Theo đó, dự án được đầu tư bằng ngân sách nhà nước góp phần hoàn chỉnh hạ tầng cho khu vực phía bắc khu kinh tế, tạo điều kiện để thu hút đầu tư. Tuyến đường này dài hơn 14km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 34m, thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2016-2020.

Cùng với dự án này, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong với mức đầu tư trên 292 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước.

Mặc dù Chính phủ đã cho áp dụng nhiều chính sách ưu đãi khi đầu tư vào khu kinh tế này, nhưng do tác động của nhiều yếu tố; trong đó có việc cơ sở hạ tầng phục vụ cho khu kinh tế chưa được đáp ứng nên tình hình đầu tư vào đây còn hạn chế.

Đến nay, khu kinh tế Vân Phong chỉ có 136 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,49 tỷ USD; trong đó, số vốn đã thực hiện đạt khoảng 623 triệu USD./.

Theo Quyết định số 51/2005/QĐ-TTg, ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế Vân Phong có diện tích 150.000 ha, trong đó diện tích phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền khoảng 70.000ha thuộc hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà – Việt Nam. Khu Kinh tế Vân Phong là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó có: Cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác. Đồng thời, là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.