Cần tăng cường tính tranh luận

“Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội, nhưng việc ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi) lần này phải bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội…”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, khi trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), tại Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đang diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần khắc phục chuyện họp dài quá…
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội lần này cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp (ảnh: QH)

Cũng theo ông Tùng, các quy trình, thủ tục làm việc được xây dựng khoa học, chặt chẽ, logic, sát thực tiễn, khả thi, có tính chuyên nghiệp cao; tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Cùng với đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định để thống nhất, chặt chẽ về quy trình gửi, nhận, yêu cầu đối với tài liệu kỳ họp được lưu hành bằng hình thức điện tử, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị quy định rõ về thời hạn gửi thẩm tra đối với tài liệu trình tại kỳ họp bất thường hoặc giao UBTVQH quy định chi tiết về thời hạn gửi tài liệu thẩm tra để bảo đảm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn.

Liên quan đến việc bổ sung quy định về kỳ họp bất thường, ông Tùng cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với việc cần phải có các quy định đặc thù về thời hạn thực hiện một số quy trình, thủ tục để bảo đảm tính khả thi. Việc tổ chức kỳ họp bất thường chủ yếu là để giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, thời gian triệu tập gấp hơn thường lệ (chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, so với kỳ họp thường lệ là 30 ngày), thời gian tiến hành kỳ họp ngắn. Do đó, ngoài các quy định đặc thù về thời hạn gửi tài liệu, cũng cần tiếp tục rà soát để bổ sung các quy định cụ thể, cần thiết khác. Trường hợp cần thiết, nội dung này có thể giao UBTVQH quy định chi tiết, để phù hợp với thực tiễn tổ chức kỳ họp bất thường.

Cần tăng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi Nội quy kỳ họp lần này phải tăng tính pháp quyền, kỷ luật, kỷ cương, tăng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tiếp tục phát huy những cải tiến, đổi mới đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua như việc Bộ trưởng hay trưởng ngành cơ quan chủ trì soạn thảo phải ngồi để lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật hơn nhiều.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần khắc phục chuyện họp dài quá…
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi Nội quy kỳ họp lần này phải bảo đảm mở rộng dân chủ (ảnh: QH)

“Đề nghị nghiên cứu các quy định để thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động và thích ứng, công khai và minh bạch để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, khắc phục được chuyện họp dài quá, mục tiêu làm thế nào rút ngắn thời gian kỳ họp, nhưng phải đảm bảo nâng cao chất lượng kỳ họp và hoạt động của Quốc hội nói chung. Đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm chắc chắn, thuyết phục, đi vào những vấn đề căn cơ, bảo đảm hồ sơ dự án đủ điều kiện trình ra Quốc hội thảo luận đạt được đồng thuận và thống nhất cao…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp lần này là cơ hội để Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Văn phòng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội khi đủ điều kiện./.