Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa phát đi thông báo quyết định: Không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III và dầu mazut 180CST 3,5S; chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S và mặt hàng dầu hỏa.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.791 đồng/lít (tăng 1.152 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.172 đồng/lít.

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.963 đồng/lít (tăng 1.171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.612 đồng/lít (tăng 1.112 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành).

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.270 đồng/lít (tăng 1.081 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.531 đồng/kg (tăng 806 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng, dầu tăng cao từ 15h ngày đầu tháng 8/2023
Xăng E5RON92 từ ngày 1/8 có mức giá 22.791 đồng/lít

Theo liên Bộ, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Liên bộ cũng cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/7/2023-01/8/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Dự trữ dầu đang bắt đầu giảm ở một số khu vực do nhu cầu vượt quá nguồn cung bị hạn chế bởi việc cắt giảm sản lượng sâu của nhà lãnh đạo OPEC, triển vọng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc và kỳ vọng tăng kích cầu ở Trung Quốc đóng vai trò lớn nhất trong đà tăng giá dầu thời gian gần đây…. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 21/7 đến 01/8 liên tục có biến động tăng./.