Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 31 (858)

Công tác đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nói riêng và đăng ký thuế nói chung đối với hộ kinh doanh (HKD) thời gian qua đã có một số thay đổi đáng kể từ khi Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Bài viết “Tình hình đăng ký hộ kinh doanh trước và sau ngày 01/7/2023 - kết quả liên thông điện tử giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong đăng ký hộ kinh doanh, của tác giả Trần Thị Xuyến cung cấp một số thông tin về công tác đăng ký và quản lý dữ liệu đăng ký HKD trước và sau ngày 01/7/2023 để thấy được những tác động tích cực từ việc áp dụng quy định pháp luật nêu trên. Số liệu về tình hình đăng ký HKD được kết xuất trực tiếp từ Hệ thống thông tin về đăng ký HKD đối với các hộ đã đăng ký trên Hệ thống này từ ngày 01/7/2023 đến 30/9/2023 cho thấy sơ bộ bức tranh tổng hợp về tình hình đăng ký của khu vực này.

Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình NTM) giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngày 28/7/2021, có tổng kinh phí tối thiểu là 196.332 tỷ đồng. Kế thừa và phát huy kết quả các giai đoạn trước, phong trào xây dựng NTM của cả nước đã đạt được những kết quả khả quan; công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn đảm bảo nguyên tắc và đúng theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách huy động và phân bổ vốn cho xây dựng NTM đang còn nhiều vướng mắc, cần có những giải pháp khắc phục. Bài viết “Chính sách huy động và phân bổ vốn cho xây dựng nông thôn mới: Những vướng mắc và giải pháp khắc phục”, của tác giả Phùng Thị Phương Anh sẽ làm rõ hơn các nội dung trên.

Công nghiệp hóa (CNH) là vấn đề có tính quy luật của quá trình chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. Ở nước ta, đường lối CNH được hình thành khá sớm, ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960). Bài viết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra”, của tác giả Đào Mạnh Ninh phân tích về thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, trình bày bối cảnh mới của quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam, từ đó chỉ rõ một số vấn đề đặt ra đối với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam thời gian tới, như: nhận thức, quan điểm; đổi mới nội dung CNH; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực…

Đứng trước những thách thức to lớn từ hậu quả của biến đổi khí hậu, có nhiều giải pháp đã được triển khai để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, đảm bảo môi sinh - môi trường. Trong đó, giải pháp về tài chính, đặc biệt là tín dụng xanh được xem là hiệu quả, từ đó góp phần hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Bài viết Xu hướng phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, của tác giả Dương Văn Bôn tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá và tập trung vào làm rõ thực trạng phát triển tín dụng xanh, từ đó, đưa ra khuyến nghị hàm ý chính sách có liên quan.

Trong thời gian tới, dự kiến việc đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông vận tải (GTVT) đồng bộ vẫn tiếp tục là một trong những đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung nguồn lực vào đầu tư các dự án hạ tầng. Bài viết Huy động vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: Thực trạng và giải pháp”, của tác giả Bùi Thị Nhung đánh giá thực trạng nguồn vốn phát triển hệ thống KCHT GTVT thời kỳ 2011-2021, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, Chính phủ và các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (gọi chung là vùng Trung Bộ) đã triển khai thực hiện nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy liên kết vùng. Bên cạnh những kết quả đạt được, liên kết vùng Trung Bộ vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, hiệu quả thấp, tình trạng lãng phí các nguồn lực do thiếu sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng còn xảy ra. Bài viết Giải pháp liên kết vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ”, của tác giả Võ Văn Lợi đánh giá thực trạng liên kết vùng Trung Bộ để xác định các vấn đề đặt ra, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết vùng Trung Bộ.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Trần Thị Xuyến: Tình hình đăng ký hộ kinh doanh trước và sau ngày 01/7/2023 - kết quả liên thông điện tử giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong đăng ký hộ kinh doanh

Nguyễn Thu Hà: Một số giải pháp hoàn thiện dữ liệu đăng ký hợp tác xã

Phùng Thị Phương Anh: Chính sách huy động và phân bổ vốn cho xây dựng nông thôn mới: Những vướng mắc và giải pháp khắc phục

Vân Chi: Nâng cao hiệu quả đồng hành với thanh niên khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH – DỰ BÁO

Đào Mạnh Ninh: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra

Dương Văn Bôn: Xu hướng phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Bùi Thị Nhung: Huy động vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: Thực trạng và giải pháp

Võ Văn Lợi: Giải pháp liên kết vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Trần Ngọc Minh: Tài chính bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Lợi ích và thách thức khi thực hiện

