Tổng thu ngân sách đạt hơn 537 nghìn tỷ

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) diễn ra ngày 27/6, ông Nguyễn Việt Hồng - Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, tính đến hết 21/6/2016, tổng thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc đạt 537.512 tỷ đồng.

Trong đó: thu trong cân đối là 505.385 tỷ đồng, đạt 49,8% so với dự toán năm 2016; thu nội địa trong cân đối là 384.963 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 119.416 tỷ đồng; thu viện trợ là 1.007 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố có số thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao so với dự toán được giao, như: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Cần Thơ.

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã kiểm soát khoảng 329.971 tỷ đồng chi thường xuyên qua kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 39,4% dự toán năm (giải ngân chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2015 là 321.349 tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán). Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 8.700 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 7,9 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch vốn năm 2016 đã giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 75.129,2 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch, thấp nhất so với tỷ lệ giải ngân cùng kỳ 3 năm gần đây. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 54.778,9 tỷ đồng (đạt 24% kế hoạch năm); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 6.612 tỷ đồng (đạt 19% kế hoạch năm); nguồn vốn khác giải ngân là 12.103,3 tỷ đồng (đạt 36% kế hoạch năm). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 11 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Báo cáo tại Hội nghị về công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Việt Hồng cho biết, tính đến ngày 27/6/2016, tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) đạt 182.271,3 tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm 2016 (220.000 tỷ đồng); huy động vốn bù đắp tạm thời cho NSNN thông qua phát hành tín phiếu Kho bạc (vay và hoàn trả trong năm) đạt 49.600 tỷ đồng (trong đó đã thanh toán 33.900 tỷ đồng).

Kỳ hạn vay trung bình của trái phiếu năm 2016 tính đến hết ngày 27/6/2016 là 6,79 năm, nâng kỳ hạn trung bình của cả danh mục TPCP trên thị trường từ 4,44 năm tại thời điểm 31/12/2015 lên 5 năm tại thời điểm 27/6/2016. Lãi suất huy động vốn bình quân năm 2016 (đến 27/6/2016) là 6,4%/năm; trong đó, lãi suất phát hành TPCP đối với kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm mạnh so với cuối năm 2015 (giảm khoảng 48-50 điểm cơ bản mỗi loại kỳ hạn), góp phần tiết kiệm chi phí vay nợ cho ngân sách. Bên cạnh đó, KBNN đã tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP kịp thời, đầy đủ theo quy định, đảm bảo uy tín của Chính phủ đối với các nhà đầu tư.

Ngành kho bạc còn 2/3 nhiệm vụ của năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá cao công tác phối hợp thu ngân sách giữa KBNN với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại, nhất là trong việc đa dạng hóa các hình thức thu ngân sách nhà nước qua máy chấp nhận thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại (POS), qua ATM hay Internet Banking... Qua đó, góp phần tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian cho người nộp thuế; đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải lưu ý toàn hệ thống KBNN cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính. KBNN cần chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Tài chính trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; bám sát hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong điều kiện kiềm chế lạm phát, thắt chặt chi tiêu công, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, hoàn thành kế hoạch Bộ Tài chính giao trong những tháng còn lại của năm 2016.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho rằng, nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm sẽ còn nhiều thách thức vì hệ thống mới đi được 1/3 chặng đường và đã đạt được một số chỉ tiêu, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn 2/3 nhiệm vụ phải thực hiện về cải cách, sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, huy động vốn... Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, toàn ngành Kho bạc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn, đảm bảo nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo phát hành TPCP kỳ hạn từ 5 năm trở lên đạt 70% tổng khối lượng phát hành./.