KCN Nam Đình Vũ ,  sức hút với các nhà đầu tư - ảnh 1
Một góc KCN Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng

Kinh tế tăng trưởng và phát triển

Theo Cục Thống kê TP. Hải Phòng, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, kinh tế-xã hội của Thành phố tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng, đặc biệt sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) tăng mạnh.

Công nghiệp: Tháng 5/2024 công nghiệp tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 5 ước tính tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành công nghiệp duy trì mức tăng cao ngay từ đầu năm như: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất đồ chơi, trò chơi; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; sản xuất giấy và bao bì từ giấy…

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương: Ngành khai khoáng tăng 5,47%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,37%, đóng góp 13,11 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 17,19%, đóng góp 1,24 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,03%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 134,41%; sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng tăng 85,51%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 64,54%; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp tăng 59,37%; sản xuất giấy và bìa nhăn, bao bì từ giấy tăng 54,91%; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép tăng 41,37%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 35,77%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 31,28%...

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 01/5/2024 tăng khoảng 1,23% so với cùng thời điểm tháng 4/2024 và tăng 4,33% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,48%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 5,89%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,19%.

Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast được xây dựng tại Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng)
Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast được xây dựng tại KKT Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng

Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2024 toàn Thành phố đạt 41.592,2 ha, bằng 99,01% so với vụ Đông Xuân năm trước.

Ước tính tháng 5/2024, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn Thành phố hiện có như sau: Tổng đàn trâu đạt 4.148 con, bằng 96,51% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò đạt 7.071 con, bằng 95,52% so với cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi lợn duy trì được xu hướng tăng chủ yếu ở các hộ chăn nuôi quy mô lớn, nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Tổng đàn lợn hiện có ước đạt 148.015 con, bằng 100,64% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn gia cầm ước đạt 8.185,1 nghìn con, bằng 100,68% so cùng kỳ năm trước; trong đó đàn gà ước đạt 6.801,3 nghìn con, bằng 103,76%.

Lâm nghiệp: Tháng 5/2024, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn Thành phố ước đạt 110 m3, bằng 97,25% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.571,2 ste, bằng 98,08%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 22,1 nghìn cây, bằng 92,46% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng gỗ khai thác đạt 580,2 m3, bằng 96,78% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác đạt 14.491,6 ste, bằng 96,73%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 94,1 nghìn cây, bằng 105,73% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản: Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5 năm 2024, ước đạt 17.952 tấn, tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 84.477,8 tấn, tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 5/2024 ước đạt 6.875,2 ha, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2024, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 8.859,3 ha, tăng 0,75%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 5/2024 ước đạt 6.794,4 tấn, tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 35.052,9 tấn, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại, dịch vụ: Tháng 5/2024, ngành thương mại, dịch vụ và vận tải của Thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 năm 2024 ước đạt 18.412,7 tỷ đồng, tăng 1,56% so với tháng trước, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 90.228,8 tỷ đồng, tăng 13,45% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính, ngân hàng: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố tháng 5/2024 ước đạt 8.955,9 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa đạt 3.854,8 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.099,1 tỷ đồng. Ước 5 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 51.114,9 tỷ đồng, đạt 47,88% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 134,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 26.613,2 tỷ đồng, đạt 59,14% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 212,31% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 23.557,8 tỷ đồng, đạt 39,26% dự toán HĐND Thành phố và bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước.

Tài chính: Tổng chi ngân sách địa phương tháng 5/2024 ước đạt 2.262,1 tỷ đồng. Ước 5 tháng/2024, tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.851,7 tỷ đồng, đạt 24,77% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 97,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.994,2 tỷ đồng, đạt 20,97% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 74,41% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 5.525,7 tỷ đồng, đạt 34,37% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 122,04% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/5/2024 đạt 332.696 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2024 ước đạt 211.147 tỷ đồng, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,51% so với tháng trước; tăng 1,21% so với tháng 12/2023 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,28% so với cùng kỳ. So với tháng trước, CPI TP. Hải Phòng tháng 5/2024 tăng 0,51% (khu vực thành thị tăng 0,37%; khu vực nông thôn tăng 0,69%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm có chỉ số giá tăng, 2 nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước.

Kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu  năm 2024
Cổng ngoài KCN DEEP C Hải Phòng

Đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2024 được các cấp ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 23,85% so với kế hoạch năm và tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2024 ước đạt 1.297,8 tỷ đồng, giảm 2,02% (tương ứng giảm 26,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp Thành phố ước đạt 929,3 tỷ đồng, giảm 5,37%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 303,6 tỷ đồng, tăng 8,04%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 64,9 tỷ đồng, tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 4.762,8 tỷ đồng, tăng 4,95% (tương ứng với 224,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 3.607,1 tỷ đồng, tăng 2,93%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 935,9 tỷ đồng, tăng 12,11%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 219,8 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2023.

Kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu  năm 2024
Đoàn công tác của dự án KCN sinh thái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thăm quan cầu cảng hàng lỏng trong KCN DEEP C, Hải Phòng

Các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố được triển khai đầu tư như: Dự án Cầu bến Rừng; dự án xây dựng công trình Trung tâm chính trị - Hành chính Thành phố; dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị - biểu diễn Thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm; dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông Cấm đến đê tả Sông Cấm; dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện… được đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 20/5/2024, Hải Phòng có 962 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 30,73 tỷ USD. Trong đó, trong KCN, KKT có 555 dự án với tổng vốn đầu tư 26,7 tỷ USD; ngoài KCN, KKT có 407 dự án với tổng vốn đầu tư 4,03 tỷ USD.

Tổng thu hút vốn FDI trên toàn Thành phố tính từ đầu năm đến 20/5/2024 đạt 692,94 triệu USD, trong đó:

Cấp mới 42 dự án với số vốn cấp mới là 247,65 triệu USD. Cấp mới trong KCN, KKT là 28 dự án với tổng vốn đầu tư 229,97 triệu USD, (chiếm 92,86%); cấp mới ngoài KCN, KKT 14 dự án với tổng vốn đầu tư 17,68 triệu USD (chiếm 7,14%).

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 27 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 444,55 triệu USD. Trong đó, trong KCN, KKT là 20 dự án với tổng vốn đầu tư tăng 400,58 triệu USD; ngoài KCN, KKT có 7 dự án với tổng vốn đầu tư tăng là 43,97 triệu USD.

Thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 12 lượt, số vốn đầu tư đăng ký: 0,74 triệu USD. Trong KCN, KKT: 1 lượt với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,01 triệu USD; ngoài KCN, KKT 11 lượt với tổng vốn đăng ký 0,73 triệu USD.

Từ đầu năm đến 20/5/2024, có 14 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động, trong đó có 7 dự án nằm trong KCN, 7 dự án ngoài KCN.

Kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu  năm 2024
Siêu nhà máy Pegatron tại KCN Deep C Hải Phòng

Văn hóa, xã hội triển khai đồng bộ, hiệu quả

Trong tháng 5/2024 và 5 tháng đầu năm 2024, công tác văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn Thành phố được đảm bảo và giữ vững.

Công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và khám chữa bệnh được đặc biệt quan tâm chú trọng. Trong tháng 5/2024, Thành phố tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành công tác y tế dự phòng, các bệnh lưu hành và bệnh truyền nhiễm mới nổi. Tăng cường giám sát công tác tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện. Thực hiện giám sát chủ động thường xuyên các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các bệnh viện.

Thực hiện 36 lượt giám sát ca bệnh truyền nhiễm và huyết thanh tại các bệnh viện tuyến Thành phố. Đẩy mạnh công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng, để từng bước nâng cao số lượng và chất lượng các kênh giám sát tại các tuyến từ xã/phường, quận/huyện đến tuyến thành phố.

Trong tháng 5/2024, tham mưu cho UBND Thành phố triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024 và các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Tổ chức hội nghị giao ban khám chữa bệnh; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); y tế dự phòng và an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức hội nghị giao ban chuyên môn trực tuyến hàng tháng; báo cáo tình hình chuyển tuyến/chuyển viện. Thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Báo cáo nhanh các trường hợp nhập viện điều trị liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử và nung nóng.

