Kinh tế Việt Nam 2017 vượt mục tiêu đã đề ra, với tăng trưởng GDP ước đạt 6,81%. Cùng với bước tăng trưởng ngoạn mục này, nhiều kỷ lục khác cũng đã được thiết lập, đưa nền kinh tế đạt được kỳ tích trong năm 2017. Kết quả kinh tế năm 2017 đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các cơ quan quản lý, các nhà điều hành. Trong số này, Tạp chí Kinh tế và Dự báo có bài phỏng vấn ngắn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về những thành quả đạt được năm 2017 và một vài dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 với tựa đề "Thành tựu năm 2017 sẽ tạo đà để đất nước bước vào chặng đường phát triển mới".

Sau nhiều năm tổ chức nghiên cứu, qua 3 lần cho ý kiến tại ba kỳ họp của Quốc hội, Luật Quy hoạch đã được Quốc hội khóa XIV thông qua. Luật có nhiều nội dung mang tính cải cách, đổi mới quan trọng, hướng đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua bài "Để Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống", tác giả Trần Hồng Quang sẽ đưa ra một số giải pháp để Luật Quy hoạch sớm được thực thi, mang lại hiệu quả như mong muốn khi soạn thảo.

Những năm qua, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, PPP vẫn còn gặp những rào cản pháp lý nhất định. "Hoàn thiện khung pháp lý PPP: Giải pháp ngắn và dài hạn" là tiêu đề bài viết của tác giả Nguyễn Đăng Trương, trong đó có phân tích một số vướng mắc và nêu ra giải pháp để tháo gỡ những vấn đề này để hoàn thiện khung pháp lý PPP.

Thể chế đất đai có vai trò to lớn trong việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng bền vững, bao trùm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sau gần ba thập niên xây dựng hệ thống thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, thể chế về đất đai vẫn là một mảng thể chế kinh tế thị trường có nhiều điểm nghẽn, nhất là về đất nông nghiệp. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra nhiệm vụ: “Hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên…”. Tác giả Đặng Quang Vinh sẽ có những phân tích sâu hơn xung quanh vấn đề này qua bài viết "Thể chế đất nông nghiệp: Vấn đề và khuyến nghị".

Năm 2017 chứng kiến những nỗ lực mới nhằm triển khai các chủ trương lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Những nỗ lực ấy càng trở nên thực chất hơn, sau khi những giải pháp đa dạng, nhưng thiếu chiều sâu, thiếu quyết liệt trước đó chưa giúp cải thiện đáng kể chất lượng tăng trưởng cho đến năm 2016. Cùng với đó là những nỗ lực củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dựng dư địa cho điều hành chính sách tài khóa/tiền tệ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng trực tiếp tới tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí pháp lý không cần thiết cho doanh nghiệp. Dấu ấn của điều hành và cải cách thể chế kinh tế trong những thành tựu kinh tế - xã hội năm 2017, nhờ đó, thực sự rõ nét. Tác giả Nguyễn Đình Cung có bài "Kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng năm 2018: Vững bước cải cách" sẽ phân tích sâu hơn qua những chỉ số kinh tế của năm 2017 và đưa ra một số dự báo trong năm tới.

Cùng với các bài viết trên, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số đặc biệt đón chào Xuân Mậu Tuất còn nhiều bài viết phân tích về các mặt kinh tế, xã hội của các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ đem đến nhiều thông tin hữu ích với độc giả./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Chí Dũng: Thành tựu năm 2017 sẽ tạo đà để đất nước bước vào chặng đường phát triển mới

+++ Đổi mới tư duy và hành động làm nên thành công của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Trần Hồng Quang: Để Luật Quy hoạch đi vào cuộc sống

Nguyễn Hoa Cương: Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Dấu ấn trên chặng đường 16 năm

Nguyễn Đăng Trương: Hoàn thiện khung pháp lý PPP: Giải pháp ngắn và dài hạn

Đặng Quang Vinh: Thể chế đất nông nghiệp: Vấn đề và khuyến nghị

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Đình Cung: Kinh tế Việt Nam 2017 và triển vọng năm 2018: Vững bước cải cách

Bùi Tất Thắng: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế để phát triển bền vững và hội nhập

Nguyễn Mại: Tìm hướng mở rộng hơn sự lan tỏa của FDI tới doanh nghiệp trong nước

Đặng Đức Anh, Đỗ Văn Lâm, Hoàng Thị Minh Hà: Tác động của hiệu quả điều hành chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp tại các địa phương ở Việt Nam

Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Văn Tùng: Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về đầu tư công

Phạm Nguyên Minh: Dự báo những tác động của EVFTA đối với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Bích Lâm: Phác họa bức tranh kinh tế Việt Nam: Nhìn từ kết quả Tổng điều tra kinh tế 2017

Phan Hữu Thắng: 30 năm thu hút FDI: Được nhiều nhưng không ít “trăn trở”

Lê Quốc Phương: Đánh giá xuất - nhập khẩu năm 2017 và dự báo triển vọng 2018

Lê Thủy Trung, Trần Quốc Dũng: Nhìn lại ngành công nghiệp năm 2017 và một số định hướng trong giai đoạn tới

