Khi cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra, theo Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, một trong ba vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau là việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Dự thảo Luật đưa ra quy định về việc thành lập Quỹ, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Quỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, Luật Điện ảnh hiện hành đã có quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Theo đó, Quỹ được thành lập để sử dụng cho các hoạt động: thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm nghệ thuật, phim đầu tay được tuyển chọn để đưa vào sản xuất; hỗ trợ cho các hoạt động khác để phát triển điện ảnh. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh bao gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh...

Chưa rõ tính cần thiết của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh
Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cần có Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thừa nhận sai sót của Bộ, khi Luật đã có quy định, nhưng chưa triển khai được Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Cơ chế hiện hành chưa quy định về mô hình, cũng như nguồn thu ổn định lâu dài để Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tồn tại, phát triển và hoạt động hiệu quả.

“Cần phải có Quỹ này, nếu không có Quỹ thì sẽ không hỗ trợ và khuyến khích sáng tạo được, vì mục đích lâu dài là đầu tư cho các văn nghệ sỹ, khuyến khích làm các phim có tính sáng tạo, tính thể nghiệm. Do đó cần có chính sách khuyến khích để phát triển điện ảnh. Nghiên cứu Luật ở các nước như: Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc... đều có Quỹ này với nhiều tên gọi khác nhau…”, ông Hùng cho hay.

Chưa rõ tính cần thiết của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần tính toán về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, phải nhìn nhận điện ảnh không chỉ dưới góc độ văn hóa nghệ thuật, mà còn là sản phẩm dịch vụ có tính văn hóa cao, xây dựng như một ngành kinh tế mũi nhọn, có chính sách phát triển riêng...

Về vấn đề vốn trong hoạt động điện ảnh, theo ông Vương Đình Huệ, đây có thể xem là loại đầu tư rủi ro, không thể gọi vốn thông thường như cho vay tín dụng thương mại, nên đề nghị cần xem xét, tính toán về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Chưa rõ tính cần thiết của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ban soạn thảo cần làm rõ cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, dự thảo Luật chưa làm rõ tính cần thiết, giải pháp để đảm bảo khả năng tài chính độc lập của Quỹ, cơ chế hoạt động của Quỹ... Do đó, đề nghị ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung làm rõ các vấn đề này, báo cáo xin ý kiến Quốc hội.

Cùng với đề nghị Chính phủ có văn bản giải trình, tiếp thu gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để đảm bảo trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới./.