Cụ thể, theo kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi thời gian 1 năm cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Đồng thời đề nghị tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lùi thời gian 1 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Theo đó, Chính phủ cũng sẽ báo cáo Quốc hội, vì việc giãn tiến độ hay thực hiện theo tiến độ đã xác định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ do Quốc hội quyết định. Nếu được thông qua, chương trình - sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 thay vì từ năm học 2018-2019.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công văn báo cáo Chính phủ, đề xuất việc giãn tiến độ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Cùng đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhiều địa phương cũng đề xuất giãn tiến độ thực hiện chương trình phổ thông mới ít nhất 1 năm.

Như vậy, các đơn vị, địa phương sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc xây dựng, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới cũng như các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện chương trình. Đây cũng là khuyến nghị đã từng được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đưa ra./.