Theo thông tin t Tp đoàn FLC, t tháng 10/2016, Tp đoàn s tuyn khong 2.000 nhân s các v trí cho d án FLC H Long, ti Qung Ninh.

V tuyn dng, FLC ưu tiên tuyn dng các nhân s có kinh nghim, k năng tt nht, nhưng cũng đng thi chú trng đến yếu t phù hp vi văn hóa ca Tp đoàn, sn sàng làm vic hết mình, có mc tiêu phn đu rõ ràng.

Phối cảnh của FLC Hạ Long

Sau giai đon tuyn dng là công tác đào to. Đây là khâu Tp đoàn đc bit chú trng nhm to ra s đng b trong cht lượng dch v mc tiêu chun cao nht. FLC đã ký hp đng vi đơn v qun lý chuyên nghip nước ngoài là Serenity Holding Groups - đơn v qun lý khách sn và resort đng cp thế gii vi các thương hiu, như: A La Carte, Fusion Maia, đã có mt ti các đim du lch ln ti Vit Nam, như: Đà Nng, Nha Trang, Phú Quc… đ đm bo tính chuyên nghip cao, đáp ng được yêu cu kht khe ca khu dch v ngh dưỡng tiêu chun 5 sao.

FLC H Long s là qun th du lch ngh dưỡng th ba do Tp đoàn FLC đu tư được khánh thành ch trong vòng 2 năm gn đây, sau FLC Sm Sơn (Thanh Hóa) và FLC Quy Nhơn (Bình Đnh). D án ta lc ti khu đi giáp ranh gia các phường Hng Hi, Hng Hà, Hà Trung và Hà Lm (TP. H Long) vi din tích quy hoch rng 224 ha, tng mc đu tư 3.400 t đng. D án được khi công tháng 03/2016./.