Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, do đây là vùng đất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu/. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Do tác động của biến đổi khí hậu, các yếu tố tạo vùng có thể bị tác động ở mức độ khác nhau. Với những cực đoạn về lũ và hạn - mặn ngày càng thường xuyên, các biện pháp ứng phó khác nhau tại mỗi tiểu vùng sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố của mô hình phát triển vùng: vùng giáp biên giới chịu ảnh hưởng của lũ; vùng giáp Biển Đông chịu tác động của mặn; vùng trung tâm đồng bằng chịu ảnh hưởng của cả 2 yếu tố. Sự phân hóa về tác động của BĐKH cũng đã làm mất đi sự đồng nhất vốn có của Vùng. Thông qua bài viết “Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”, nhóm tác giả Vũ Hoàng Ngân, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hải Hạnh nghiên cứu mô hình phát triển vùng cần quan tâm chi tiết đến tác động trên diện rộng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở từng tiểu vùng để có thể đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp.Trên cơ sở định hướng đó, nhóm tác giả nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam (bao gồm 8 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang) là trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính hàng đầu của cả nước; nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của Vùng, cũng có thời điểm có dấu hiệu không ổn định. Điều đó thể hiện ở chỗ: bên cạnh sự giảm sút về tốc độ tăng trưởng, còn có không ít những bất cập khá nghiêm trọng về: môi trường sinh thái, đầu tư, thể chế, kết cấu hạ tầng, đô thị hóa với tốc độ cao; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có trình độ cao còn nhiều hạn chế, chưa gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mới bạn đọc đón đọc bài viết, “Đánh giá chất lượng tăng trưởng vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam: Cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp”, của tác giả Phạm Ngọc Khanh.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước đột phá về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được coi là nước có mức năng suất lao động thấp so với các nước khác trong khu vực. Do đó, để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa vào nguồn vốn nhân lực của mình, nhất là vốn nhân lực trong doanh nghiệp. Bài viết, “Vốn nhân lực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả Bùi Dụng Tuấn sử dụng dữ liệu về lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mô tả mối quan hệ vốn nhân lực của doanh nghiệp (thông qua số năm đi học bình quân, thu nhập bình quân của lao động) và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều muốn hướng đến sự tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững, để đạt được điều đó thì không thể không quan tâm đến sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Một trong những nhân tố được chú trọng hàng đầu trong hoạt động của ngân hàng là khả năng sinh lời, bởi vì nó quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là một chỉ tiêu thể hiện sự ổn định về phương diện tài chính của mỗi quốc gia. Khả năng sinh lời của ngân hàng có thể được đo lường bằng nhiều chỉ số khác nhau, như: tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM). Trong đó, nhiều nghiên cứu thực nghiệm đưa ra kết quả ROA là chỉ số tốt nhất để đại diện cho khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, ROA là biện pháp tốt nhất để đo lường cho lợi nhuận của ngân hàng. Nghiên cứu của San và Heng (2013) cũng cho ra kết quả, ROA là thước đo tốt nhất về lợi nhuận của ngân hàng so với ROE và NIM. Thông qua bài viết, “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, nhóm tác giả Phạm Thị Bích Duyên, Phạm Thị Kiều Khanh đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam thông qua chỉ tiêu ROA.

Trong bối cảnh hiện nay, việc sử dụng các công cụ, phương pháp để quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí, từ đó giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề mấu chốt đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kế toán quản trị ra đời và ngày càng áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, các ngành nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin để nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng quản trị. Có rất nhiều các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị tại các ngành, lĩnh vực, cụ thể như: xây dựng; du lịch, khách sạn; dầu khí; dệt; ngành dược phẩm; khai thác than; xây lắp; nông nghiệp; đường sắt... Tuy nhiên đến nay, chưa có công trình nghiên cứu sâu về tổ chức hệ thống kế toán quản trị áp dụng riêng cho ngành chế biến thủy. Thông qua bài viết, “Thực trạng tổ chức kế toán quản trị: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam”, tác giả Nguyễn Bích Hương Thảo đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Việt Nam, đồng thời đề xuất mốt số giải pháp.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

Vũ Hoàng Ngân, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hải Hạnh: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu

Phạm Ngọc Khanh: Đánh giá chất lượng tăng trưởng vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam: Cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp

Bùi Cẩm Phượng: Nghiên cứu áp dụng khung sinh kế nhằm phát triển bền vững du lịch cộng đồng

Bùi Nguyên Khá, Trần Thị Thanh Phương: Bàn luận chỉ số giá trên thu nhập về định giá doanh nghiệp

Nguyễn Dụng Tuấn: Vốn nhân lực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

Huỳnh Tấn Khương: Ứng dụng công cụ mentoring trong hoạt động đào tạo tại các trường đại học

Chu Thị Thu: Đánh giá tác động kinh tế - xã hội dự án Vườn Thực vật Quốc gia - Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Hải Ninh, Vũ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Như Bằng, Chu Thị Hồng Phượng, Trần Đức Anh: Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh

