Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Trưởng ban Quản lý KKT Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu tại Hội thảo khoa học “Khu kinh tế ven biển phía Nam - Động lực mới cho phát triển kinh tế TP. Hải Phòng”

PV: Thưa ông, được biết Ban Quản lý KKT Hải Phòng đang nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An. Xin ông chia sẻ rõ hơn về Dự án này?

Trưởng ban Lê Trung Kiên: Đúng vậy, UBND TP. Hải Phòng vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế- xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước; là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng, đầu mối giao thông quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang – một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc; là trung tâm kinh tế – khoa học – kỹ thuật tổng hợp của Vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế của TP. Hải Phòng đã và đang có sự phát triển vượt bậc với nhiều chỉ số ấn tượng, các dự án phát triển hạ tầng trọng yếu quốc gia được đầu tư xây dựng; các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị, KCN công trình giao thông quan trọng của Thành phố.

Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, Thành phố cũng luôn quan tâm chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải ngày càng gia tăng, hướng tới tạo ra nguồn năng lượng sạch, nâng cao chất lượng môi trường, đồng thời tạo đòn bẩy để thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững cho Thành phố.

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ tham quan Nhà máy xử lý nước thải trong KCN DEEP C

Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo, ban hành giải pháp cụ thể; trong đó phấn đấu xây dựng một nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng để phát điện, thông qua đó để góp phần xây dựng môi trường của Thành phố ngày càng xanh, sạch, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An có tổng mức đầu tư 2.499 tỷ đồng, với mục tiêu là xử lý 1.000 tấn rác sinh hoạt/ngày và phát điện khoảng 20MW. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là một dự án mang tính đột phá, chiến lược.

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Hồ nuôi cá Koi bằng nước thải đã qua xử lý trong KCN Nam Cầu Kiền

Thành phố rất mong muốn lựa chọn được nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia dự án này, cùng chung tay kiến tạo một Hải Phòng xanh, năng động, phát triển bền vững đồng thời tạo dựng nhiều cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh của nhà đầu tư. Nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tốt nhất với công nghệ hiện đại, Thành phố đang kêu gọi các nhà thầu tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, hiệu quả xây dựng hồ sơ mời thầu và tổng hợp, phân loại hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án trên

Ban Quản lý KKT Hải Phòng đã đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và đang thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn; các đơn vị quan tâm, nghiên cứu có thể tham khảo thông tin theo đường link: https://s.net.vn/cXCE

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Cổng ngoài KCN DEEP C Hải Phòng

PV: Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN, KKT trên địa bàn TP. Hải Phòng, xin ông cho biết tổng quan tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh của các KCN, KKT Hải Phòng trong thời gian gần đây?

Trưởng ban Lê Trung Kiên: Đến thời điểm hiện nay, Hải Phòng được đánh giá là một trong các địa phương có tốc độ và chất lượng thu hút đầu tư lớn nhất của cả nước. Thu hút đầu tư tại Hải Phòng tập trung chủ yếu trong các KCN, KKT, với các dự án FDI đầu tư có quy mô lớn của các tập đoàn kinh tế đa quốc gia.

Về thu hút đầu tư FDI: Trong tháng 5/2024 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp mới 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 25 triệu USD; đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1 dự án FDI với số vốn tăng thêm 6 triệu USD. Tổng vốn thu hút đầu tư FDI trong tháng 5/2024 vào các KCN, KKT ước đạt 31 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2024, các KCN, KKT Hải Phòng thu hút được 29 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đầu tư 247 triệu USD; 19 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 400 triệu USD. Tổng vốn thu hút đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 647 triệu USD, bằng 111% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32,35% kế hoạch năm 2024.

Lũy kế đến tháng 5 năm 2024, các KCN, KKT Hải Phòng thu hút 556 dự án FDI với tổng vốn đầu tư ước đạt 26.726 triệu USD.

