Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 36 (863)

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tiến bộ công nghệ và ô nhiễm môi trường nói chung được đề cập trong nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung làm rõ mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ đến ô nhiễm môi trường. Bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tiến bộ công nghệ và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam” của tác giả Ngô Ngân Hà sử dụng phương pháp ước lượng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và phân tích đồng tích hợp Johansen, để phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn của tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tiến bộ công nghệ và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 1995-2021. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất khuyến nghị chính sách liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

ICT là ngành kinh tế trọng điểm, được coi là ngành hạ tầng. Sự phát triển của ngành này được coi là tiền đề cơ sở cho sự phát triển các ngành kinh tế khác. Cũng như các DN thuộc các ngành kinh tế khác, mục tiêu chính và quan trọng nhất của DN ICT là tối đa hóa lợi nhuận. Lợi nhuận và rủi ro luôn song hành với nhau. Các quyết định của nhà quản trị thường phải chấp nhật một mức độ rủi ro, mạo hiểm nhất định. Phần lớn các quyết định quản trị của DN liên quan đến các quyết định tài chính. Đây là các nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của DN. Qua bài viết “Tác động của quyết định tài chính đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ICT niêm yết Việt Nam”, tác giả Vũ Quang Kết tập trung phân tích tác động của quyết định tài chính đến rủi ro phá sản của các DN công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) niêm yết trên thị trường chứng khóan tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra một số hàm ý quản trị.

Khu kinh tế xuyên biên giới (CBEZ) là động lực thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế các quốc gia chung đường biên giới và phát huy lợi thế cạnh tranh của các địa phương vùng biên giới. Bài viết Bàn về thí điểm mô hình khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên Hành lang kinh tế Đông - Tây tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) và Đen-sa-vẳn (Lào)”, tác giả Thái Thị Hồng Minh nghiên cứu thí điểm mô hình khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đen-sa-vẳn (Lào); từ đó, đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm thực hiện thí điểm mô hình Khu kinh tế, thương mại xuyên biên giới cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn.

Chè ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của đất nước. Việt Nam là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 toàn cầu, do có điều kiện khí hậu nông nghiệp thuận lợi cho việc mở rộng diện tích trồng chè để tăng sản lượng và diện tích. Tuy nhiên, đa phần chè Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường dễ tính, như: Pakistan, Đài Loan, Nga… với giá xuất khẩu thấp nhất. Điểm yếu của ngành chè Việt Nam là quy mô vừa và nhỏ, từ vùng nguyên liệu đến doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu và đặt ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức… Bài viết Nghiên cứu năng lực nhà quản trị của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam”, của nhóm tác giả Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Nguyệt Nga, Lê Thị Thu tập trung làm rõ thực trạng năng lực quản trị của các nhà quản trị cấp trung của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam trong hoạt động kinh doanh quốc tế. Đồng thời, đề xuất một số hàm ý giải pháp nâng cao năng lực nhà quản trị cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam trong.

Đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng, quyết định về cấu trúc vốn là một quyết định trọng yếu, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Tại Việt Nam và trên thế giới, nhiều nghiên cứu về tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã được thực hiện, tuy nhiên kết quả không thống nhất. Nguyên nhân đến từ sự khác biệt về quốc gia, ngành nghề và giai đoạn nghiên cứu của mẫu. Bài viết Tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản”, của tác giả Lê Thanh Hằng nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam trong giai đoạn 2018-2022, từ đó, đưa ra các khuyến nghị để các doanh nghiệp bất động sản lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời từ năm 2000 với khởi đầu là Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Tính đến nay, sau hơn 20 năm hoạt động, số cổ phiếu trên HOSE đã đạt hơn 500 mã cổ phiếu và giá trị vốn hóa tính tại thời điểm cuối năm 2022 hơn 4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 50% GDP năm 2022. Hoạt động đầu tư chứng khoán rất được quan tâm bởi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Hoạt động đầu tư chứng khoán đem lại tỷ suất sinh lợi rất cao kèm theo đó là nhiều rủi ro tiềm ẩn. Bài viết Ứng dụng CAPM xác định rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng một số cổ phiếu ngành ngân hàng”, của tác giả Nông Ngọc Dụ sử dụng mô hình CAPM nhằm xác định hệ số beta và tỷ suất sinh lợi của một số mã cổ phiếu ngành ngân hàng, với số liệu được tính toán từ năm 2018 đến năm 2022. Trên cở đó, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Ngô Ngân Hà: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, tiến bộ công nghệ và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Vũ Quang Kết: Tác động của quyết định tài chính đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ICT niêm yết Việt Nam

