Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30 (857)

Hoạt động tài chính vi mô có vai trò quan trọng trong việc mở rộng tài chính toàn diện và góp phần thu hẹp khoảng cách loại trừ tài chính do hệ thống tài chính truyền thống tạo ra. Tự bền vững về tài chính (Financial Self-Sustainablity: FSS) là một trong những chỉ số quan trọng về phát triển bền vững của tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô. Vì thế, tăng cường tính bền vững tài chính của tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) là rất quan trọng và hiện nay, đã trở thành mục tiêu quan trọng hàng đầu cùng với việc mở rộng các dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, tính bền vững về tài chính của nhiều TCTCVM biến động qua các năm, ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu quan trọng trong hoạt động của các tổ chức này. Bài viết Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tự bền vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Thị Thúy đề xuất các khuyến nghị giúp các nhà quản lý nhận diện được tác động này để quản lý các TCTCVM tốt hơn.

Trong các nghiên cứu gần đây, tác động phi tuyến tính của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của các nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách, bởi vì ngưỡng nợ công là một tham số quan trọng trong việc thiết kế chính sách tài khóa để tránh nợ quá mức. Để chính sách tài khóa đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục tăng trưởng bền vững, điều quan trọng là phải biết được trần nợ công. Môi trường chính sách được cải thiện và sự tương tác của nó với nợ công sẽ giúp giải thích hiệu quả tăng trưởng của các quốc gia công nghiệp và kinh tế đang phát triển. Bài viết Phân tích ngưỡng nợ công và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp các quốc gia tại khu vực châu Á”, của nhóm tác giả Lê Công Hoàng Sơn, Lê Phương Thảo, Lê Minh Tâm, Phạm Lê Ngọc Như, Trần Ngọc Bảo Trâm, Trần Gia Cường đưa ra một số hàm ý làm rõ hơn các nội dung trên.

Phát triển du lịch hướng tới bảo vệ môi trường (BVMT) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Việc khai thác tiềm năng du lịch một cách thông minh không chỉ duy trì chất lượng môi trường, mà còn thúc đẩy sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và BVMT. Thông qua bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch hướng tới bảo vệ môi trường, tác giả Nguyễn Văn Vũ đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại trên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch hướng đến BVMT bền vững.

Hệ thống CAMELS do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng và được thông qua năm 1987. Nó được vận dụng để xếp hạng, giám sát tình hình các tổ chức tín dụng tại Mỹ. Hệ thống này là chuẩn mực đối với hầu hết các tổ chức tài chính trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mô hình này chủ yếu dựa vào các chỉ tiêu tài chính, thông qua các thang điểm để đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tín dụng. Bài viết Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô CEP qua mô hình CAMELS”, của tác giả Hạ Thị Hải Ly sử dụng hệ thống CAMELS, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của CEP, trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.

Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán của các công ty với các thông tin tích hợp theo mục tiêu bền vững được nhiều hiệp hội, nhà khoa học quan tâm tìm hiểu và triển khai các nghiên cứu. Để đáp ứng điều này mang tính nhất quán, thì các tổ chức chuyên môn trên thế giới đã ban hành các hướng dẫn cần thiết làm cơ sở cho việc áp dụng tại những đơn vị cụ thể. Trong lĩnh vực kế toán, Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) cũng đã công bố nội dung chuẩn mực về phương diện lập báo cáo tài chính trong sự kết nối với các thông tin bền vững và dữ liệu liên quan đến khí hậu. Bài viết “Hướng dẫn mới năm 2024 về IFRS S2 - Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế về công bố thông tin liên quan đến khí hậu”, của tác giả Phạm Quang Huy giới thiệu toàn bộ sự phát triển, hình thành và nội dung chính của chuẩn mực thứ hai do IASB ban hành và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2024 làm cơ sở tham khảo cho việc triển khai các nghiên cứu cụ thể về sau.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã và đang được định vị là một trong những mục tiêu dài hạn và là trọng tâm trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới những năm gần đây. Trong khi đó, Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi, đang trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa vào kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức; đồng thời, xác định đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn. Bài viết Tác động của FDI đến thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”, của nhóm tác giả Tống Đức Long, Trần Thanh Hằng đánh giá những tác động tích cực của FDI, cũng như chỉ ra một số thách thức, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI, nhằm thích ứng với bối cảnh mới.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Nguyễn Thị Thúy: Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tự bền vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Lê Công Hoàng Sơn, Lê Phương Thảo, Lê Minh Tâm, Phạm Lê Ngọc Như, Trần Ngọc Bảo Trâm, Trần Gia Cường: Phân tích ngưỡng nợ công và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp các quốc gia tại khu vực châu Á

