Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa chủ trì Hội nghị giao ban Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) quý III/2022, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022, gắn với triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, theo Bộ Công an.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, phấn đấu thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 30% (nguồn: MPS)

Trong quý III/2022, Bộ Công an đã kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe, Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải. Tính đến ngày 12/9/2022, đã kết nối chính thức với 12 bộ, ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID3.

Việc ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử được đẩy mạnh. Sau 3 tháng triển khai thí điểm sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội và Quảng Ninh, đã có 762 lượt công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, để giao dịch với tổng số tiền trên 22,73 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Công an, đến nay đã có 11.171/13.150 cơ sở Y tế sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ 84,9% với 1.675.330 công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử đi khám chữa bệnh.

Đối với dịch vụ công đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ông Tô Lâm đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đưa ra lộ trình cụ thể để nhân rộng trên toàn quốc và lộ trình kết nối cơ sở dữ liệu về đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, để phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến về cư trú và các dịch vụ công khác.

Liên quan đến hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Công an tiếp tục xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, phấn đấu thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 30%.

Bộ trưởng còn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn chung đối với các dịch vụ công trực tuyến cho phép thực hiện đối soát từ tài khoản cấp huyện mỗi tháng một lần để thực hiện công tác rà soát, hoàn trả và chỉ nộp tiền thực hiện đối với các hồ sơ hoàn thành; hoàn thiện các công cụ phục vụ thu, nộp và hoàn trả phí trực tuyến.

“Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục phối hợp với Bộ Công an kiểm tra an ninh, an toàn đối với 10 hệ thống của các bộ, ngành và 30 địa phương, hoàn thành trong tháng 10/2022, để phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình đề ra từ nay đến cuối năm 2022...”, ông Tâm Lâm lưu ý./.