Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 35 (862)

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là tư duy mới trong chiến lược phát triển của các quốc gia trên thế giới và là nội dung được đề cập xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam. ĐMST xanh hiện đang trở thành xu thế trên thế giới và là một trong những giải pháp quan trọng cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững ở Việt Nam. Bài viết “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030”, của tác giả Nguyễn Lệ Thủy đề cập một số kết quả về ĐMST xanh trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy ĐMST xanh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể nói, việc giải quyết biến đổi khí hậu trên toàn thế giới hiện nay đòi hỏi cần có những phương án chung tay hành động từ các quốc gia và cộng đồng xã hội toàn cầu, với các công cụ và cách tiếp cận phù hợp. Một trong những giải pháp hữu hiệu cho tình trạng này chính là cần sự liên hợp và quản lý từ các chính phủ điện tử ở các quốc gia, thực hiện chiến lược trồng rừng dài hạn, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế kết hợp các giải pháp bảo vệ môi trường, đồng thời có chiến lược phù hợp về tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mỗi quốc gia. Bài viết Vai trò của Chính phủ điện tử đối với giảm thiểu và ngăn chặn biến đổi khí hậu trên toàn cầu”, của tác giả Phạm Thu Hằng tập trung khai thác mối tác động của quá trình chuyển đổi chính phủ điện tử tất yếu của các quốc gia trên thế giới đến mục tiêu giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, từ đó khuyến nghị một số giải pháp.

Hoạt động M&A ngày càng diễn ra một cách sôi động và thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, cũng như các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt, từ khi các rào cản đối với các nhà đầu tư và các công ty đa quốc gia được nới lỏng, hoạt động M&A tại Việt Nam mới thực sự gia tăng đột phá về số lượng và khối lượng giao dịch. Bài viết Thực trạng và giải pháp thúc đẩy mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam”, của tác giả Đỗ Hồng Nhung làm rõ vai trò của các sự kiện thực hiện M&A đối với SMEs, tác động của các sự kiện này tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích nhà đầu tư thông qua công bố thông tin M&A trên thị trường tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp tháo dỡ rào cản, nhằm thúc đẩy hoạt động M&A tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của kho bạc được nhiều quốc gia quan tâm, xuất phát từ vị trí và vai trò quan trọng của kho bạc trong thực hiện chức năng nhà nước về quản lý tiền, ngân quỹ và tài sản của nhà nước. Thông qua bài viết Gợi ý phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho bạc trung ương và địa phương cho Việt Nam”, tác giả Đào Văn Hùng gợi ý phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho bạc, bao gồm các nội dung, như: (i) Đánh giá kết quả hoạt động của các công chức giữ các chức vụ trong bộ máy trung ương của kho bạc; (ii) Đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trong bộ máy trung ương của kho bạc; (iii) Đánh giá kết quả hoạt động của công chức nắm giữ các chức vụ trong các cơ quan kho bạc địa phương (KBĐP); (iv) Đánh giá kết quả hoạt động của người đứng đầu các cơ quan KBĐP; (v) Đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị KBĐP; (vi) Đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan KBĐP; (vii) Đánh giá bên ngoài về hoạt động của kho bạc.

Mô hình vườn ươm doanh nghiệp (DN) hiện nay đã tạo nên một hệ thống dịch vụ kinh doanh đồng bộ, gắn kết thay vì các mô hình hỗ trợ dịch vụ đơn lẻ. Thông qua các vườn ươm DN, cùng với việc hình thành hệ thống chia sẻ thông tin, các mối liên kết giữa các DN ươm tạo và với các chủ thể khác đã được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực hoạt động, cạnh tranh cho các DN trong bối cảnh hội nhập; đồng thời cũng là một thành phần quan trọng hệ sinh thái khởi nghiệp (KN) ở Việt Nam hiện nay. Bài viết Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay”, tác giả Nguyễn Thị Lý đánh giá thực trạng các hoạt động hỗ trợ KN của vườn ươm DN ở Việt Nam hiện nay, từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm phát triển mạnh mẽ vườn ươm DN, thúc đẩy KN, đổi mới sáng tạo.

Sự ra đời và phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là tiền đề quan trọng cho các DN hiện đại phải suy nghĩ lại việc đổi mới các mô hình kinh doanh hướng tới phát triển bền vững. Xu hướng đổi mới mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững xuất phát từ các thách thức đến từ quá trình chuyển đổi số của DN. Bài viết Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Văn Thủy phân tích về mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững thông qua xác định các mô hình kinh doanh và thành phần chính của mô hình kinh doanh, mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững. Nghiên cứu xác định các cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp phát triển mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững cho các doanh nhghiệp.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHINH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Lệ Thủy: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

Nguyễn Thị Việt Anh: Khái quát về phương pháp đánh giá môi trường kinh doanh mới của Ngân hàng Thế giới (B-READY)

Đỗ Thu Hà: Minh bạch thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính thế giới

Đặng Tiến Đạt: Quy định miễn đăng ký kinh doanh: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH – DỰ BÁO