Tỷ lệ bao phủ BHYT: Số người tham gia BHYT là 1.950.812 người, đạt tỷ lệ 93% dân số toàn Thành phố tham gia BHYT.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong tháng 5/2024 diễn ra sôi nổi. Thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, kinh doanh dịch vụ văn hóa, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Công tác quản lý và tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 diễn ra an toàn, hiện đại, hoành tráng, thu hút đông đảo đảo nhân dân và du khách. Tổ chức thành công Lễ đón bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” - Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 và các chương trình, hoạt động: Trưng bày Bảo vật Quốc gia – Sưu tập An Biên; không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa” tại di tích đình Kênh; liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử mở rộng “Hải Phòng - miền di sản”; trình diễn nghệ thuật Di sản văn hóa phi vật thể của TP. Hải Phòng được UNESCO ghi danh; liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ II; kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công các giải đấu và các chương trình biểu diễn thể thao hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024: Thể hình, Sport Physique Cúp Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng mở rộng năm 2024; giải Thể thao người khuyết tật TP. Hải Phòng năm 2024; vô địch các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng quốc gia năm 2024.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024
Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Giáo dục - Đào tạo:Trong tháng 5/2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024 (Hải Phòng có 4 học sinh lọt vào đội tuyển quốc gia thi Olympic môn Toán, Sinh học, Vật lý và Tin học). Đoàn học sinh Hải Phòng với 2 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ từ ngày 11/5 đến 17/5.

Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổ chức các chuyên đề dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Hướng dẫn các đơn vị kiểm tra cuối kì II, hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2023- 2024, tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Lao động, việc làm: Tháng 5 năm 2024, sàn giao dịch việc làm Thành phố tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 140 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 13.220 lao động, cung lao động tại sàn được 10.850 lượt người; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ước cho 2.450 người, số người có quyết định hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ước được 1.930 người. Cấp mới 410 giấy phép lao động, cấp lại 15 giấy phép lao động, gia hạn 100 giấy phép lao động, xác nhận 5 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Trong 5 tháng đầu năm năm 2024, sàn giao dịch việc làm ước tổ chức được 29 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia tuyển dụng của 510 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là 67.780 lao động, cung ứng lao động tại sàn được 37.560 lượt người. Số người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 7.790 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6.710 người; qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 7.790 người. Ước cấp mới 1.490 giấy phép lao động, cấp lại 65 giấy phép lao động, gia hạn 310 giấy phép lao động, xác nhận 22 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trên địa bàn Thành phố không xảy ra cuộc đình công, ngừng việc tập thể.

Giáo dục nghề nghiệp: Tháng 5 năm 2024, hoàn thiện dự thảo Đề án của UBND Thành phố và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, rà soát nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách khác năm 2024, người lao động phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, phục vụ hoạt động kinh tế ban đêm trên cơ sở đề xuất của UBND các quận, huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố để xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2024; cấp 2 Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sao Đỏ).

Công tác người có công: Trong 5 tháng đầu năm 2024, quyết định, đề nghị thực hiện chính sách đối với 1.552 trường hợp. Tiếp nhận, thẩm định để thực hiện chính sách và phục vụ công tác quản lý đối với 3.870 trường hợp. Xác nhận, công nhận người có công, quyết định cho hưởng chế độ: 40 trường hợp. Thẩm định danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ theo đề nghị của 13/14 quận huyện đối với 433 trường hợp.

Công tác giảm nghèo - Bảo trợ xã hội: Tháng 5 năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình trình UBND Thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng đang thường trú trên địa bàn TP. Hải Phòng; triển khai văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố thực hiện mục tiêu “Ưu tiên nguồn lực, quyết tâm xóa nghèo trên địa bàn thành phố năm 2024”.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã thẩm định 207 hộ nghèo trên địa bàn TP. Hải Phòng gửi Sở Xây dựng để thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND năm 2024, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 758 người (tăng 5 đối tượng, bằng 101,2% so với cùng kỳ). Tập trung người lang thang trên địa bàn Thành phố đạt 152 lượt người (tăng 19 lượt người so với cùng kỳ)./.

Kinh tế, xã hội thành phố Hải Phòng tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu  năm 2024
Một góc thành phố Hải Phòng