Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG (số 183, đường Trường Chinh, Hà Nội).

Theo đó, Công ty bị UBCKNN phạt 250 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN. Cụ thể, Công ty đã thực hiện đợt phát hành năm 2021 để tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBCKNN còn buộc Công ty thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty Đầu tư và xây dựng TSG bị phạt vì chào bán chứng khoán riêng lẻ “chui”
Do vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực chứng khoán, nên Công ty Đầu tư và xây dựng TSG bị phạt 310 triệu đồng

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG còn bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính quý 2, 3, 4/2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính quý 1, 2/2022; Báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.../.