Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thực hiện đầu tư Dự án phải theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan đã góp ý cho Dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà đầu tư và chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra bảo đảm việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quy hoạch chi tiết do chủ đầu tư đề xuất, Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên được nghiên cứu trên diện tích 872ha, gồm toàn bộ diện tích đảo Vũ Yên thuộc địa bàn quận Hải An và huyện Thuỷ Nguyên.

Đồ án quy hoạch nhằm xây dựng đảo Vũ Yên thành khu đô thị sinh thái bao gồm: các biệt thự sinh thái, sân golf 36 lỗ, khu vui chơi giải trí và công viên sinh thái.

Về quy hoạch sử dụng đất, hơn 64,7% diện tích dành xây dựng đô thị, 31,7% dàng cho công viên rừng sinh thái, hơn 3,5% là đất công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, về hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáng chú ý có quy hoạch xây dựng cầu qua sông Ruột Lợn.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bằng văn bản về việc hỗ trợ san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 400 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện chỉ đạo này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hỗ trợ tỉnh Đắk Nông; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án chung về ứng vốn ngân sách trung ương theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khu công nghiệp Nhân Cơ nằm trong phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, phục vụ xây dựng các dự án, nhà máy sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác khai thác bauxit, luyện alumina như: sản xuất bao bì, hóa chất, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, nghiên cứu thử nghiệm giống cây trồng, chế biến nông lâm sản, đồng thời, tạo điều kiện cho các dịch vụ khác phát triển trong khu vực, góp phần tạo công ăn việc làm và là động lực phát triển kinh tế, xã hội của xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung./.