Theo Cục thuế thành phố Hà Nội, trong tổng số 2.026 tổ chức có số nợ thuế, phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là hơn 6.387,4 tỷ đồng, thì có 1.496 tổ chức với số nợ thuế hơn 5.748,9 tỷ đồng có khả năng thu; 530 tổ chức có số nợ thuế khó thu 638,4 tỷ đồng.

Trong số những doanh nghiệp chây ì nộp thuế bị Cục Thuế thành phố Hà Nội “bêu” tên có các công ty trong diện nợ khó thu như: Công ty cổ phần thương mại Tràng Tiền, Công ty cổ phần Chứng khoán Tonkin, Công ty cổ phần Dược Đông Phương, Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp, Công ty cổ phần Traenco 10 Việt Nam, Công ty cổ phần môi trường Bắc Bộ…

Trong danh sách các công ty nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất có: Công ty cổ phần Gốm sứ Bát Tràng, Công ty cổ phần Tất Thành, Công ty cổ phần thương mại Sơn Thanh, Công ty cổ phần Điện tử Giảng Võ…

Hàng loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế bị "bêu" tên. Nguồn: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Danh sách trên, theo Cục Thuế thành phố Hà Nội đã được công khai trong năm trước, nhưng đến nay qua rà soát các tổ chức vẫn còn nợ thuế, nên cơ quan thuế tiếp tục công khai rộng rãi tới công chúng qua website của Cục thuế thành phố Hà Nội. Riêng đối với các tổ chức có số tiền nợ thuế có khả năng thu trên 5 tỷ đồng, thì sẽ bị cơ quan thuế công khai danh sách trên website của Tổng cục thuế theo Công văn 774/ TCT-QLN ngày 22/3/2021 của Tổng cục thuế.

Liên quan đến lý do cơ quan thuế công khai danh tính các doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi đảm bảo cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, doanh nghiệp không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.

Trên thực tế, cùng với đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế thành phố Hà Nội còn phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp dần nợ thuế.

Cơ quan thuế còn tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế. Qua đó, cơ quan thuế kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế.

Với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ban ngành của thành phố, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với người nộp thuế./.