Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Ảnh: Baonguoidaibieu.cn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử được tiến hành trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, căn cứ Nghị quyết số 1185 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH Khóa XV và Thông báo số 174, ngày 8/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc, trao đổi, thống nhất với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Quân ủy trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH Khóa XV ở Trung ương và địa phương để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết 1193 ngày 23/1/2021 dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV.

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, thì số lượng đại biểu của tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu là: 207 đại biểu, chiếm tỷ lệ 41,4% (Khóa XIV là 198 đại biểu, chiếm 39,6%).

Trong đó, cơ cấu đại biểu của các tổ chức, đơn vị, cơ quan ở Trung ương được giới thiệu bao gồm: các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (Khóa XIV 11 đại biểu); cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (Khóa XIV 3 đại biểu); cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 133 đại biểu (Khóa XIV là 114 đại biểu); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (Khóa XIV 18 đại biểu); Lực lượng vũ trang: Quân đội là 12 đại biểu (Khóa XIV 15 đại biểu) và Công an là 2 đại biểu (Khóa XIV 3 đại biểu); Tòa án Nhân dân tối cao 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Kiểm toán Nhà nước: 1 đại biểu (Khóa XIV 1 đại biểu); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (Khóa XIV 31 đại biểu) trong đó có đại biểu phụ nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu tái cử, đại biểu nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, số lượng, cơ cấu ĐBQH Khóa XV được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số lượng đại biểu ở các cơ quan hành pháp trong Quốc hội lần này đã giảm so với Khóa XIV (bao gồm cả Trung ương và địa phương), đồng thời cũng giảm đều ở các cơ quan.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến số lượng đại biểu ở Trung ương là 207 đại biểu và số lượng ĐBQH ở địa phương 293 đại biểu (cơ cấu định hướng 220 đại biểu và cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu 73 đại biểu). Cơ cấu kết hợp phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 - 50 đại biểu; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu; đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu.

Đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số. Chú ý đến các dân tộc ít người chưa tham gia ĐBQH.

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là phụ nữ.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 90 ngày trước ngày bầu cử là thời hạn cuối cùng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV là ngày 22/2/2021, tức ngày 11 tháng giêng năm Tân Sửu.

Theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2-11/3/2021./.