Thái Thị Hồng Minh: Bàn về thí điểm mô hình khu kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên Hành lang kinh tế Đông - Tây tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) và Đen-sa-vẳn (Lào)

Nguyễn Phương Quyên, Phạm Xuân Tới: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên: Trường hợp nghiên cứu tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre

Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Hữu Chí: Hoàn thiện việc ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bến Tre

Đặng Xuân Huy, Trương Mạnh Tiến, Nguyễn Thanh Hùng: Nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực nhà quản trị đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Nguyệt Nga, Lê Thị Thu: Nghiên cứu năng lực nhà quản trị của các doanh nghiệp xuất khẩu chè Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy, Đỗ Thị Hồng Khuyên, Nguyễn Văn Linh: Các yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Điện lực Lâm Đồng

Nguyễn Quang Hồng, Lại Văn Mạnh: Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái do vốn tự nhiên tạo ra tại Vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Vũ Trọng Phong: Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng di động Việt Nam trong cung ứng dịch vụ truyền hình di động trả tiền

Anikin Oleg Borisovich, Ivan A. Ermakov, Kuzminykh Svetlana Sergeevna, Đặng Chiến Công: Về tính toán thành phần và số lượng tối ưu các phương tiện vận tải biển chuyên dụng của doanh nghiệp trong điều kiện kinh phí hạn chế

Phan Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Hữu Nghĩa: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành học của sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Danh Nam, Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Nguyệt: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Hải Dương

Dương Thúy Hà: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phạm Thị Hồng Quyên: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Bình Dương

Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Văn Thụy: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Bình Dương

Nguyễn Văn Hải, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Ngọc Thảo: Các nhân tố tác động đến ứng dụng điện toán đám mây vào công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Đồng Nai

Tạ Thị Đào: Vai trò của dịch vụ tương tác trong việc thúc đẩy ý định quay trở lại của du khách: Nghiên cứu tại Phố cổ Hội An

Trương Thị Thúy Vân: Ý định mua lặp lại, Giá cả cảm nhận, Chất lượng dịch vụ trực tuyến theo quan điểm của khách hàng và tác động điều tiết của biến Giới tính

Đỗ Thị Hải Ninh, Nguyễn Kim Thảo: Ảnh hưởng điều chỉnh của cảm nhận tiết kiệm đến ý định sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trên điện thoại của thế hệ Z

Phạm Thu Trang, Trịnh Hoàng Long: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ TMĐT của Shopee

Nguyễn Thanh Phương, Phạm Văn Trường: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Huỳnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Mai Phương, Nguyễn Thị Huỳnh Giao: Tác động của thu nhập và phúc lợi bổ sung đến động lực làm việc của người lao động trong bối cảnh bình thường mới: Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision

Phạm Văn Trường, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Trung Dũng, Nguyễn Thanh Phương: Giải pháp quản lý hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Vũ Hùng Phương: Đóng góp của TFP vào giá trị gia tăng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Huỳnh Thị Yến Duy, Bùi Thanh Long, Nguyễn Khánh Trung: Xu thế thanh toán bằng ví điện tử của khách hàng nông dân hậu dịch Covid-19

Nguyễn Thường Lạng, Hoàng Viết Đại, Nguyễn Duy Thái, Phạm Thu Thảo, Bùi Thị Khánh Chi: Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong quản lý dân cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Đinh Thu Quỳnh: Mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng dịch vụ ngân hàng tự phục vụ, ý định và hành vi sử dụng của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hòa, Lê Thị Bích Tuyền, Nguyễn Quốc Vũ: Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Khánh Trung, Bùi Thanh Long, Huỳnh Thị Yến Duy: Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân

Đỗ Văn Viện, Vũ Thị Phương Thụy, Vũ Thị Thúy Nga: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Phạm Văn Thiệu, Phạm Ngọc Thành: Mô hình nghiên cứu tác động của quản lý nguồn nhân lực bền vững đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Nguyễn Thị Phương Loan: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên thế hệ Y tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lê Thị Mỹ Tâm, Hồ Thị Hằng, Trịnh Thị Lê: Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh THPT tỉnh Nghệ An

Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Minh Tuấn: Xây dựng giả thuyết nghiên cứu mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, quản trị tri thức và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Lê Thanh Hằng: Tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản

Ao Thu Hoài, Ngô Hoàng Đông: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Heniken Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Nông Ngọc Dụ: Ứng dụng CAPM xác định rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng một số cổ phiếu ngành ngân hàng

Đặng Thanh Liêm, Châu Thành Chơn: Chiến lược marketing sản phẩm F&B - Hotel Continental Sài Gòn từ ứng dụng mô hình Marketing hỗn hợp 7Ps

Nguyễn Thị Thúy Phương, Lê Thị Thương, Bùi Thị Minh, Đặng Quỳnh Mai: Các yếu tố ảnh hưởng tới kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Thúy: Hành vi thanh toán điện tử của người tiêu dùng - Nghiên cứu điển hình trong thanh toán thẻ ngân hàng

Đặng Quốc Hoàng: Các phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình theo cách tiếp cận từ chi phí và thực tiễn áp dụng tại các công ty thẩm định giá ở Việt Nam

Nguyễn Phương Quang, Tô Thị Ngọc Muội: Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của nông hộ ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thị Hồng Hải: Điều kiện ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh của khách sạn Central Luxury, TP. Hạ Long

Ngô Thanh Phương Quỳnh, Nguyễn Hoàng Lân, Lê Thanh Hải, Lê Kim Nguyên, Lê Hiếu Nghĩa: Đề xuất mô hình ảnh hưởng quyết định chọn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Ngọc Quỳnh, Vương Đức Hoàng Quân: Ứng dụng mô hình nguy cơ dự báo phá sản cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Thủy, Hoàng Thị Thu Hà: Đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam

Bùi Thị Minh Anh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Hoàng Đăng Khánh, Nguyễn Xuân Duy Anh: Đánh giá mối liên kết giữa số hóa, độ phức tạp kinh tế, công nghệ xanh, tiêu thụ năng lượng xanh và phát thải CO2 thông qua hiệu ứng lan tỏa theo phân vị tại Việt Nam

Châu Tấn Lực, Mai Đình Quý, Võ Thái Hiệp, Nguyễn Ngọc Thùy, Đặng Thanh Hà: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược thích ứng hạn hán của nông hộ tỉnh Ninh Thuận

Đào Minh Hoàng, Ngô Thị Thu Hà, Lê Công Đạt, Nguyễn Hải Nam: Tác động của các nhân tố gia đình và niềm tin vào giá trị truyền thống tới sự tự tin vào khả năng ra quyết định nghề nghiệp

Bùi Thị Thúy Vân, Lê Vũ Toàn: Các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại Agribank Nam Hà Nội

Nguyễn Quang Minh: Các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ số giá chứng khoán tại Việt Nam

Đào Thị Hà Anh: Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng mỹ phẩm thuần chay của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Hoài Thu: Tác động của thuế môi trường đến bất bình đẳng thu nhập: Nghiên cứu với dữ liệu cấp quốc gia

Trần Thị Minh Hải: Các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức của đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Đinh Công Hiển, Phan Ngọc Bảo Anh, Huỳnh Thị Cẩm Thơ: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trần Quang Bách, Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Anh Minh: Sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Nhung, Bảo Huân: Các yếu tố tác động đến tuân thủ khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Ninh Thuận

Trương Thị Hồng Phương: Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng chuẩn mực kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp thương mại niêm yết trên TTCK Việt Nam