Về thu hút đầu tư trong nước (DDI): Trong tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp mới 1 dự án DDI với tổng số vốn đầu tư 69 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm 2024, các KCN, KKT Hải Phòng thu hút được 5 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư 778 tỷ đồng; 1 dự án DDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng 9 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 788 tỷ đồng, bằng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,88% kế hoạch năm 2024.

Lũy kế đến tháng 5 năm 2024, các KCN, KKT Hải Phòng thu hút được 223 dự án DDI với tổng vốn đầu tư ước đạt 320.361 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN, KKT: 5 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT Hải Phòng hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu ước đạt 341.490 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm; xuất khẩu ước đạt 10.855 triệu USD, đạt 42% kế hoạch năm; nhập khẩu: ước đạt 8.885 triệu USD, đạt 42% kế hoạch năm; nộp ngân sách ước đạt 4.955 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm.

Tổng số lao động đang làm việc tại các KCN, KKT là 200.373 lao động, tăng 2,87% so với cùng kỳ (194.778 người). Trong đó: lao động Việt Nam: 195.830 người, tăng 2,88% so với cùng kỳ (190.354 người); lao động nước ngoài: 4.543 người, giảm 2,69% so với cùng kỳ (4.424 người). Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,95 triệu đồng/người/tháng.

Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng các KCN: Đến nay, Hải Phòng đã thành lập được 14 KCN. Bên cạnh các KCN đã cơ bản lấp đầy (Nhật Bản - Hải Phòng 100%; Đồ Sơn Hải Phòng 96,3%; Tràng Duệ 96,7%; Đình Vũ 96,3%; MP Đình Vũ 99,7%; Hàng Hải 100%; An Dương 89,2%), các KCN như: VSIP Hải Phòng (76,6%), Nam Cầu Kiền (77,5%), Tiên Thanh (chưa giao đất) đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho các doanh nghiệp hạ tầng; các KCN Nam Đình Vũ Khu I, Nam Đình Vũ Khu II, KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu đang tích cực đẩy nhanh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư.

Tính đến hiện tại, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 65%, tỷ suất đầu tư đạt khoảng 12 triệu USD/ha.

Nhà đầu tư tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đê biển, các đường kết nối nội khu.

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Cầu cảng hàng lỏng trong trong KCN DEEP C, TP. Hải Phòng

Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế: Đến nay đã tập trung triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan của các dự án đầu tư các khu chức năng trong KKT Đình Vũ -Cát Hải, đặc biệt là các dự án đầu tư các bến cảng tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Các dự án cảng biển khi đi vào hoạt động sẽ tạo thành một khu vực trung chuyển hàng hóa quan trọng của cả khu vực miền Bắc, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Điều chỉnh Quy hoạch chung khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải: Đến nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tại Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 15/01/2024. Hiện, Ban Quản lý đang phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 theo quy định.

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa nhà đầu tư Nhật Bản với nhà đầu tư hạ tầng KCN DEEP C Hải Phòng

Về thành lập KKT ven biển phía Nam Hải Phòng: Ban Quản lý đang thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề án; triển khai song song chuẩn bị các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Ngày 21/3/2024, Ban Quản lý đã có Văn bản số 1203/BQL-QLĐT đề nghị UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương thực hiện Đề án thành lập KKT ven biển phía Nam Hải Phòng.

Về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An: Như đã thông tin rõ ở trên, Ban Quản lý đã đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và đang thực hiện các thủ tục để lập hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Ngày 10/4/2024, Ban Quản lý có Văn bản số 1541/BQL-QLĐT báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện các thủ tục hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An.

Với quan điểm phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo vệ môi trường, Hải Phòng đã và đang tạo lập được một môi trường đầu tư bền vững, thúc đẩy thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hải Phòng mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, góp phần kiến tạo môi trường phát triển bền vững và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT
Xanh hóa tại KCN Nam Cầu Kiền, TP. Hải Phòng