Phạm Lê Tuấn: Bước tiến quan trọng của ngành Y tế trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

Nguyễn Minh Thảo: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh: Phía trước vẫn còn nhiều thách thức

Đậu Anh Tuấn: Cần chữa bệnh “nghiện” quản lý nhà nước

Trịnh Đức Chiều, Nguyễn Văn Thịnh: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Tô Hoài Nam: Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Không phải là không thể thực hiện được

Lê Anh Tuấn: Đề xuất triển khai phát triển xanh trong ngành công nghiệp tại Việt Nam

Lương Xuân Dương: Để thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong bối cảnh mới

Phạm Quốc Quyết: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam

Hà Thị Liên: Năng lực cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam: Đánh giá từ góc độ chuỗi giá trị

Lê Thế Phiệt, Hà Thị Kim Duyên: Phát triển ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng

Hoàng Văn Hoa: Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng Tây Bắc

NHÌN RA THẾ GIỚI

Trần Toàn Thắng, Nguyễn Đoan Trang, Trần Thị Thu Hà: Triển vọng kinh tế thế giới năm 2018

Phạm Thị Túy: Cải cách kinh tế của Ấn Độ: Thành tựu, vấn đề và những gợi mở cho Việt Nam

Dominic Mellor: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm thế giới

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Võ Hữu Phước: Phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Nhìn từ liên kết vùng

Nguyễn Hoàng Anh Tú: Tác động của hoạt động xuất khẩu lao động tới đời sống xã hội tại tỉnh Thái Bình

Lê Đức Thịnh: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ ngân sách nhà nước tại Quảng Trị

Nguyễn Nữ Đoàn Vy: Giải pháp cải thiện điều kiện sống cho lao động nhập cư trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Bùi Đức Hinh: Năm 2018, Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược

Hằng Nguyễn: KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi: Đột phá trong thu hút đầu tư

-----------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Chi Dung: 2017’s achievements create a new development for the country

+++ Renovation of thinking and action to bring the success of Planning, Investment and Statistics department

Tran Hong Quang: To make Law on Planning come into force

Nguyen Hoa Cuong: Law on supporting SMEs: Imprints on the 16-year journey!

Nguyen Dang Truong: Completing PPP legal framework: Short- and long-term solutions

Dang Quang Vinh: Agricultural land institution: Problem and recommendations

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Dinh Cung: Vietnam’s economy in 2017 and prospects for 2018: Accelerating reform

Bui Tat Thang: Some issues on continued innovation of economic institutions for sustainable development and integration

Nguyen Mai: To boost spillover effects of FDI on domestic enterprises

Dang Duc Anh, Do Van Lam, Hoang Thi Minh Ha: Impact of effective policy management on enterprises’ investment in Vietnamese localities

Dinh Trong Thang, Nguyen Van Tung: Continue to reform state management of public investment

Pham Nguyen Minh: Forecasting the effects of EVFTA on Vietnamese agricultural exports

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Bich Lam: Vietnam economic outlook: From the results of 2017 Economic Census

Phan Huu Thang: 30 years of FDI attraction: No pain, no gain

Le Quoc Phuong: Assessment of 2017 export - import and prospects for 2018

Le Thuy Trung, Tran Quoc Dung: Looking back on the industry in 2017 and orientations for the coming time

Pham Le Tuan: Important success of the Health department in implementing universal health care

Nguyen Minh Thao: Improving business environment to enhance competitiveness: Many challenges ahead

Dau Anh Tuan: Need a cure for “addiction” of state management

Trinh Duc Chieu, Nguyen Van Thinh: Are Vietnamese SMEs ready for the Industrial Revolution 4.0?

To Hoai Nam: Transform household businesses into enterprises: It’s not impossible

Le Anh Tuan: Proposal for green development in Vietnamese industries

Luong Xuan Duong: To promote Vietnam’s textile and garment exports in the new context

Pham Quoc Quyet: Some ideas to promote Vietnam’s agricultural exports

Ha Thi Lien: Competitiveness of Vietnam’s textile and garment exports: From the perspective of value chain

Le The Phiet, Ha Thi Kim Duyen: Development Vietnam’s retail industry in the context of deeper integration

Hoang Van Hoa: Region and sub-region linkage in tourism development of Northwest provinces

WORLD OUTLOOK

Tran Toan Thang, Nguyen Doan Trang, Tran Thi Thu Ha: Global economic outlook 2018

Pham Thi Tuy: Economic reform in India: Achievements, problems and suggestions for Vietnam

Dominic Mellor: Cultivating a startup ecosystem in Vietnam: Best practices from around the world

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Vo Huu Phuoc: Agricultural development in Mekong Delta: Seen from regional links

Nguyen Hoang Anh Tu: Impact of labor export on social life in Thai Binh province

Le Duc Thinh: Completing public investment management in Quang Tri

Nguyen Nu Doan Vy: To strengthen living conditions for migrant workers in Da Nang city

Bui Duc Hinh: Hoa Binh to push three strategic breakthroughs in 2018

Hang Nguyen: Dung Quat economic zone and Quang Ngai-based industrial zones: Breakthrough in drawing investment