Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán HD (lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Công ty bị phạt 250 triệu đồng, do không đảm bảo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, năm 2021, Công ty thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng mua trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q, tuy nhiên hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q.

Chứng khoán HD bị phạt nặng vì vi phạm quy định về trái phiếu doanh nghiệp
Công ty cổ phần Chứng khoán HD bị phạt 585 triệu đồng, do vi phạm nhiều quy định trong lĩnh vực chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán HD còn bị phạt 250 triệu đồng, do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (6 hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho 6 tổ chức phát hành gồm Công ty cổ phần VKC Holdings, Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung và Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village thiếu thông tin, tài liệu theo quy định).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn phạt Công ty cổ phần Chứng khoán HD 85 triệu đồng, do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về tình hình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo quý III/2021, báo cáo năm 2021 và báo cáo quý I/2022; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo quý I/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo quý II/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và kết quả giao dịch trái phiếu…).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán HD mới đây đã thông qua mục tiêu đạt 863,7 tỷ đồng doanh thu, 415 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 55% bằng tiền.../.