Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước như: Bình Dương tăng 7,4%; Cần Thơ tăng 7,2%; Đồng Nai tăng 7,1%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2021 chỉ tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong 7 tháng qua (trừ tháng Hai có số ngày làm việc ít nhất). Tính chung 7 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với 7 tháng năm 2020.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2021 ước tính tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2021 chỉ tăng 1,8%
Tính chung 7 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 7 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,6% của cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,9% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,2%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,2%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,3%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Đối với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, kiểm soát, hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp dần hồi phục. Tốc độ tăng chỉ số IIP các tháng 5, tháng 6 và tháng 7 so với cùng kỳ năm trước của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh lần lượt là: Bắc Giang tháng 5 giảm 26,7%; tháng 6 giảm 49,8% và tháng 7 giảm 15,3%; Bắc Ninh tăng 23,9%; giảm 8,6% và tăng 1,1%. Thành phố Hà Nội chỉ số IIP tháng 7/2021 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước do thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7/2021.

Chỉ số sản xuất 7 tháng năm 2021 của một số địa phương mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước như: (1) Bình Dương tăng 7,4%; (2) Cần Thơ tăng 7,2%; (3) Đồng Nai tăng 7,1%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng năm 2021 tăng so cao với cùng kỳ năm trước, như: thép cán tăng 55,9%; linh kiện điện thoại tăng 40%; ô tô tăng 39,6%...

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước, như: khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 13,4%; tivi các loại giảm 10,3%; đường kính giảm 9,5%...

Cơ quan thống kê quốc gia cũng cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2021 không thay đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,4% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,2% và giảm 2,7%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 0,4% và giảm 0,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng tăng 0,2% so với cả hai thời điểm.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo không đổi và giảm 0,4%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí giảm 0,1% và giảm 0,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,2% và giảm 1,3%./.