Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy định về việc xác dịnh chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2018 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT- BGDĐT, ngày 25/02/2019.

Du lịch và công nghệ thông tin là 2 ngành được ưu tiên đào tạo theo bậc đại học

Theo đó, các ngành trong lĩnh vực du lịch được áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên bậc đại học gồm 4 ngành theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV gồm: Du lịch (mã ngành 7810101); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103); Quản trị khách sạn (7810201); Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (7810202).

Lĩnh vực công nghệ thông tin có 9 ngành được liệt kê vào nhóm ngành đào tạo ưu tiên. Cụ thể gồm: Khoa học máy tính (7480101); Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (7480102); Kỹ thuật phần mềm (7480103); Kỹ thuật máy tính (7480106); Hệ thống thông tin (7480104); Hệ thống thông tin quản lý (7340405); Công nghệ kỹ thuật máy tính (7480108); Công nghệ thông tin (7480201); An toàn thông tin (7480202).

Ngoài những ngành trên, dự thảo còn cho phép áp dụng các mã ngành đào tạo thuộc 2 lĩnh vực trên dù chưa có tên trong danh mục. Và theo dự thảo này, việc áp dụng cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học để đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Các trường đào tạo ngành ưu tiên còn được mời chuyên gia bên ngoài ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng để tham gia đào tạo nguồn nhân lực. Các chuyên gia này có thể là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp. Chuyên gia tối thiểu có bằng tốt nghiệp đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo đồng thời có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực du lịch, 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Như vậy, so với quy định hiện hành yêu cầu giảng viên tham gia giảng dạy đại học cần có trình độ từ thạc sĩ trở lên, thì dự thảo này đang mở hơn với nhóm ngành đào tạo ưu tiên khi cho phép các trường sử dụng đội ngũ chuyên gia bên ngoài làm giảng viên thỉnh giảng mà không bắt buộc phải có bằng thạc sĩ.

Ngoài ra, số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi với ngành ưu tiên được tính tối đa bằng 40% tổng giảng viên cơ hữu quy đổi. Trong khi đó ngành đào tạo giáo viên không tính, các ngành khác chỉ từ 5-30%.

Tuy nhiên quy định cũng ràng buộc với các trường đào tạo ngành ưu tiên là chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ hai kể từ khi mở ngành đào tạo. Đồng thời phải xây dựng và công bố công khai đề án tuyển sinh các ngành này./.