Sau hơn 4 năm thi hành Luật Doanh nghiệp đã cho thấy, những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp; góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng và giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, với thay đổi và đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh, vấn đề sửa Luật Doanh nghiệp là cần thiết để có thể cải cách mạnh mẽ hơn môi trường kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thông qua bài viết, “Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Một số vấn đề thực tiễn”, tác giả Phan Đức Hiếu đánh giá một số kết quả sau 4 năm triển khai Luật Doanh nghiệp đồng thời đưa ra một số thay đổi.

Hiện nay, nợ chính quyền địa phương chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng nợ công. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh tác động tiêu cực đến an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia cũng cần phải được giám sát, kiểm tra. Kiểm toán nhà nước có vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn về công tác quản lý và sử dụng nợ của chính quyền địa phương cấp tỉnh. Thông qua bài viết, “Nợ chính quyền địa phương - Vấn đề và nội dung kiểm toán chủ yếu của Kiểm toán nhà nước”, tác giả Nguyễn Hữu Hiểu đưa ra một số nội dung chủ yếu để thực hiện kiểm toán nợ chính quyền địa phương lồng ghép trong cuộc kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.

Theo dự báo, những tháng cuối của năm 2019, kinh tế thế giới tiếp tục đà tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng dự báo sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tốc độ tăng trưởng thương mại và đầu tư thế giới nhiều khả năng được duy trì ở mức khá, qua đó ảnh hưởng tích cực đến kinh tế Việt Nam. Trong nước, việc Chính phủ tiếp tục tập trung cải cách và nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tận dụng cơ hội của việc hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cục diện kinh tế Việt Nam năm 2019. Thông qua bài viết, “Kinh tế Việt Nam năm 2019 - Góc nhìn triển vọng”, tác giả Trần Thị Hồng Minh điểm lại những nét lớn của nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, phân tích các yếu tố tác động ở nửa cuối năm 2019, từ đó dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô lớn cả năm 2019.

Ngày 30/06/2019, tại Hà Nội, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) đã được ký kết. Hiệp định này dự báo sẽ mang lại nhiều thuận lợi, cũng như thách thức cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Vậy, Hiệp định EVFTA sẽ có tác động gì đến ngành thủy sản Việt Nam? Làm thế nào để hoạt động xuất khẩu thủy sản sản các quốc gia thuộc EU? Để giải đáp phần nào câu hỏi này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU dưới tác động của EVFTA” của nhóm tác giả Đỗ Thị Bình, Trần Văn Công.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 mang đến nhiều cơ hội, cũng như thách thức đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và môi trường của mỗi quốc gia. Trong thời gian tới, mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ CMCN 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế. Làm thế nào để kinh tế Việt Nam tận dụng được những cơ hội cũng như hạn chế được những thách thức từ cuộc cách mạng này? Thông qua bài viết, “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”, nhóm tác giả Trần Xuân Văn, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Minh Đức đánh giá một số cơ hội cũng như thách thức từ cuộc CMCN 4.0 và kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Phan Đức Hiếu: Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Một số vấn đề thực tiễn

Nguyễn Hữu Hiểu: Nợ chính quyền địa phương - Vấn đề và nội dung kiểm toán chủ yếu của Kiểm toán nhà nước

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Trần Thị Hồng Minh: Kinh tế Việt Nam năm 2019 - Góc nhìn triển vọng

Đỗ Thị Bình, Trần Văn Công: Thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU dưới tác động của EVFTA

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Minh Hải: Ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới tăng trưởng ở Việt Nam

Trần Xuân Văn, Nguyễn Văn Hưởng, Hoàng Minh Đức: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nguyễn Khánh Thu Hằng: Bàn về phát triển về hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam hiện nay

Nguyễn Duy Tùng: Nâng cao bảo mật thông tin đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến

Mai Quyên, Nguyễn Phượng Lê: Chi trả dịch vụ hệ sinh thái: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bùi Thị Minh Thoa: Phát triển KT-XH Tây Nguyên trong mối liên kết phát triển vùng: Thách thức và định hướng đến 2030

Ngô Thị Huyền Trang: Một số đề xuất để phát triển du lịch các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Kim Anh, Vũ Đoàn Minh Thúy: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển R&D: Kinh nghiệm của Đức và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Thị Xuân: Một số đánh giá về phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2016

Lê Đức Đạt: Giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Duy Linh Thảo: Kiến tạo môi trường thuận lợi để Kiên Giang phát triển bền vững trong xúc tiến đầu tư

Phạm Văn Tài: Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang Dũng: Vĩnh Phúc thu hút đầu tư nước ngoài gắn với phát triển bền vững

Hải Dương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Phan Duc Hieu: Amendment of Enterprise Law: Some practical issues

Nguyen Huu Hieu: Local government debt - The main issue and content of audit by the State Audit

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Tran Thi Hong Minh: Economic prospects for Vietnam in 2019

Do Thi Binh, Tran Van Cong: Promoting Vietnam seafood export to EU under the influence of EVFTA

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Minh Hai: Impact of the Fourth Industrial Revolution on the growth of Vietnam

Tran Xuan Van, Nguyen Van Huong, Hoang Minh Duc: Improve the quality of Vietnam’s human resources in the context of the Fourth Industrial Revolution

Nguyen Khanh Thu Hang: Discussion on the development of non-cash payment in Vietnam today

Nguyen Duy Tung: Enhance information security of customers using online payment services

Mai Quyen, Nguyen Phuong Le: Payment for ecosystem services: Some theoretical and practical issues

Bui Thi Minh Thoa: Socio-economic development of the Central Highlands with linkage to regional development: Challenges and orientations up to 2030

Ngo Thi Huyen Trang: Several proposals for tourism development in the Northeast region

WORLD OUTLOOK

Nguyen Kim Anh, Vu Doan Minh Thuy: R&D support to SMEs: Germany’s experience and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Thi Xuan: Some assessments on sustainable economic development in Bac Ninh province over the period of 1997-2016

Le Duc Dat: Schemes to boost SMEs in Thanh Hoa province

Nguyen Duy Linh Thao: Creating a favorable environment for Kien Giang’s sustainable development of investment promotion

Pham Van Tai: To boost logistics services in Ba Ria - Vung Tau province

Quang Dung: Vinh Phuc attracts foreign investment in association with sustainable development

Hai Duong strives to fulfill the socio-economic development plan of 2019