Bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 trên cơ sở chuyển giao công nghệ hệ thống đấu thầu qua mạng của Hàn Quốc (KONEPS) và được áp dụng thí điểm từ năm 2009 đến 2015 trước khi áp dụng chính thức, từ 2016 đến nay, hoạt động triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được những kết quả khả quan, như: Khung pháp lý về đấu thầu qua mạng về cơ bản đảm bảo đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu;Thông tin về đấu thầu công khai, minh bạch hơn... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Bài viết, “Triển khai đấu thầu qua mạng: Nhìn lại giai đoạn 2016-2018 và định hướng trong thời gian tới”, tác giả Nguyễn Anh Tuấn đánh giá những mặt được và chưa được trong hoạt động đấu thầu qua mạng, trân cơ sở đó đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, tệ nạn tham nhũng đã có những diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, chính vì thế Đảng, Nhà nước đã xác định tham nhũng là một trong 4 nguy cơ lớn đe dọa đến sự sống còn của chế độ và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thông qua bài viết, “Những ảnh hưởng của vấn đề tham nhũng đến hoạt động xây dựng và thực thi thể chế kinh tế - Trường hợp Việt Nam”, tác giả Nguyễn Minh Tuấn phân tích những ảnh hưởng của nguy cơ này đến vai trò xây dựng và thực thi thể chế kinh tế, xem xét trong trường hợp Việt Nam hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn và vốn trái phiếu chính phủ 6 tháng năm 2019 của các địa phương đạt 96.639 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,85%, thấp hơn 1,88% so cùng kỳ năm 2018. Thực tế đó cho thấy, tiến độ giải ngân trong nửa đầu năm 2019 là rất chậm, đòi hỏi phải có các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy giải ngân theo kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Bài viết, “Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019”, tác giả Trần Quốc Phương đưa ra một số nguyên nhân tại sao việc giải ngân đầu tư công chậm và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Tháng 09/2015, dưới sự dẫn dắt của Liên hợp quốc, các quốc gia trên thế giới đã đồng thuận thông qua Chương trình Nghị sự (CTNS) 2030 vì sự phát triển bền vững. Thực hiện cam kết quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện CTNS 2030 vì sự phát triển bền vững tại Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/05/2017. Thông qua bài viết, “Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga đánh giá 2 năm thực hiện kế hoạch, đồng thời đưa ra một số định hướng trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp thích ứng với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nên đã kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu, hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, trong đó thị trường tín dụng là một bức tranh sáng màu rõ nét nhất trên thị trường tài chính Việt Nam suốt những tháng đầu năm. Thông qua bài viết, “Thị trường tín dụng ngân hàng Việt Nam: Dự báo diễn biến những tháng cuối năm 2019”, tác giả Nguyễn Đại Lai đánh giá thị trường tín dụng Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019, đồng dự báo diễn biến những tháng cuối năm.

Việt Nam được đánh giá có thể trở thành trung tâm công nghệ của khu vực và trên thế giới, là điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ, đối tác phát triển. Cách mạng Công nghiệp 4.0, với cốt lõi là AI (trí tuệ nhân tạo - Artifical Interligence) là cơ hội, đưa đất nước đi lên và phát triển mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu không nắm bắt được xu thế này sẽ làm đất nước tụt hậu với quốc tế. Thông qua bài viết, “Tận dụng cơ hội AI trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế Việt Nam”, nhóm tác giả Lê Xuân Hùng, Lê Thị Mai đánh giá những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam, đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Anh Tuấn: Triển khai đấu thầu qua mạng: Nhìn lại giai đoạn 2016-2018 và định hướng trong thời gian tới

Nguyễn Minh Tuấn: Những ảnh hưởng của vấn đề tham nhũng đến hoạt động xây dựng và thực thi thể chế kinh tế - Trường hợp Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Trần Quốc Phương: Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019

Nguyễn Thị Thanh Nga: Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Nguyễn Đại Lai: Thị trường tín dụng ngân hàng Việt Nam: Dự báo diễn biến những tháng cuối năm 2019

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lương Thanh Hà: Phát triển DNNVV Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Lê Xuân Hùng, Lê Thị Mai: Tận dụng cơ hội AI trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế Việt Nam

Lê Thị Kim Chung: Cắt giảm thuế quan theo các FTA: Những ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Việt Nam

