(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Lục Mạnh Hiển

TS. Nguyễn Quang Vĩnh

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Lê Hồng Tá

Học viên cao học Quản trị kinh doanh K2 - Trường Đại học Lao động - Xã hội