Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn trực thuộc công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Lê Thành Quân, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo nhấn mạnh năm 2016, hoạt động của Công đoàn Bộ luôn được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan và luôn có sự phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên và các công đoàn trực thuộc.

Trong năm 2016, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Công đoàn Bộ trực tiếp chỉ đạo và quản lý 33 Công đoàn trực thuộc (trong đó 13 Công đoàn cơ sở và 20 Công đoàn bộ phận) với tổng số đoàn viên công đoàn là 2.178 người (trong đó nữ chiếm 51%).

Công đoàn Bộ đã tham gia công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức như chế độ bảo hiểm, nâng lương, nâng ngạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ...

Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức như thăm hỏi đoàn viên và gia đình đoàn viên khi hiếu, hỷ, ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các đoàn viên công đoàn. Đặc biệt Công đoàn Bộ đã tổ chức tốt các hoạt động phong trào như tổ chức quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện. Năm 2016, xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 70.000.000 đồng/căn, tặng các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị; Thăm và tặng quà cho các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, công đoàn Bộ đã tổ chức thành công Hội thi Ẩm thực MPI lần thứ 2 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, với sự tham gia của 15 đội thi đến từ các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đào Văn Ngọc đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Bộ. Năm 2016, là một năm thành công của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đó có đóng góp công sức của hơn 2.000 đoàn viên công đoàn. Trong điều kiện còn khó khăn, công đoàn Bộ đã có những hoạt động rất sôi nổi, thu hút được đoàn viên công đoàn tham gia, những hoạt động bổ trợ này đã giúp cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn Bộ cần phát huy những kết quả mà năm 2016 đã làm được góp phần với các đơn vị chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ được giao trong năm 2017.

Khẳng định công đoàn Viên chức Việt Nam luôn đồng hành cùng với công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Đào Văn Ngọc cho rằng, năm 2017, các hoạt động của công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần cụ thể cho từng tháng, từng quý, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống cho người lao động. Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ luôn hợp tác và ủng hộ cho các hoạt động của công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2017, Chủ tịch Công đoàn Lê Thành Quân cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Công đoàn Bộ là tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc và triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và cụ thể hóa các phong trào hoạt động sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chương trình hành động của Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để cụ thể hóa các nội dung trên, Công đoàn Bộ đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-CĐBKHĐT ngày 01/11/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ hai, phát động các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Văn hóa ứng xử”; “Xây dựng cơ quan ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào “Văn hóa công sở”, “Xanh-sạch-đẹp” tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ ba, tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, đặc biệt thực hiện nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012. Chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn.

Thứ tư, tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc theo nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ khóa XXIV, nhiệm 2017-2021./.