Bùi Văn Thụy, Ngô Thị Kim Ngọc, Võ Đình Ngôn: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ACB Đồng Nai

Lê Thanh Tiệp, Nguyễn Đắc Hà: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ô tô điện của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Đinh Thị Thắm, Trần Thị Khánh Trâm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán qua QR code của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Phan Thiết

Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Thúy: Nghiên cứu yếu tố môi trường kiểm soát trong kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng tại NIPPO Việt Nam

Phạm Thị Hiếu, Bùi Văn Trịnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với nghề nghiệp của giáo viên tiểu học tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Phạm Thị Hà: Tạo động lực làm việc cho công chức làm việc tại các xã ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Lê Bảo Ngọc, Dương Xuân Cường: Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với các thiết bị gia dụng tiết kiệm điện tại Hà Nội

Nguyễn Hoàng Hảo, Đỗ Thị Ngọc Lan: Trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ chuyển phát của Viettel Post tại Hà Nội

Nguyễn Kim Quốc Trung: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng

Hà Văn Sơn, Ngô Phương Thảo: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ cung cấp điện của Công ty Điện lực Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Khánh Linh: Ảnh hưởng của tình trạng giao thông và môi trường đến ý định lựa chọn địa điểm làm việc của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Mai Tiến Tú: Chính sách phát triển bền vững làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định: Thực trạng và giải pháp

Trần Ngọc Tú: Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử, tính dễ sử dụng và niềm tin đến quyết định mua hàng trên trang Lazada của người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh

Phạm Quang Triều: Nghiên cứu hình ảnh điểm đến Cần Thơ tác động tới ý định trở lại của khách du lịch nội địa

Nguyễn Văn Vũ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch hướng tới bảo vệ môi trường

Hạ Thị Hải Ly: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô CEP qua mô hình CAMELS

Nguyễn Văn Phú: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới động lực làm việc của người lao động tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội

Phạm Quang Huy: Hướng dẫn mới năm 2024 về IFRS S2 - Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế về công bố thông tin liên quan đến khí hậu

Lê Thị Hiền: Dự báo nhu cầu nhân lực công tác xã hội trong bệnh viện ở Việt Nam

Đinh Kiệm, Nguyễn Nhựt Hào: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hồng Điệp: Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo hệ chính quy tại Khoa Kinh tế - Trường Đại học Hồng Đức

Đặng Xuân Huy, Phước Minh Hiệp, Nguyễn Văn Trình: Đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực nhà quản trị đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Minh Tuấn, Lê Ngọc: Đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng xăng dầu Việt Nam

Nguyễn Ánh Minh, Jennifer Bond, Nguyễn Thanh Bình, Paul Kristiansen, Michael Coleman, Hứa Hồng Hiểu: Vai trò của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Văn Minh: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng của doanh nghiệp ngành máy bơm công nghiệp Việt Nam

Tống Đức Long, Trần Thanh Hằng: Tác động của FDI đến thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Võ Thị Hiệp: Nâng cao chất lượng dịch vụ di động VinaPhone của VNPT Quảng Bình

Nguyễn Long Trâm Anh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên: Vai trò trung gian của cam kết với tổ chức

Kiều Thị Thư, Lê Thị Giang, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Tuyết: Tác động của dịch Covid-19 và đòn bẩy tài chính tới hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành logistics ở Việt Nam

Nguyễn Toàn Trí: Phát triển thị trường Fintech Việt Nam: Góc nhìn từ doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và Chính phủ