Lưu Mỹ Linh, Nguyễn Ngọc Đạt: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi xem các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội của người dùng tại Việt Nam

Trần Quốc Thống: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam: Vai trò trung gian của niềm tin

Nguyễn Phước Hoàng: Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái bền vững tại tỉnh Cà Mau

Phương Thị Ngọc Mai: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia tổ chức du lịch cộng đồng của người dân tại TP. Đà Lạt

Phạm Công Toàn, Nguyễn Thị Gấm, Lương Thị A Lúa: Thực trạng vai trò của phụ nữ dân tộc Tày ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn trong hoạt động sản xuất của hộ

Phạm Thị Duy Phương: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đến đảo Bình Ba, tỉnh Khánh Hòa

Lê Hoài An, Nguyễn Văn Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Trân: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Khu Du lịch sinh thái Xẻo Quýt - tỉnh Đồng Tháp của du khách nội địa

Nguyễn Văn Trị: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đặng Nguyên Bảo: Những yếu tố quyết định trong đòn bẩy tài chính của các công ty có tỷ lệ nợ cao - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Phạm Thị Bích Duyên, Phạm Thị Kiều Khanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phạm Thu Hằng: Đánh giá tác động của tăng trưởng việc làm theo ngành đến giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2016

Trần Trí Cường: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại tỉnh Trà Vinh

Lê Thu Hạnh: Xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các ngân hàng thương mại

Vũ Đức Bảo, Đào Thị Phương Liên: Hạn chế trong đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP. Hà Nội

Võ Thị Thu Diệu: Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại các NHTM cổ phần có chi nhánh tại Quảng Ngãi

Uông Thị Nga, Nguyễn Thị Mai: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Thanh Hóa 3601S

Nguyễn Thị Thúy Hà: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ tới kết quả sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Trần Lê Duy, Dương Thu Phương: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Công Đệ: Đánh giá mô hình liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trần Quang Khôi, Ngô Thanh Phong: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của các NHTM đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngô Thị Thanh Thúy: Ứng dụng mô hình ARDL nghiên cứu tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định trên góc độ vốn đầu tư

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Trân: Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm xanh của người tiêu dùng trẻ trên địa bàn TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Võ Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Lê Kim Xoàn, Nguyễn Ngọc Trân: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Đại học Đồng Tháp của sinh viên năm thứ nhất, khóa tuyển sinh năm 2018

Phan Thị Cúc: Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhà hàng tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lương Quang Long, Hồ Anh Thư: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến trên smartphone của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Thị Bích Ngọc: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Bích Hương Thảo: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn: Các nhân tố tác động đến thu hút FDI vào một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Ngọc Mai: Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Nguyễn Lương Ngân, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hoàng Oanh: Quan hệ giữa kết quả học tập với kết quả việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Sơn: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhiệt điện Việt Nam

Nguyễn Quang Hợp, Trần Văn Đăng, Phạm Thị Thu Hiền: Trách nhiệm của doanh nghiệp trong mô hình hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Thu Hằng: Phân tích năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo mô hình Camels

Dương Thúy Hà: Nghiên cứu hành vi chuyển đổi việc sử dụng dịch vụ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Thị Hải Yến: Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn hình thức trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Trần Thị Giang, Nguyễn Đình Chiến: Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Phạm Hồng Nhung: Thực trạng nhu cầu đăng ký khóa học kỹ năng sống của các bậc phụ huynh cho trẻ em trong độ tuổi từ 3-15 tại Hà Nội

Nguyễn Văn Phương, Đặng Thị Kim Hoa: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng gạo tại các hộ gia đình Việt Nam

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Bùi Văn Trịnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Vietinbank, Chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Văn Thắng: Thực trạng và thách thức trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu: từ góc nhìn của các nhà khoa học

Nguyễn Nam Thắng: Mô hình phân tích dự báo phương pháp dạy học chủ động

IN THIS ISSUE

Vu Hoang Ngan, Hoang Thi Hue, Nguyen Thi Hai Hanh: Shifting the economic structure of the Mekong Delta region in the context of climate change

Pham Ngoc Khanh: Assessing the quality of growth in the Southern Key Economic Region: The approach of total factor productivity

Bui Cam Phuong: Research and apply the livelihood framework for sustainable development of community tourism

Bui Nguyen Kha, Tran Thi Thanh Phuong: Discuss price index on income of enterprise valuation

Nguyen Dung Tuan: Human capital and business results of Vietnamese enterprises

Huynh Tan Khuong: Application of mentoring tool in training activities at the university

Chu Thi Thu: Socio-economic impact assessment of the National Botanic Garden project - Nui Lua, Forestry University

Nguyen Thi Hai Ninh, Vu Thi Minh Ngoc, Nguyen Nhu Bang, Chu Thi Hong Phuong, Tran Duc Anh: Solution for developing non-timber forest products in Ha Tinh province

Luu My Linh, Nguyen Ngoc Dat: Factors affecting the behavior of watching social media campaigns of users in Vietnam