Phạm Thu Hằng: Vai trò của Chính phủ điện tử đối với giảm thiểu và ngăn chặn biến đổi khí hậu trên toàn cầu

Đỗ Hồng Nhung: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đào Văn Hùng: Gợi ý phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kho bạc trung ương và địa phương cho Việt Nam

Nguyễn Thị Lý: Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay

Nguyễn Văn Thủy: Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh số đổi mới bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Quang Minh: Kiểm định mức độ vốn hóa của các Stablecoin đến giá trị của tiền tệ quốc gia: Nghiên cứu trường hợp tại một số nước Đông Nam Á

Nguyễn Thị Anh Thư: Một số giải pháp đề xuất về phát triển nghề nghiệp của nhân viên trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Hồ Thị Hiền, Dương Tiến Dũng: Vốn văn hóa và tiếp cận vốn văn hóa trong phát triển sinh kế cho phụ nữ người dân tộc thiểu số

Hoàng Văn Tú: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Phạm Thị Minh Lan: Phát triển dịch vụ tại Công ty Việt Nam Post Logistics

Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Thị Nguyệt Cầm, Nguyễn Thị Hảo: Điều kiện để Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phát triển trở thành trường cao đẳng chất lượng cao

Nguyễn Thị Thu Trang: Ứng dụng mô hình Kurt Lewwin trong phân tích quản trị sự thay đổi của một số khách sạn cao cấp Hà Nội giai đoạn đại dịch Covid-19

Thân Trọng Thụy: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định lựa chọn điểm đến Khu du lịch suối khoáng nóng Bình Châu của khách du lịch nội địa

Nguyễn Minh Lan: Tiềm năng và thực trạng thu hút đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thái Vân Hà, Lê Quốc Anh: Kinh nghiệm thu hút FDI ở một số nước trong khu vực ASEAN+3 và giá trị tham khảo cho chính quyền địa phương cấp tỉnh của Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH – LÃNH THỔ

Ngô Công Bình: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Hoàng Thị Hảo, Nguyễn Thị Phương Lan, Đặng Bá Vinh: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Anh Quyền: TP. Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Phương Anh: Mô hình “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”: Sáng kiến hay giúp Hà Tĩnh thành công trong phong trào xây dựng NTM

Tân Văn: Những mô hình hay trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Lộc và khuyến nghị giải pháp

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Le Thuy: Promoting green innovation in implementing the 10-year Socio-Economic Development Strategy 2021-2030

Nguyen Thi Viet Anh: Overview of the World Bank’s new business environment assessment method (B-READY)

Do Thu Ha: Transparency of information about beneficial owners of legal entities according to recommendations of the Financial Action Task Force

Dang Tien Dat: Regulations on exemption from business registration: View from international experience

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Pham Thu Hang: The role of e-Government in climate change mitigation and prevention globally

Do Hong Nhung: Current situation and solutions to promote business mergers and acquisitions in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Dao Van Hung: Suggesting methods to evaluate the performance of central and local treasury operations for Vietnam

Nguyen Thi Ly: Startup supporting activities of business incubators in Vietnam today

Nguyen Van Thuy: Solutions to develop sustainable innovative digital business models for Vietnamese businesses

Nguyen Quang Minh: Testing the impact of capitalization of Stablecoins to the value of national currencies: Case studies in some Southeast Asian countries

Nguyen Thi Anh Thu: Some proposed solutions for career development of employees in businesses in Vietnam

Ho Thi Hien, Duong Tien Dung: Cultural capital and access to cultural capital in livelihood development for ethnic minority women

Hoang Van Tu: Developing high-quality human resources in Ho Chi Minh City to meet the requirements of rapid and sustainable development

Pham Thi Minh Lan: Service development at Vietnam Post Logistics Company

Nguyen Thi Kim Ngoc, Tran Thi Nguyet Cam, Nguyen Thi Hao: Conditions for Mien Trung Industry and Trade College to develop into a high-quality college

Nguyen Thi Thu Trang: Applying the Kurt Lewwin model in analyzing change management of some high-end hotels in Hanoi during the Covid-19 pandemic

Than Trong Thuy: Factors affecting the decision to choose the destination of Binh Chau Hot Spring Resort of domestic tourists

Nguyen Minh Lan: Potential and current situation of attracting investment from Korean businesses in Phu Tho province

WORLD OUTLOOK

Thai Van Ha, Le Quoc Anh: Experience in attracting FDI in some ASEAN+3 countries and lessons for Vietnam’s provincial local governments

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Ngo Cong Binh: Economic restructuring in Ho Chi Minh City: Current situation and solutions

Hoang Thi Hao, Nguyen Thi Phuong Lan, Dang Ba Vinh: Improving state budget revenue management in Pleiku city, Gia Lai province

Nguyen Anh Quyen: Ho Chi Minh City is determined to complete the new-style rural targets for the 2021-2025 period

Phuong Anh: Family model “5 has” - a modeled new-style rural area: A good initiative to help Ha Tinh succeed in the movement to build new-style rural areas

Tan Van: Good models in building new-style rural areas in My Loc district and recommended solutions