Vũ Đình Dũng, Lương Ngọc Chiến: Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sơn của Công ty TNHH Sơn Joker Việt Nam

Nguyễn Thị Mộng Thu: Xác định nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau

Lý Quốc Huy: Đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ website với niềm tin và ý định mua hàng của khách hàng tại các khách sạn 4-5 sao ở Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh

Đoàn Thị Yến: Phát triển nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Đăng Khoa: Áp dụng KRI vào quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Nghiên cứu thí điểm tại các doanh nghiệp điện gió và điện mặt trời tại Đắk Lắk

Phạm Thanh Lan, Nguyễn Thị Thu Huyền: Quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Võ Trọng Kiên: Quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đầu tư kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Lê Mạnh Hùng, Hà Diệu Linh: Công tác đo lường kết quả thực thi công vụ tại Ủy ban Dân tộc

Phạm Thu Trang: Tác động của trách nhiệm xã hội hướng nội tới cam kết với tổ chức trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam

Hồ Thị Minh Phương, Thái Ngọc Trường: Tái cơ cấu nông nghiệp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định: Thực trạng và giải pháp phát triển

Vũ Thị Như Quỳnh: Xuất khẩu một số mặt hàng rau quả của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Đặng Thành Thức, Nguyễn Thị Minh Hiền: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh Bình Định

Nguyễn Gia Hân, Lê Thị Tuyết Thanh, Trần Thị Kim Thi, Phan Thanh Minh Ngọc, Hứa Việt Hưng: Tác động của trí tuệ cảm xúc tới hiệu suất công việc: Nghiên cứu từ công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh

Phan Lê Nga: Cạnh tranh về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Trần Thị Thùy Dương: Quản trị thương hiệu tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

Phạm Thị Ngoan: Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu ở Việt Nam trước nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay

Lê Hoàng Oanh, Đặng Bửu Kiếm: Hiệu quả của làm việc tại nhà trong đại dịch Covid-19: Trường hợp thực nghiệm tại Bình Dương

Châu Ngọc Hòe, Nguyễn Hoàng Yến: Chất lượng điều hành kinh tế với phát triển doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng

Đặng Lan Anh, Trần Thị Lan Anh: Sự hài lòng của các DNNVV trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đối với cơ quan thuế

Đặng Thị Thu Hà, Lê Thị Uyên, Lê Thị Liễu, Phạm Thị Oanh: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Hồng: Kinh nghiệm ứng dụng kế toán xanh tại Trung Quốc và một số gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam

Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Viết Minh, Nguyễn Thu Nha Trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe máy điện của người dân TP. Cần Thơ

Trần Mai Hương: Thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam: Một số giải pháp trong thời gian tới

Nguyễn Hoài Nam: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi du học của du học sinh Việt Nam tại California (Mỹ)

Đinh Xuân Bách: Cơ chế tham gia thị trường điện của các nhà máy điện BOT tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Châu Hoài Bão: Mối quan hệ trung gian giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Long An

Vương Thị Nhung, Trịnh Thành, Đỗ Thị Thuỳ Trang, Đỗ Tiến Thành, Bùi Thị Hồng Ngân: Tăng cường chất lượng quản lý dự án công nghệ thông tin bằng phương pháp tích hợp hệ quản trị tri thức vào phương pháp Agile

Võ Công Hậu, Nguyễn Tấn Thành: Phát triển mô hình TOD ở TP. Hồ Chí Minh: Triển vọng và thách thức

Phạm Quốc Trí: Môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại TP. Đà Nẵng

Hồ Thị Kim Thùy: Phát triển cây dược liệu tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp

IN THIS ISSUE

Nguyen Thi Thuy: Factors affecting the financial sustainability of microfinance activities in Vietnam

Le Cong Hoang Son, Le Phuong Thao, Le Minh Tam, Pham Le Ngoc Nhu, Tran Ngoc Bao Tram, Tran Gia Cuong: Analysis of public debt threshold and economic growth: The case of countries in Asia