Đào Mạnh Ninh: Một số vấn đề về thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đặng Đình Đào, Nguyễn Thị Diệu Chi, Đặng Thị Thúy Hồng: Phát triển hệ thống logistics biển Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-NQ/TW37

Đinh Quang Dương, Hoàng Yến: Vấn đề giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Vũ Thị Hà: Nguồn nhân lực Tây Nguyên trước yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Bùi Thanh Bình: Khuyến nghị chính sách và chương trình hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số, miền núi

Nguyễn Ngọc Khánh: Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trần Thanh Mai, Nguyễn Văn Nhuận: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

NHÌN RA THẾ GIỚI

Đinh Văn Toàn: Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học: Kinh nghiệm từ Đại học Auckland

Oudomphone Sivongsa: Một số giải pháp để giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Saravanh, CHDCNC Lào

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Vũ Kỳ Long: Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Xuân: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Nguyễn Huy Long: Nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Trần Thị Lý, Nông Hữu Tùng: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Thị Minh Hiền: Tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Hải Phòng để phát triển bền vững

Bùi Xuân Tùng: Thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp

Phạm Thị Cam: Phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng bền vững

Đặng Thị Thảo: Phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An

Trần Vang Phủ: Một số tồn tại trong quản lý nhà nước đối với Chợ nổi Cái Răng và kiến nghị hoàn thiện

Huỳnh Tấn Khương: Về chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Trần Thị Bích Liên: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Anh Tuan: Implementation of e-procurement: Review of 2016-2018 period and orientations in the coming time

Nguyen Minh Tuan: The effects of corruption issues on the establishment and implementation of economic institutions - The case of Vietnam

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Tran Quoc Phuong: Solutions to promote disbursement of public investment for the plan of 2019

Nguyen Thi Thanh Nga: Looking back at the two years of going ahead with the National Action Plan to implement the 2030 Agenda for SDGs

Nguyen Dai Lai: Vietnam’s bank credit market: Forecast for the last months of 2019

RESEARCH - DISCUSSION

Luong Thanh Ha: To boost Vietnamese SMEs in the context of the Fourth Industrial Revolution

Le Xuan Hung, Le Thi Mai: Take advantage of AI in starting a business and developing Vietnam’s economy

Le Thi Kim Chung: Tariff reductions under FTAs: Impacts on Vietnam’s commercial activities

Dao Manh Ninh: Several trade issues between Vietnam and China

Dang Dinh Dao, Nguyen Thi Dieu Chi, Dang Thi Thuy Hong: Development of Vietnam maritime logistics system to fulfill the objectives of marine economic development under Resolution No. 36-NQ/TW

Dinh Quang Duong, Hoang Yen: Education and training issues to meet the requirements of knowledge economy in Vietnam

Vu Thi Ha: Human resources of the Central Highlands in the requirements of the Fourth Industrial Revolution

Bui Thanh Binh: Recommendations on policies and programs to support ethnic minority and mountainous students

Nguyen Ngoc Khanh: Schemes to implement Vietnam’s strategy of renewable energy development to 2030, with a vision until 2050

Tran Thanh Mai, Nguyen Van Nhuan: Improve the quality of technical workers at Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Dinh Van Toan: Enterprise spirit in university administration and governance: Experience from University of Auckland

Oudomphone Sivongsa: Several solutions to multi-dimensional poverty reduction in Saravanh province, Lao PDR

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Vu Ky Long: Regarding the implementation of land use planning in Hanoi

Nguyen Thi Xuan: Schemes to promote sustainable economic development in Bac Ninh province by 2030

Nguyen Huy Long: Enhance the management quality of state budget expenditures in Bac Ninh province

Tran Thi Ly, Nong Huu Tung: Construction of new-style rural areas in Viet Yen district, Bac Giang province

Nguyen Huu Xuan, Nguyen Thi Minh Hien: Strengthen the management of freshwater aquaculture in Hai Phong for sustainable development

Bui Xuan Tung: Attraction of FDI into Ninh Binh province: Current situation and solutions

Pham Thi Cam: Develop Ninh Binh tourism towards sustainability

Dang Thi Thao: To boost Nghe An province’s agriculture

Tran Vang Phu: Some problems in state management of Cai Rang Floating market and proposals to address

Huynh Tan Khuong: Transform household businesses into enterprises in Tra Vinh province

Tran Thi Bich Lien: Promote investment attraction in Dong Thap province