Tăng trưởng 6,56%

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đạt khá cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2016. Tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 8.194 tỷ đồng, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ là 5,8%).

Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,7 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,7 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ đóng góp 3,2 điểm phần trăm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

GRDP tỉnh Quảng Trị đat 6,56% trong 6 tháng đầu năm, trong đó nuôi trồng thủy sản là một trong những lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp

Các lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp như trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp đều khởi sắc, giúp toàn ngành tiếp tục được phục hồi, tạo đà tăng trưởng với mức 3,13%, cao hơn nhiều so với mức 1,9% cùng kỳ năm 2016.

Đồng hành với những tín hiệu vui từ nông nghiệp, nông thôn, sản xuất công nghiệp khá thuận lợi nhờ giá nguyên vật liệu và lãi suất ngân hàng ổn định. Tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng trong 6 tháng đầu năm đạt 11,8%. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IPP) tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng chủ lực của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá như tinh bột sắn, bia lon, dăm gỗ, ván ép từ gỗ ....

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực này tăng trưởng đạt 6,5%. Mức tăng trưởng này dù không cao hơn so với cùng các năm trước nhưng lại đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của nền kinh tế. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá như: bán buôn, bán lẻ, lưu trú, ăn uống, du lịch. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành và doanh thu vận tải đều tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng khá cao, tăng 5,64% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng, giá xăng dầu tăng làm cho giá dịch vụ giao thông tăng.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác xúc tiến đầu tư ngày càng được đổi mới về cả phương thức lẫn nội dung và tiếp tục chuyển biến theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng đến những dự án có tính động lực. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm đã có 172 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 21% về lượng và 47% về vốn. Ngoài ra, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký trên 3.500 tỷ đồng và có 18 dự án NGO được vận động, phê duyệt thực hiện mới với tổng vốn cam kết tài trợ là 7,528 triệu USD.

Về tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5.296,7 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 42% kế hoạch. Tỷ lệ đầu tư so với GRDP trong 6 tháng đầu năm đạt 46%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng 9,96% cao hơn đáng kể so với tổng đầu tư toàn xã hội.

7 giải pháp trọng tâm

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 theo Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Trị đề ra, thì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) trong 6 tháng cuối năm phải đạt từ 6,5%-7,5% trở lên. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng từ 2%-3%; Công nghiệp – Xây dựng tăng từ 6%-7%; Dịch vụ tăng từ 9,5% - 10,5%. Muốn đạt được kết quả trên, đòi hỏi Quảng Trị cần thực hiện 6 giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và xúc tiến đầu tư hiệu quả.

Thứ hai, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh và mở rộng sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm có giá trị lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách. Trong đó, tập trung xây dựng và ban hành các đề án khởi nghiệp, đề án phát triển doanh nghiệp, đề án phát triển kinh tế tư nhân - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba, cần thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dần sản xuất nông nghiệp phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn mà tỉnh có lợi thế so sánh như: năng lượng, dệt may, siliccat, điện gió, xử lý khí, công nghiệp phụ trợ. Đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra đột biết giá các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn đầu cơ, giữ hàng, thao túng thị trường. Đồng thời, coi trọng thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa, nhất là hàng nông sản của địa phương.

Thứ năm, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tập thể, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn có thương hiệu mạnh; chú trọng xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị...

Thứ sáu, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải quyết kịp thời các tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm chất lượng công trình, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách năm 2017.

Thứ bẩy, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường. Tăng cường rà soát, nắm chắc đối tượng và các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí. Tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp cho các khoản thu hụt ngân sách do các nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị, đảm đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt các giải pháp trên, Quảng Trị sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra với mức cao nhất./.