Thực hiện Văn bản số 3091/NHNN-TD, ngày 28/04/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn, Ngân hàng Chính sách xã hội vừa chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh, thành phố về việc tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn.

Theo đó, để hỗ trợ người chăn nuôi lợn, giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất, các chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh, thành phố gia hạn nợ theo cơ chế gia hạn nợ thông thường đối với khách hàng sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư chăn nuôi lợn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y gặp khó khăn khi chưa trả được nợ khi đến hạn và có nhu cầu đề nghị gia hạn nợ.

Căn cứ vào nguồn vốn, điều kiện của từng địa phương và cơ chế cho vay hiện hành, ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục xem xét cho vay đối với các hộ có nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung giải cứu ngành chăn nuôi lợn

Trước đó, trong buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 04/05/2017, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện dư nợ toàn Ngành cho chăn nuôi lợn là gần 30.000 tỷ đồng, số chính sách là 29.344 tỷ đồng, cho vay ngắn hạn 12.665 tỷ đồng, chiếm 43%, cho vay dài hạn là 16.679 tỷ đồng, chiếm 57%, với số lượng bà con hộ nông dân và doanh nghiệp kinh doanh chăn nuôi lợn là 506.058 khách hàng đang còn vay nợ ngân hàng. Trong đó, dư nợ chủ yếu là của cá nhân, hộ gia đình, khoảng 25.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng dư nợ, 10% còn lại dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình liên kết.

Có thể thấy, vấn đề nuôi lợn với khối lượng dư nợ như vậy trong tổng dư nợ nói chung hoặc tính trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nói riêng cũng là con số rất lớn. Do vừa qua giá bán giảm thấp, một số bà con và doanh nghiệp không tiêu thụ được, chậm trả nợ, nợ xấu đã xuất hiện và tăng lên 352 tỷ đồng, chiếm 1,2% dư nợ cho vay ngành chăn nuôi lợn. Hộ nông dân và cá nhân chiếm tỷ trọng lớn là 311 tỷ đồng./.