Theo HNX, Công văn số 713/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn chuyển giao dịch cổ phiếu với mục đích giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trong số 11 doanh nghiệp đồng thuận chuyển sàn, có 9 doanh nghiệp cổ phiếu đã được giao dịch tại HNX gồm: cổ phiếu NSC của CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, cổ phiếu BBC của CTCP BIBICA, cổ phiếu SSC của CTCP Giống cây trồng Miền Nam, VFG của CTCP Khử trùng Việt Nam, ABT của CTCP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, VND của CTCP Chứng khoán VNDirect, LAF của CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An, TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt và cổ phiếu PAN của CTCP Tập đoàn PAN.

2 doanh nghiệp mới, vừa gửi công văn đăng ký chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) và CTCP Tập đoàn ASG (ASG).

Theo đó, hơn 122 triệu cổ phiếu BSI sẽ có ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE vào ngày 28/4/2021 và hơn 63 triệu cổ phiếu ASG sẽ có ngày giao dịch cuối cùng tại HOSE vào ngày 29/4/2021.

Trong số 11 doanh nghiệp đồng thuận chuyển sàn, khối công ty chứng khoán góp mặt 3 doanh nghiệp, tiên phong là CTCP Chứng khoán VNDirect, tiếp đến là CTCP Chứng khoán Trí Việt và nay là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Được biết, Đại hội đồng cổ đông của CTCK TP. HCM (HSC) vừa qua cũng đã thống nhất việc chuyển giao dịch cổ phiếu HSC từ sàn HOSE sang HNX trong thời gian tới.

Liên quan đến lộ trình sắp xếp lại tổng thể các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định nội dung này. Theo lộ trình, nửa cuối năm 2023, sàn HOSE sẽ tiếp nhận toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX.

Theo dự thảo, chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước ngày 01 tháng 07 năm 2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên; Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến chậm nhất hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến chậm nhất hết ngày 30 tháng 06 năm 2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX.

Như vậy, nếu lộ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng được triển khai, sàn cổ phiếu sẽ tập trung ở HOSE và các doanh nghiệp có câu chuyện chuyển cổ phiếu giao dịch từ HOSE sang HNX hiện nay sẽ chỉ là tạm thời, chờ khi sàn HOSE xử lý xong tình trạng nghẽn lệnh hoặc muộn nhất là khi các Sở phải tiến hành tái cấu trúc hàng hóa, giao dịch cổ phiếu sẽ thống nhất về lại sàn HOSE./.