Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn, ngày hôm nay (6/4) đã làm việc với Bộ Tư pháp về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021”, theo Văn phòng Quốc hội.

Đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ 275 vụ khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành. Ảnh: Quốc hội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ lý do, nguyên nhân của việc tăng đơn thư tố cáo trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự; nguyên nhân nào từ vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, nguyên nhân nào là do công tác tổ chức thi hành pháp luật…

“Báo cáo của Bộ Tư pháp phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn 5 năm 2016-2021. Tuy nhiên, một số nội dung trong Báo cáo còn nêu chung chung, chưa cụ thể, chưa phân tích, đánh giá sâu, đầy đủ. Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung các nội dung để đảm bảo tính toàn diện của Báo cáo…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành nêu, khi trình bày báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, đánh giá bước đầu và đề nghị báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021” đối với Bộ Tư pháp.

Về bộ phận tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Thành cho biết, Tổ Công tác của Đoàn giám sát đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung, làm rõ thêm cơ cấu tổ chức, số biên chế được giao, số biên chế hiện có, trình độ, số lượng thanh tra viên, thẩm tra viên… của các cơ quan. Cần đánh giá thêm việc bố trí biên chế như hiện nay đã phù hợp chưa, có cần bổ sung hoặc tinh giản không, đề xuất, kiến nghị về vấn đề này.

Tổ công tác còn đề nghị Bộ Tư pháp báo cáo làm rõ lý do còn 275 vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết; đồng thời bổ sung số liệu về thu hồi tài sản cho nhà nước và trả cho tổ chức, cá nhân qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Thanh tra Bộ Tư pháp báo cáo bổ sung và làm rõ thêm một số thông tin liên quan đến công tác thanh tra, làm rõ thêm các số liệu nêu trong Báo cáo do chưa rõ, chưa đủ để khớp với số liệu chung của Báo cáo và số liệu của Đoàn giám sát.

“Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn giám sát, qua đó bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để gửi Đoàn giám sát...”, ông Long cam kết.

Đề nghị Bộ Tư pháp làm rõ 275 vụ khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý Bộ Tư pháp tích cực tham mưu cho Đoàn giám sát trong việc giám sát một số vụ việc cụ thể nổi cộm, tạo sự lan toả trong xã hội. Ảnh: Quốc hội

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý Bộ Tư Pháp cần tiếp tục làm rõ kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở hệ thống dữ liệu một cách trung thực để rút ra những nhận xét, đánh giá khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm.

“Bộ cũng cần làm rõ những vấn đề chung và vấn đề riêng có của Bộ, nhất là các vụ việc vượt cấp, nguyên nhân, đề xuất giải pháp, phương hướng trong thời gian tới; tập trung đề xuất, kiến nghị cụ thể về những nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo…”, ông Phương lưu ý./.