Tran Quoc Thong: Fators affecting online shopping behavior of Vietnamese consumers: The intermediary role of trust

Nguyen Phuoc Hoang: Establishing research models and hypotheses for sustainable ecotourism development in Ca Mau province

Phuong Thi Ngoc Mai: Factors affecting the people’s decision to participate in community tourism organization in Da Lat city

Pham Cong Toan, Nguyen Thi Gam, Luong Thi A Lua: Actual role of Tay women in Na Ri district, Bac Kan province in household production

Pham Thi Duy Phuong: Factors affecting the satisfaction of tourists to Binh Ba island, Khanh Hoa province

Le Hoai An, Nguyen Van Ngoc Hai, Nguyen Ngoc Tran: Research factors affecting the decision to choose the destination of Xeo Quyt ecotourism in Dong Thap province of domestic tourists

Nguyen Van Tri: Solution to develop lecturers of Hanoi University of Home Affairs in the context of Industrial Revolution 4.0

Dang Nguyen Bao: The determinants of financial leverage of high debt companies - Empirical research in Vietnam

Pham Thi Bich Duyen, Pham Thi Kieu Khanh: Factors affecting profitability of Vietnamese commercial banks

Pham Thu Hang: Evaluate the impact of employment growth on poverty reduction in Vietnam in the period of 2010-2016

Tran Tri Cuong: Factors affecting the bank loans accessibility of small and micro enterprises in Tra Vinh province

Le Thu Hanh: Establishing theoretical model of factors affecting working motivation of commercial bank employees

Vu Duc Bao, Dao Thi Phuong Lien: Limitations in persificating financial resources for developing transport infrastructure in Hanoi

Vo Thi Thu Dieu: Factors affecting corporate culture at joint stock commercial banks with branches in Quang Ngai province

Uong Thi Nga, Nguyen Thi Mai: Research the customer’s satisfaction when using inspection service of 3601S Thanh Hoa Vehicle Registration Center

Nguyen Thi Thuy Ha: Assess the impact of the internal control system on the production and business results of Vietnam National Shipping Lines

Tran Le Duy, Duong Thu Phuong: Improving the effectiveness of agricultural land use in Phu Binh district, Thai Nguyen province

Nguyen Cong De: Assessing the linkage model for sustainable tourism development in the South Central Coast

Tran Quang Khoi, Ngo Thanh Phong: Factors affecting the lending decisions of commercial banks for private enterprises in Tien Giang province

Ngo Thi Thanh Thuy: ARDL model application to study the impact of FDI on economic growth of Binh Dinh province in terms of investment capital

Nguyen Thi Tuyet Nhung, Nguyen Ngoc Tran: Factors affecting the intention to purchase green products of young consumers in Cao Lanh city, Dong Thap province

Vo Thi Thu Thanh, Nguyen Thi My Duyen, Le Kim Xoan, Nguyen Ngoc Tran: Factors affecting the decision to choose Dong Thap University of freshman students in 2018

Phan Thi Cuc: Factors affecting the quality of restaurant services in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Luong Quang Long, Ho Anh Thu: Factors affecting the customers’ decision of online shopping on smartphones in Ho Chi Minh City

Le Thi Bich Ngoc: Improving the quality of cadres and civil servants and public employees at Thai Nguyen University

Nguyen Bich Huong Thao: Current status of management accounting: In case of seafood processing enterprises in Vietnam

Nguyen Anh Tuan: Factors affecting FDI attraction in industrial zones in Binh Duong province

Nguyen Thi Thiem, Nguyen Thanh Phong, Phan Thi Thu Phuong, Nguyen Ngoc Mai: Results of implementing policies to support agricultural development for poverty reduction in Phu Yen district, Son La province

Nguyen Luong Ngan, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Hoang Oanh: Relationship between academic results and employment results after graduation of students from University of Food Industry in Ho Chi Minh City

Nguyen Ngoc Son: Factors affecting the business efficiency of Vietnamese thermal power enterprises

Nguyen Quang Hop, Tran Van Dang, Pham Thi Thu Hien: Responsibility of enterprises in the cooperation model of agricultural production development

Nguyen Thu Hang: Analyze financial capacity of Vietnamese joint stock commercial banks by to Camels model

Duong Thuy Ha: Research change behavior of the service use at Vienamese commercial banks of National Economics University’s students

Nguyen Thi Hai Yen: Inspection of factors affecting the choice of pidend payment of listed companies in Vietnam

Tran Thi Giang, Nguyen Dinh Chien: Fators affecting economic growth in Vietnam

Pham Hong Nhung: Current desire of life skills, courses registration of parents for children aged 3-15 in Hanoi

Nguyen Van Phuong, Dang Thi Kim Hoa: Analysis of factors affecting rice consumption in Vietnamese households

Nguyen Thi Le Hang, Bui Van Trinh: Determinants of decision to use Mobile Banking of inpidual customers in Vietinbank, Can Tho branch

Nguyen Van Thang: Real situation and challenges in research commercialization: From the view of scientits

Nguyen Nam Thang: Analysis model to forecast active teaching method