Ngày 30/08/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/09/1969-02/09/2019).Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc Diễn văn: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Nhân kịp sự kiện này, tác giả Lê Xuân Đình có bài viết “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Mời bạn đọc đón đọc.

Ngày 20/08/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 50-NQ/TW). Lần đầu tiên, sau 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Đảng đã ban hành Nghị quyết quan trọng để chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị đánh giá đúng tầm quan trọng và đóng góp to lớn của khu vực FDI vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục, đề ra mục tiêu đến năm 2030 để cùng với phát triển nhanh chóng khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tạo thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ theo hướng đổi mới và sáng tạo, chuyển sang kinh tế số. Thông qua bài viết “Nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài”, tác giả Nguyễn Mại đánh giá sơ lược kết quả thu hút đầu tư vào Việt Nam, đồng thời đưa ra một số hướng đi trong thu hút đầu tư được nêu ra trong Nghị quyết.

Thông qua tổng hợp số liệu của World Bank và thực hiện phương pháp so sánh, tác giả đưa ra các nhận định về vị trí của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực dựa trên các tiêu chí, gồm: số lượng doanh nghiệp niêm yết, tổng mức vốn hóa thị trường, tổng mức vốn hóa thị trường/GDP, tốc độ luân chuyển của cổ phiếu… Tác giả Trần Thị Hương Lan đánh giá mức độ phát triển thị trường chứng khoán của một số nền kinh tế ASEAN nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng giai đoạn 2008-2017. Để hiểu rõ hơn các nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN”

Đầu tư công luôn là vấn đề nóng trong thời gian qua và được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, khi mà vấn đề giải ngân chậm đã và đang trở thành điểm nóng hiện nay. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy từng đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN)? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Để nâng cao hiệu quả đầu tư công” của tác giả Đào Thị Hồ Hương.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi đúng và tất yếu, đã và đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt cơ chế, cũng như hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp CNC. Tình trạng này cần sớm được tháo gỡ trong thời gian tới. Thông qua bài viết “Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam”, tác giả Trần Văn Thành đánh giá một số kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những thách thức và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay tác động sâu sắc đến nền kinh tế - xã hội toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có thị trường lao động. Vì vậy, đòi hỏi Nhà nước cần có sự điều chỉnh, can thiệp vào nền kinh tế nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Thông qua bài viết “Vai trò của Nhà nước về giải quyết việc làm trong bối cảnh hiện nay”, tác giả Võ Thị Hồng Hạnh đề cập tới vai trò của Nhà nước về giải quyết việc làm thông qua các chính sách và các công cụ quản lý, đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, bất cập. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước về giải quyết việc làm trong bối cảnh hiện nay.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Lê Xuân Đình: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”

Vũ Kim Điềm: Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Mại: Nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Bùi Trinh: Cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam

Trần Thị Lan Phương: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đào Thị Hồ Hương: Để nâng cao hiệu quả đầu tư công

Trần Văn Thành: Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

Võ Thị Hồng Hạnh: Vai trò của Nhà nước về giải quyết việc làm trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Anh Tú: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Trần Thanh Tùng: Liên kết vùng trong phát triển du lịch biển: Hướng phát triển mới của tỉnh Quảng Bình

NHÌN RA THẾ GiỚI

Đinh Thị Nga: Vai trò của nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài - Nhìn từ trường hợp ngành xây dựng Hàn Quốc

Nguyễn Thị Ngọc Mai: Mô hình hợp tác xã tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Hoàng Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Tú: Thực trạng việc làm cho người lao động trong quá trình đô thị hóa ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội

Nguyễn Huy Long: Quản lý thu NSNN tỉnh Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

Lưu Thế Vinh, Phạm Thị Thu Hương: Một số giải pháp phát triển du lịch ở tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Hải Thành, Đào Thế Sơn, Lê Mai Trang: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin phục vụ đào tạo cao đẳng tại tỉnh Sơn La

Bùi Thị Thảo: Kiên Giang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Hữu Phúc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới

Quang Dũng: Vĩnh Phúc - Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

PV: Toàn hệ thống Agribank quyết tâm đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2019

Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm cán đích nông thôn mới

Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu: Bước chuyển mình toàn diện

IN THIS ISSUE

CELEBRATING 50-YEAR IMPLEMENTATION OF PRESIDENT HO CHI MINH’S TESTAMENT

President Ho Chi Minh’s Testament enlightens the path to the future

of the Vietnamese nation

Le Xuan Dinh: “The Party needs a good plan to develop economy and culture in order to constantly improve the lives of the people”

Vu Kim Diem: Implementation of President Ho Chi Minh’s Testament about environmental protection

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Mai: Enhance the quality of foreign investment

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Bui Trinh: Structure of Vietnam’s economy

Tran Thi Lan Phuong: Vietnam’s stock market in the general picture of the stock market of ASEAN members

RESEARCH - DISCUSSION

Dao Thi Ho Huong: To strengthen the efficiency of public investment

Tran Van Thanh: Solution for developing high-tech agriculture in Vietnam

Vo Thi Hong Hanh: The role of the State in creating jobs in the current context

Nguyen Anh Tu: Improve the quality of economic growth in Hoanh Bo district, Quang Ninh province

Tran Thanh Tung: Regional linkage in boosting marine tourism: New development direction of Quang Binh province

WORLD OUTLOOK

Dinh Thi Nga: The role of the state in supporting businesses to invest overseas - The case of South Korea’s construction sector

Nguyen Thi Ngoc Mai: Cooperative models in some countries around the world and experiences for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Hoang Ngoc Hai, Nguyen Thanh Tu: Employment situation for workers in the process of urbanization in Nam Tu Liem district (Hanoi)

Nguyen Huy Long: Management of state budget collection in Bac Ninh province: Current situation and solutions

Luu The Vinh, Pham Thi Thu Huong: Some schemes for tourism development in Phu Tho province

Nguyen Hai Thanh, Dao The Son, Le Mai Trang: Management of state budget expenditures on information technology for college training in Son La province

Bui Thi Thao: Kien Giang strives to implement new rural construction

Nguyen Huu Phuc: Promote investment attraction in Kien Giang province in the coming time

Quang Dung: Vinh Phuc - A bright spot for new rural construction

Reporter: The whole Agribank system determines to obtain 2019’s profit targets

Vinh Loi district, Bac Lieu province determines to meet the target of new rural construction

Hoa Binh district, Bac Lieu province: A comprehensive transformation