Bui Van Thuy, Ngo Thi Kim Ngoc, Vo Dinh Ngon: Analysis of factors affecting customer satisfaction when using electronic banking services at ACB Dong Nai

Le Thanh Tiep, Nguyen Dac Ha: Factors affecting consumers’ intention to use electric cars in Ho Chi Minh City

Dinh Thi Tham, Tran Thi Khanh Tram: Factors affecting consumers’ intention to pay via QR code in Phan Thiet city

Nguyen Thi Quynh Mai, Nguyen Thi Hong Thuy: Research on control environment factors in internal control of the purchasing cycle at NIPPO Vietnam

Pham Thi Hieu, Bui Van Trinh: Factors affecting the career engagement of primary school teachers in U Minh Thuong district, Kien Giang province

Pham Thi Ha: Creating work motivation for civil servants working in communes in Yen Khanh district, Ninh Binh province

Le Bao Ngoc, Duong Xuan Cuong: Research on customer satisfaction with energy-saving household appliances in Hanoi

Nguyen Hoang Hao, Do Thi Ngoc Lan: Customer experience about Viettel Post’s delivery service in Hanoi

Nguyen Kim Quoc Trung: Research on factors affecting consumers’ online shopping behavior

Ha Van Son, Ngo Phuong Thao: Analysis of factors affecting people’s satisfaction with the electricity supply services of Bac Ninh Power Company

Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Thi Khanh Linh: The influence of traffic and environmental conditions on the intention to choose working locations of students in Hanoi

Mai Tien Tu: Policy for sustainable development of traditional craft villages in Nam Dinh province: Current situation and solutions

Tran Ngoc Tu: The impact of electronic word of mouth, ease of use and trust on purchasing decisions on Lazada shopping site of consumers in Ho Chi Minh City

Pham Quang Trieu: Research on how the image of Can Tho destination influence the intention to return of domestic tourists

Nguyen Van Vu: Research on factors affecting tourism development towards environmental protection

Ha Thi Hai Ly: Evaluating the performance of CEP Microfinance Institution through the CAMELS model

Nguyen Van Phu: The influence of corporate culture on the working motivation of workers at commercial banks in Hanoi City

Pham Quang Huy: 2024 New Guidance on IFRS S2 - International Financial Reporting Standards on climate-related information disclosure

Le Thi Hien: Forecasting the demand for social work human resources in hospitals in Vietnam

Dinh Kiem, Nguyen Nhut Hao: Factors affecting customers’ decision to choose Dai-ichi Life Vietnam life insurance service in Ho Chi Minh City

Le Thanh Tung, Nguyen Thi Hong Diep: Student satisfaction with the quality of formal training at the Faculty of Economics - Hong Duc University

Dang Xuan Huy, Phuoc Minh Hiep, Nguyen Van Trinh: Proposing a model to research the impact of administrator capacity on business performance of enterprises in the Mekong Delta region

Nguyen Minh Tuan, Le Ngoc: Proposing a model to research the relationship between brand value and corporate culture and the efficiency of Vietnam’s petroleum supply chain

Nguyen Anh Minh, Jennifer Bond, Nguyen Thanh Binh, Paul Kristiansen, Michael Coleman, Hua Hong Hieu: The role of women in the agricultural transition process in the Mekong Delta region

Nguyen Thi Thu Hang, Dang Hong Van Minh: Factors affecting the supply chain performance of enterprises in the Vietnamese industrial pump industry

Tong Duc Long, Tran Thanh Hang: The impact of FDI on promoting green growth and sustainable development

Vo Thi Hiep: Improving the quality of VinaPhone mobile service of VNPT Quang Binh

Nguyen Long Tram Anh: Factors affecting employees’ intention to leave: The mediating role of commitment to the organization

Kieu Thi Thu, Le Thi Giang, Nguyen Minh Trang, Nguyen The Vinh, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Tuyet: The impact of the Covid-19 epidemic and financial leverage on the financial performance of logistics enterprises in Vietnam

Nguyen Toan Tri: Developing Vietnam’s Fintech market: Perspectives from businesses, regulatory agencies and the Government