Trần Thị Hồng Huệ: Tác động của tiến bộ công nghệ đến xu hướng gian lận trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Duyên: Xác định rủi ro trong báo cáo tài chính: Sự khác biệt giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức

Hoàng Thị Ngọc Nghiêm, Hồ Thị Vân Anh: Kế toán điều tra và kiểm tra gian lận

Cảnh Chí Hoàng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Lại Tiến Dĩnh: Ngành logistics Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

Mai Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Phương Oanh: Phân cấp quản lý ngân sách nhìn từ thực tiễn xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Nguyễn Tịnh Đoan: Hoạt động tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Cần Thơ

Phạm Lê Đông Hậu, Bùi Thị Kim Thanh, Trần Trúc Quỳnh: Phân tích ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại TP. Cần Thơ trong lĩnh vực du lịch

Phạm Quang Huy: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Mai Thanh Cúc, Trần Đức Viên: Một số vấn đề lý luận về giai tầng xã hội và sự vận dụng trong nghiên cứu kinh tế - xã hội nông thôn ở Việt Nam

Nguyễn Tú Anh: Tác động của yếu tố trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành của khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát trên địa bàn TP. Hà Nội

NHÌN RA THẾ GIỚI

Ngô Thế Chi, Đinh Thị Kim Xuyến: Kinh nghiệm nâng cao tính tuân thủ thuế ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH – LÃNH THỔ

Nguyễn Lệ Hương: Giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh ở tỉnh Hưng Yên

Bùi Thị Hoàng Lan, Đặng Thị Tố Tâm: Phát triển du lịch ở huyện Hoa Lư: Thực trạng và kiến nghị giải pháp

Trần Nữ Hồng Dung: Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào tỉnh Hà Tĩnh

Đỗ Văn Nhân: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Kon Tum

 Bắc Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Tran Thi Xuyen: Status of business household registration before and after July 1, 2023 - progress of electronic connection between business registration and tax registration in business household registration

Nguyen Thu Ha: Some solutions to complete cooperative registration data

Phung Thi Phuong Anh: Policy on mobilizing and allocating capital for new-style rural construction: Obstacles and solutions

Van Chi: Improve the effectiveness of accompanying youth startups of the Ho Chi Minh Communist Youth Union

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Dao Manh Ninh: Industrialization and modernization in Vietnam: New landscape and raising issues

Duong Van Bon: Green credit development trend in Vietnam: Current situation and solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Bui Thi Nhung: Mobilizing capital to develop transportation infrastructure systems: Current situation and solutions

Vo Van Loi: Solutions on the North Central and Central Coast regions’ linkages

Tran Ngoc Minh: Sustainable finance for small and medium enterprises: Benefits and challenges in implementation

Tran Thi Hong Hue: The impact of technological advances on the trend of fraud in financial statement of businesses in Vietnam

Nguyen Thi Hong Duyen: Identifying risks in financial statements: The difference between individual and institutional investors

Hoang Thi Ngoc Nghiem, Ho Thi Van Anh: Forensic accounting and fraud examination

Canh Chi Hoang: Developing high-quality human resources in Vietnam today

Lai Tien Dinh: Vietnam’s logistics industry: Current status and development solutions

Mai Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Phuong Oanh: Decentralization of budget management seen from the practice of building an urban governance model in Ho Chi Minh City

Tran Nguyen Tinh Doan: Credit activities for job-creation of Vietnam Bank for Social Policies - Can Tho Branch

Pham Le Dong Hau, Bui Thi Kim Thanh, Tran Truc Quynh: Analyzing the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector in Can Tho city

Pham Quang Huy: Improving service quality at Cat Bi International Airport

Mai Thanh Cuc, Tran Duc Vien: Some theoretical issues about social strata and its application in rural socio-economic research in Vietnam

Nguyen Tu Anh: The impact of social responsibility on customer loyalty to beverage manufacturing enterprises in the Hanoi city

WORLD OUTLOOK

Ngo The Chi, Dinh Thi Kim Xuyen: Experience in improving tax compliance in some countries and lessons for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Le Huong: Solutions to promote green industry development in Hung Yen province

Bui Thi Hoang Lan, Dang Thi To Tam: Tourism development in Hoa Lu district: Current status and proposed solutions

Tran Nu Hong Dung: Some solutions to attract FDI into Ha Tinh province

Do Van Nhan: Current status and solutions for cooperative economic development in Kon Tum province

 Bac Giang is determined to strive to complete the socio-economic development plan goals in 2023