Nguyễn Thanh Trang, Vũ Thị Việt Thanh: Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng với năng lực tin học kế toán hiện nay

Lê Thị Phương Dung, Phạm Thị Thanh Hằng, Huỳnh Thị Hòa: Một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân sự công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp phần mềm

Lê Ngô Ngọc Thu, Huỳnh Thị Như Quyên: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy của phụ huynh học sinh

Nguyễn Hà Phúc, Nguyễn Đức Xuân, Lê Thị Việt Hà, Nguyễn Tuấn Anh: Xây dựng thương hiệu qua chiến lược marketing - mix của Innisfree đến khách hàng gen Z tại Việt Nam

Trần Văn Hợp, Phạm Tấn Xuân Tước, Huỳnh Văn Lanh: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Vũ Sơn, Nguyễn Minh Chí: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử trên thế giới và một số khuyến nghị cho doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Nhàn: Xây dựng khung năng lực quản trị của cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Hoàng Minh, Huỳnh Trường Huy, Tất Duyên Thư: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ

Hòa Thị Tươi, Trịnh Thị Nhuần: Ảnh hưởng của nhận thức về hỗ trợ từ tổ chức đến giữ chân nhân viên trẻ với vai trò trung gian của trao quyền tâm lý

Trần Đức Vui: Những giải pháp phục hồi du lịch Hà Nội hậu Covid-19

Trần Thị Xuân Viên: Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến, sự hài lòng, truyền miệng xã hội và ý định trở lại của du khách đối với điểm đến du lịch Nha Trang

Nguyễn Hà Hưng: Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp nông nghiệp

Nguyễn Vân Hà, Đặng Thị Phương Tú: Tạo động lực làm việc cho người lao động ở Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Nguyễn Thị Kim Nguyên: Quản lý, sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam hiệu quả, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguyễn Văn Vũ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch ở Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh: Kinh tế hộ nông dân: Đặc điểm, thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh phát triển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Phương Ngọc: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại MB Quảng Ngãi

Đào Thị Thu Trang: Hành vi mua thực phẩm có lợi cho sức khỏe của hộ gia đình tại TP. Hà Nội

Chim Thị Tiền, Nguyễn Thị Hường: Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Phạm Thị Linh, Nguyễn Thành Đạt: Lượng giá giá trị phi sử dụng của Làng cổ Đường Lâm bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên

Vũ Hồng Vân, Nguyễn Thị Phiên, Nguyễn Thị Trúc Hà: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thư viện ở Trường Đại học Tài chính - Marketing

Ngô Thị Ngọc, Nguyễn Ngọc Khánh Linh: Thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết ngành đồ uống Việt Nam

Đồng Thị Vân Hồng: Nâng cao chất lượng dịch vụ internet cáp quang (FTTH) tại Viettel tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Cảnh Châu, Ngô Thị Hồng Nhung: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc sử dụng công nghệ thực tế tăng cường của thế hệ Millenials trong trải nghiệm du lịch

Phạm Vũ Thắng, Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thanh Nga, Phạm Trung Anh, Lê Hồng Việt: Mối quan hệ giữa yếu tố gia đình và ý định khởi nghiệp của phụ nữ ở Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Điệp: Nâng cao hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Đinh Kiệm, Đặng Công Bằng: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên kỹ thuật viễn thông với Viễn thông TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Điệp, Phùng Trà My: Chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản dầu khí

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kim Chi: Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện mắt trên địa bàn Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Trần Văn Dũng: Các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc thú y ở Việt Nam

Phạm Quốc Quân, Nguyễn Mạnh Hổ, Nguyễn Đức Long, Phạm Văn Bái, Vũ Đức Vĩnh: Định hướng phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay

Lương Thu Hà, Đàm Thu Trang, Trương Lê Thu Thủy, Vũ Minh Hải: Thái độ đối với việc làm của giới trẻ Việt Nam sau biến cố đại dịch Covid-19