Vu Dinh Dung, Luong Ngoc Chien: Directions for developing the paint product consumption market of Viet Nam Joker Paint Co., Ltd

Nguyen Thi Mong Thu: Identifying groups of factors that influence sustainable ecotourism development: Case study in Ca Mau province

Ly Quoc Huy: Proposing a model to research the relationship between website service quality and customer trust and purchase intention at 4-5 star hotels in Hanoi, Hai Phong and Quang Ninh

Doan Thi Yen: Developing human resources at tourism businesses in Hanoi in the context of digital transformation

Nguyen Dang Khoa: Applying KRI to risk management for renewable energy enterprises in Vietnam: Pilot research at wind and solar power enterprises in Dak Lak

Pham Thanh Lan, Nguyen Thi Thu Huyen: Tax management for real estate transfer activities in Tien Yen district, Quang Ninh province

Nguyen Thi Bich Ngoc, Vo Trong Kien: State management of site clearance for a number of key economic investment projects in Phu My district, Binh Dinh province

Le Manh Hung, Ha Dieu Linh: Measuring the performance of public duties at the Committee for Ethnic Minority Affairs

Pham Thu Trang: The impact of inward social responsibility on organizational commitment in manufacturing enterprises in Vietnam

Ho Thi Minh Phuong, Thai Ngoc Truong: Agricultural restructuring in An Nhon town, Binh Dinh province: Current situation and development solutions

Vu Thi Nhu Quynh: Export of some Vietnamese fruit and vegetable products: Current situation and solutions

Dang Thanh Thuc, Nguyen Thi Minh Hien: Research on factors affecting tourism development in Binh Dinh province

Nguyen Gia Han, Le Thi Tuyet Thanh, Tran Thi Kim Thi, Phan Thanh Minh Ngoc, Hua Viet Hung: The impact of emotional intelligence on work performance: A study of civil servants and public employees in Ho Chi Minh City

Phan Le Nga: Competition in corporate income tax rates in attracting foreign direct investment into Vietnam

Tran Thi Thuy Duong: Brand management at Sapo Technology Joint Stock Company

Pham Thi Ngoan: Improving the efficiency of the rice export supply chain in Vietnam in the face of the current global food crisis

Le Hoang Oanh, Dang Buu Kiem: The effectiveness of working from home during the Covid-19 pandemic: Experimental case study in Binh Duong

Chau Ngoc Hoe, Nguyen Hoang Yen: Quality of economic governance and business development in Danang City

Dang Lan Anh, Tran Thi Lan Anh: Satisfaction of SMEs in Nghi Son town, Thanh Hoa province with tax authorities

Dang Thi Thu Ha, Le Thi Uyen, Le Thi Lieu, Pham Thi Oanh: Current status and solutions to improve corporate income tax accounting for businesses in Ninh Binh province

Nguyen Thi Hong: Experience in applying green accounting in China and some suggestions for Vietnamese businesses

Luu Tien Thuan, Nguyen Viet Minh, Nguyen Thu Nha Trang: Factors affecting the decision to buy electric motorbikes of people in Can Tho city

Tran Mai Huong: Promoting accumulation and concentration of agricultural land in Vietnam: Some solutions in the coming time

Nguyen Hoai Nam: Factors affecting the decision to study abroad of Vietnamese students in California (USA)

Dinh Xuan Bach: Electricity market participation mechanism of BOT power plants in Vietnam: Issues and solutions

Chau Hoai Bao: The mediating relationship between corporate social responsibility and corporate performance: Case study in Long An province

Vuong Thi Nhung, Trinh Thanh, Do Thi Thuy Trang, Do Tien Thanh, Bui Thi Hong Ngan: Enhancing the quality of information technology project management by integrating knowledge management systems into Agile methods

Vo Cong Hau, Nguyen Tan Thanh: Developing the TOD model Ho Chi Minh City: Prospects and challenges

Pham Quoc Tri: Business environment for enterprises in the field of information and communications in Danang city

Ho Thi Kim Thuy: Developing medicinal herb plants in Quang Nam province: Current status and solutions