Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg, ngày 7/9/2022 về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021.

Dừng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP
Dừng thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 25/7/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải, UBND Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật./.