Trần Cương, Trần Thị Quý Chinh: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của cây chè trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trần Ái Tiên, Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Ngọc Các: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Hương Anh: Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Võ Hữu Phước, Trương Thị Thu Hương: Vận hành mô hình lấy hợp tác xã làm trung tâm trong chuỗi cung ứng măng tây: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Ngọc Thắng: Đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực xanh và kết quả môi trường của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thủy: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Xuân Hậu, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Trang: Một số vấn đề đặt ra đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong bối cảnh mới

Nguyễn Huy Trung, Vũ Hoàng Nam: Nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

Trần Đức Anh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Hoàng Nguyễn Quốc Thành: Doanh nghiệp gia đình có văn hóa tổ chức phân cấp và sự ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo

Trịnh Thùy Dương, Nguyễn Thị Quý Hằng, Phùng Thế Vinh: Quản trị nguồn nhân lực xanh: Xu hướng trên thế giới và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thanh Tâm, Mai Thị Trúc Ngân, Lê Thị Thanh Hà: Tác động của các yếu tố đến lòng trung thành của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

IN THIS ISSUE

Ngo Ngan Ha: The relationship between economic growth, industrial production, agricultural production, services, technological progress and environmental pollution in Vietnam

Vu Quang Ket: The impact of financial decisions on bankruptcy risk of Vietnamese listed ICT enterprises

Thai Thi Hong Minh: Discussion on piloting the cross-border economic zone model on the East - West Economic Corridor at Lao Bao International Border Gate (Vietnam) and Den-savan (Laos)

Nguyen Phuong Quyen, Pham Xuan Toi: Factors affecting employee work motivation: Case study of Ben Tre Lottery One Member Company Limited

Nguyen Van Trinh, Nguyen Huu Chi: Completing the application of the balanced scorecard system at VNPT Ben Tre Business Center

Dang Xuan Huy, Truong Manh Tien, Nguyen Thanh Hung: Research on the impact of manager capacity on business performance of enterprises in the Mekong Delta region

Thi Thuy Linh, Nguyen Nguyet Nga, Le Thi Thu: Research on manager capacity of Vietnamese tea export enterprises

Nguyen Thi Thuy, Do Thi Hong Khuyen, Nguyen Van Linh: Factors affecting the development of high-quality human resources at Lam Dong Power Company

Nguyen Quang Hong, Lai Van Manh: Evaluating ecosystem services created by natural capital in Pu Mat National Park - Nghe An province

Vu Trong Phong: Strengthening the competitiveness of telecommunications businesses using Vietnamese mobile network infrastructure in providing mobile pay television services

Anikin Oleg Borisovich, Ivan A. Ermakov, Kuzminykh Svetlana Sergeevna, Dang Chien Cong: Calculating the optimal composition and quantity of specialized marine transport vehicles of enterprises under limited budget conditions

Phan Thi Nguyet, Nguyen Thi Thuy, Vu Thi Huu Nghia: Factors affecting students’ decision to choose a major in Lam Dong province

Nguyen Danh Nam, Le Thu Hang, Nguyen Thi Nguyet: Measuring the satisfaction of the citizen and organizations with the Public Administration Service Center in Hai Duong province

Duong Thuy Ha: Solutions to improve the efficiency of management and use of ODA capital at the Ministry of Culture, Sports and Tourism

Pham Thi Hong Quyen: Factors affecting the debt service cability of poor households borrowing capital at the Vietnam Bank for Social Policies - Binh Duong Branch

Nguyen Thi Kim Oanh, Bui Van Thuy: Factors affecting customer service quality at Binh Duong Power Company

Nguyen Van Hai, Vo Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Kim Ngoc Thao: Factors affecting the application of cloud computing in accounting work in small and medium-sized enterprises in Dong Nai province

Ta Thi Dao: The role of interactive services in promoting tourists’ return intention: A study of Hoi An Ancient Town

Truong Thi Thuy Van: Repeat purchase intention, Perceived price, Online service quality from the customer’s perspective and the moderating effect of the variable Gender

Do Thi Hai Ninh, Nguyen Kim Thao: The moderating effect of perceived savings on generation Z’s intention to use online food delivery apps

