Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP được ban hành, Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau hơn 5 tháng triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Chương trình phục hồi KTXH: Sau hơn 5 tháng triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc
Sau hơn 5 tháng triển khai Chương trình phục hồi KTXH, đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ban hành gần như đầy đủ các văn bản để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết

Cụ thể, thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay đã hoàn thành 12/17 văn bản gồm: 06 Nghị định: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2022/NĐ-CP, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 04 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, Quyết định 448/QĐ-TTg ; 01 Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN và 01 văn bản số 1411/BTNMT-DCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

"Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi nhiều chính sách mới, nhưng đã được đánh giá tác động đầy đủ và trình ban hành theo đúng quy định thời gian ngắn", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, ngày 04/7.

Bộ trưởng cho biết, một số nội dung có tính chất phức tạp, liên quan đến việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình của nhiều bộ, cơ quan, địa phương đang được gấp rút xây dựng, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành, bao gồm: (i) Văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, (ii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công đi qua địa bàn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo về kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho hay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hầu hết đạt kết quả tốt, đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, trong đó các chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đạt 8.888 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng; miễn giảm thuế VAT, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện cho vay tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP là 57,37 nghìn tỷ đồng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Mới giải ngân được 15,3 tỷ trên tổng số 6.600 tỷ đồng

Một số chính sách gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện đã nhanh chóng được điều chỉnh để tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện, điển hình như trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng, tình hình xây dựng một số văn bản thực hiện chưa bảo đảm tiến độ, việc thực hiện và giải ngân một số chính sách đã ban hành còn chậm, đạt kết quả thấp, chưa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kịp thời.

Đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đến thời điểm hiện tại mới giải ngân được 15,3 tỷ đồng trên tổng số 6.600 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng hiệu quả Chương trình.

"Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH", Bộ trưởng báo cáo.

Vẫn còn 26.799 tỷ đồng đầu tư công sử dụng vốn Chương trình chưa đủ điều kiện để trình Thủ tướng

Về danh mục dự án đầu tư công sử dụng vốn Chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 thông báo danh mục và mức vốn cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay còn 11 dự án của 08 bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, đó là: Khánh Hòa; Bình Thuận; Bà Rịa Vũng Tàu; Thanh Hóa; Thành phố Cần Thơ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo thống kê, vẫn còn 26.799 tỷ đồng chưa đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, quy định tại Điều 16, 52 Luật Đầu tư công, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án, thủ tục đầu tư nhiệm vụ, dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.