Theo chương trình Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày bắt đầu từ chiều nay (ngày 311) với phần mở đầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, theo Văn phòng Quốc hội.

Chiều nay, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP. Hà Nội

Theo đó, các nội dung chất vấn sẽ tập trung vào: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP. Hà Nội; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

Nội dung chất vấn còn xoay quanh thực trạng xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản; việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và bộ trưởng các bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan./.