Pham Thu Trang, Trinh Hoang Long: Factors affecting customer satisfaction with Shopee’s e-commerce services

Nguyen Thanh Phuong, Pham Van Truong: Factors affecting the economic efficiency of safe vegetable production in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province

Huynh Thi Thanh Huong, Nguyen Quynh Huong, Nguyen Thi Thu Ha, Tran Mai Phuong, Nguyen Thi Huynh Giao: The impact of additional income and benefits on workers’ work motivation in the new normal context: Case study of Maruei Vietnam Precision Co., Ltd

Pham Van Truong, Nguyen Thanh Truc, Tran Trung Dung, Nguyen Thanh Phuong: Solutions for effective management of the value chain of planted forest wood products towards sustainable forest development in Dak Lak province

Vu Hung Phuong: TFP’s contribution to the added value of businesses in Vinh Phuc province

Huynh Thi Yen Duy, Bui Thanh Long, Nguyen Khanh Trung: The trend of payment by e-wallet of farmer customers after the Covid-19 epidemic

Nguyen Thuong Lang, Hoang Viet Dai, Nguyen Duy Thai, Pham Thu Thao, Bui Thi Khanh Chi: Factors affecting digital transformation in population management in Hoang Mai district (Hanoi)

Dinh Thu Quynh: The relationship between service quality of self-service banking, customers’ usage intention and usage behavior at Vietnamese commercial banks

Nguyen Thi Thu Hoa, Le Thi Bich Tuyen, Nguyen Quoc Vu: Improving human resource management activities at Dong Thap University: Current situation and solutions

Nguyen Khanh Trung, Bui Thanh Long, Huynh Thi Yen Duy: Factors affecting electronic payments of individual customers

Do Van Vien, Vu Thi Phuong Thuy, Vu Thi Thuy Nga: Improving the effectiveness of state management of tourism in Hoa Lu district, Ninh Binh province

Pham Van Thieu, Pham Ngoc Thanh: Model for researching the impact of sustainable human resource management on employee work performance

Nguyen Thi Phuong Loan: Factors affecting job satisfaction of generation Y employees at small and medium-sized enterprises

Le Thi My Tam, Ho Thi Hang, Trinh Thi Le: Factors affecting the decision to choose university of high school students in Nghe An province

Pham Thanh Hung, Nguyen Minh Tuan: Building a hypothesis to study the relationship between transformational leadership style, knowledge management and business performance of enterprises

Le Thanh Hang: The impact of capital structure on the performance of real estate businesses

Ao Thu Hoai, Ngo Hoang Dong: Factors affecting the business performance of Heniken Vietnam Co., Ltd in Ho Chi Minh City

Nong Ngoc Du: Application of CAPM model to determine risk and expected return rate of some banking stocks

Dang Thanh Liem, Chau Thanh Chon: F&B product marketing strategy - Hotel Continental Saigon from applying the 7Ps marketing mix model

Nguyen Thi Thuy Phuong, Le Thi Thuong, Bui Thi Minh, Dang Quynh Mai: Factors affecting cost management accounting in freight transport enterprises in Hung Yen province

Nguyen Thi Thuy: Electronic payment behavior of consumers - Case study of bank card payment

Dang Quoc Hoang: Intangible asset valuation methods based on cost approach and practical application at valuation companies in Vietnam

Nguyen Phuong Quang, To Thi Ngoc Muoi: Factors affecting income diversification of farmer households in Nga Bay town, Hau Giang province

Nguyen Thi Hong Hai: Conditions for applying digital transformation in business at Central Luxury Hotel, Ha Long city

Ngo Thanh Phuong Quynh, Nguyen Hoang Lan, Le Thanh Hai, Le Kim Nguyen, Le Hieu Nghia: Proposing a model on the influencing factors of the decision to choose the Ho Chi Minh City University of Economics and Finance

Tran Thi Ngoc Quynh, Vuong Duc Hoang Quan: Applying a bankruptcy prediction model for businesses on the Vietnamese stock market

Vu Thi Thu Huong, Nguyen Thu Thuy, Hoang Thi Thu Ha: Innovation of Vietnamese enterprises in the manufacturing sector

