Nửa đầu năm 2021 đã đi qua, với bức tranh thu ngân sách nhà nước có nhiều gam màu sáng hơn so với chi ngân sách nhà nước.

Số liệu mới nhất vừa được Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính công khai cho thấy, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay ước đạt 775.000 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả khả quan này là nhờ thu nội địa ước đạt 55,9% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68,8% dự toán, lần lượt tăng 13,1% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ thu dự toán (trên 50%). Các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều đạt trên 52% dự toán và tăng trên 18% so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt đạt 52,9% và 57,1% dự toán (lần lượt tăng 18,2% và 18,5% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 58,7% dự toán, tăng 38,2%...

Cũng theo Bộ Tài chính, có 60 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán (trên 50%). 3 địa phương có số thu đạt dưới 50% là: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình...

Đáng báo động là tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm vẫn chậm, khi theo Bộ Tài chính mới đạt 29,02% kế hoạch, trong đó vốn ngoài nước mới chỉ đạt xấp xỉ 7,4% kế hoạch. Có 9 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30% kế hoạch, trong khi vẫn còn 5 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Trong khi hoạt động thu ngân sách nhà nước có thêm những diễn biến khả quan như vậy, thì ngược lại chi ngân sách nhà nước đang chậm. Theo đó, chi ngân sách nhà nước nửa đầu năm nay đạt 694.400 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển mới đạt 28,1%; chi thường xuyên đạt 48,3%; chi trả nợ lãi đạt 51,6% dự toán…

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương... Tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, cảnh báo, tình trạng giải ngân vốn đầu tư nói chung, vốn ODA và vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài nói riêng chậm là rất quan ngại, sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ tài chính ngân sách cũng như quan hệ với các đối tác...

Giải ngân vốn đầu tư từ nguồn nước ngoài rất chậm
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (bên trái) cảnh báo, tình trạng giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài chậm là rất quan ngại. Ảnh: MOF

Nguyên nhân của tình trạng chậm trễ trên, theo ý kiến từ các bộ, ngành chủ yếu là dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thậm chí chưa hoàn thành thủ tục đàm phán hoặc chưa ký hiệp định vay nhưng đã được bố trí vốn; dự án đã đề xuất dừng triển khai, nhưng vẫn được bố trí dự toán. Một số dự án dù đã được bố trí vốn, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, nhưng chậm giải phóng mặt bằng, tái định cư… Dịch Covid-19 khiến các chuyên gia tư vấn nước ngoài không sang được Việt Nam, các nhà tài trợ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phản hồi dự án dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai…

Để khắc phục tình trạng trên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cần tích cực, quyết liệt triển khai các công trình, dự án, trong đó có việc hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thẩm tra khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán theo quy định, hoàn lại chứng từ hồ sơ với khoản tạm ứng để ghi thu ghi chi…

Để tăng cường giải ngân rút vốn, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thực hiện theo đúng chế độ quy định. Với các hồ sơ thanh toán trước, kiểm soát sau, thì thực hiện trong một ngày làm việc, còn những hồ sơ kiểm soát chi, thì thực hiện tối đa không quá 3 ngày. Nếu các bộ, ngành và các cơ quan chủ quản của các chủ dự án thấy khó khăn trong kiểm soát chi và rút vốn, thì phản ánh về Bộ Tài chính để có biện pháp xử lý.../.