Đây là d án kế tiếp trong chui Qun th du lch ngh dưỡng sinh thái quy mô ln do FLC trin khai ti nhiu tnh, thành ph, như: Vĩnh Phúc, Qung Ninh, Thanh Hóa, Qung Bình, Bình Đnh…

Đ Sơn t lâu đã là đa đim du lch được nhiu du khách biết đến ti Hi Phòng, vi b bin dài, bãi tm và phong cnh đp. Tuy nhiên, đ to cú hích mi thì Đ Sơn cn được b sung h tng du lch cao cp và đng b. Đây cũng chính là lý do FLC la chn Đ Sơn vi mong mun thay đi din mo mi cho nơi đây.

Ti hi ngh xúc tiến đu tư TP. Hi Phòng năm 2016 vi ch đ “Hi Phòng - Đim đến ca nhà đu tư”, va din ra chiu ngày 19/09/2016, bà Hương Trn Kiu Dung, Tng Giám đc FLC cho biết, D án FLC Đ Sơn không ch cho thy sc hút t nhiên ca Hi Phòng mà còn là kết qu ca mt lot các chính sách thu hút đu tư, to điu kin thun li ti đa cho nhà đu tư nói chung và Tp đoàn FLC nói riêng được thc thi quyết lit và mnh m trong thi gian qua.

Bà Hương Trn Kiu Dung ký kết biên bn ghi nh vi UBND TP.Hi Phòng


V
i d án này, Tp đoàn FLC cam kết s tp trung ngun lc, đu tư dt đim, nhanh chóng, sm đưa d án vào hot đng, góp phn to bước đt phá cho phát trin kinh tế - xã hi ca Hi Phòng”, bà Hương Trn Kiu Dung nói.

Vi thành công ban đu ti Thanh Hóa vi FLC Sm Sơn, FLC đã và đang đánh thc tim năng du lch ca nhiu đa phương. Ti mi đa phương, FLC thường đu tư d án quy mô ln và thi công nhanh chóng, có d án ch sau mt năm đã đưa vào s dng, sân golf ti Bình Đnh thi công đt k lc thế gii khi hoàn tt ch trong 5 tháng. Nhng tiêu chí này được FLC cho biết s tiếp tc thc hin ti Hi Phòng và c th là ti Qun th sân golf, resort, bit th ngh dưỡng và gii trí cao cp FLC Đ Sơn./.