Bui Thi Minh Anh, Le Thanh Ha, Nguyen Thi My Hien, Hoang Dang Khanh, Nguyen Xuan Duy Anh: Assessing the linkage between digitalization, economic complexity, green technology, green energy consumption and CO2 emissions through percentile spillover effects in Vietnam

Chau Tan Luc, Mai Dinh Quy, Vo Thai Hiep, Nguyen Ngoc Thuy, Dang Thanh Ha: Factors affecting the choice of drought adaptation strategies of farmer households in Ninh Thuan province

Dao Minh Hoang, Ngo Thi Thu Ha, Le Cong Dat, Nguyen Hai Nam: The impact of family factors and belief in traditional values on career decision-making self-efficacy

Bui Thi Thuy Van, Le Vu Toan: Service quality factors affecting individual customer satisfaction at Agribank South Hanoi

Nguyen Quang Minh: Factors affecting stock price index in Vietnam

Dao Thi Ha Anh: Factors affecting the consumption behavior of vegan cosmetics of students in Hanoi city

Nguyen Thi Hoai Thu: The impact of environmental taxes on income inequality: A study of national data

Tran Thi Minh Hai: Factors affecting the commitment to the organization of lecturers at the University of Industrial Economics and Technology

Dinh Cong Hien, Phan Ngoc Bao Anh, Huynh Thi Cam Tho: Factors affecting the startup intention of economics students in Can Tho city

Nguyen Thi Hanh Duyen, Nguyen Thi Thuy Quynh, Nguyen Thi Bich Thuy, Tran Quang Bach, Nguyen Ba Ngoc, Nguyen Anh Minh: Human resource utilization in Nghe An province

Nguyen Bach Dang, Pham Thi Hong Nhung, Bao Huan: Factors affecting the compliance with value added tax declaration of small and medium enterprises in Ninh Thuan province

Truong Thi Hong Phuong: Factors affecting the application of internal audit standards at commercial enterprises listed on the Vietnam stock market

Nguyen Thanh Trang, Vu Thi Viet Thanh: Factors affecting the level of employer satisfaction with current accounting informatics capabilities today

Le Thi Phuong Dung, Pham Thi Thanh Hang, Huynh Thi Hoa: Some solutions to improve the loyalty of information technology personnel in software businesses

Le Ngo Ngoc Thu, Huynh Thi Nhu Quyen: Factors affecting parents’ choice of Saigon Academy International Kindergarten

Nguyen Ha Phuc, Nguyen Duc Xuan, Le Thi Viet Ha, Nguyen Tuan Anh: Brand building through Innisfree’s marketing - mix strategy to gen Z customers in Vietnam

Tran Van Hop, Pham Tan Xuan Tuoc, Huynh Van Lanh: Solutions for developing tourism human resources in Tri Ton district, An Giang province

Vu Son, Nguyen Minh Chi: Application of artificial intelligence in e-commerce around the world and some recommendations for Vietnamese e-commerce businesses

Nguyen Thi Thu Nhan: Building a management capacity framework for managers in construction enterprises in Hanoi city

Nguyen Thanh Liem, Dang Hoang Minh, Huynh Truong Huy, Tat Duyen Thu: Factors affecting the startup intention of students at FPT University Can Tho

Hoa Thi Tuoi, Trinh Thi Nhuan: The influence of perceived organizational support on young employee retention with the mediating role of psychological empowerment

Tran Duc Vui: Solutions to recover Hanoi tourism after Covid-19

Tran Thi Xuan Vien: The relationship between destination image, satisfaction, social word of mouth and tourists’ return intention to Nha Trang tourist destination

Nguyen Ha Hung: Factors affecting investment in high technology applications of agricultural enterprises

Nguyen Van Ha, Dang Thi Phuong Tu: Motivating workers at Viettel Telecom Corporation

Nguyen Thi Kim Nguyen: Effective management and use of water resources in Vietnam to cope with climate change

Nguyen Van Vu: Factors affecting the quality of training high-quality human resources in the tourism industry in Vietnam

Nguyen Hoang Anh: Farmer household economy: Characteristics, current situation and some measures to promote development in Ben Tre

Pham Thi Trang, Nguyen Thi Phuong Ngoc: Evaluating individual customer satisfaction with loan service quality at MB Quang Ngai

Dao Thi Thu Trang: Households’ purchasing behavior of healthy foods in Hanoi city

Chim Thi Tien, Nguyen Thi Huong: Digital transformation in the accounting field in Vietnam - Opportunities and challenges

Nguyen Thi Vinh Ha, Pham Thi Linh, Nguyen Thanh Dat: Valuating the non-use value of Duong Lam Ancient Village using the contingent valuation method

Vu Hong Van, Nguyen Thi Phien, Nguyen Thi Truc Ha: Factors affecting the quality of library services at the University of Finance and Marketing

Ngo Thi Ngoc, Nguyen Ngoc Khanh Linh: Current status of social responsibility information disclosure of listed companies in the Vietnamese beverage industry

Dong Thi Van Hong: Improving the quality of fiber optic internet service (FTTH) at Viettel, Tay Ninh province

Nguyen Canh Chau, Ngo Thi Hong Nhung: Research on factors affecting the use of augmented reality technology by Millennials in travel experiences

Pham Vu Thang, Nguyen Thanh Huyen, Do Thanh Nga, Pham Trung Anh, Le Hong Viet: The relationship between family factors and women’s startup intention in Vietnam

Nguyen Thi Bich Diep: Improve the effectiveness of tax debt enforcement measures at the Tax Department of Bac Ninh province

Dinh Kiem, Dang Cong Bang: Research on factors affecting the commitment of telecommunications technical staff to Ho Chi Minh City Posts & Telecommunications

Nguyen Ngoc Diep, Phung Tra My: Quality of industrial catering services of Petrosetco Assets Management joint stock company

Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Kim Chi: Quality of medical examination and treatment services at eye hospitals in Hanoi: Current situation and solutions

Tran Van Dung: Factors affecting knowledge sharing in veterinary medicine production and trading enterprises in Vietnam

Pham Quoc Quan, Nguyen Manh Ho, Nguyen Duc Long, Pham Van Bai, Vu Duc Vinh: Orientation for promoting the role of economic sectors in multi-sector economic development in our country today

Luong Thu Ha, Dam Thu Trang, Truong Le Thu Thuy, Vu Minh Hai: Attitudes towards employment of Vietnamese youth after the Covid-19 pandemic

Tran Cuong, Tran Thi Quy Chinh: Assessing the economic and technical efficiency of tea plants in Van Chan district, Yen Bai province

Tran Ai Tien, Nguyen Thi Phuong Dung, Nguyen Minh Triet, Nguyen Thi Kieu Oanh, Ho Ngoc Cac: Factors affecting the acceptance of using non-cash payment methods for online shopping of customers in Dong Thap province

Nguyen Huong Anh: Developing financial technology in Vietnam: Current status and solutions

Vo Huu Phuoc, Truong Thi Thu Huong: Operating a cooperative-centered model in the asparagus supply chain: Case study of Ninh Thuan province

Nguyen Ngoc Thang: Proposing a model to research the relationship between green human resource management and environmental performance of businesses

Nguyen Thi Thuy: Factors affecting sustainable tourism development in Hoa Binh province

Nguyen Van Hau, Doan Xuan Hau, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Quynh Trang: Some issues raised for attracting foreign direct investment into Hanoi in the new context

Nguyen Huy Trung, Vu Hoang Nam: Improving labor quality through training in Vinh Phuc province: Looking from a business perspective

Tran Duc Anh: Improving the quality of Vietnam’s tourism human resources

Hoang Nguyen Quoc Thanh: Family businesses with hierarchical organizational culture and influence on innovation

Trinh Thuy Duong, Nguyen Thi Quy Hang, Phung The Vinh: Green human resource management: Trends in the world and experiences for Vietnamese businesses

Nguyen Thanh Tam, Mai Thi Truc Ngan, Le Thi Thanh Ha: Impact of factors on employee loyalty at small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City