(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòngbấm vào đây

PGS, TS. Mai Ngọc Khương

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Hồng Lê

Học viên cao học ngành Quản lý công - Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đỗ Thanh Tùng

NCS. Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh