Lý do để LPB và VIB được ra khỏi danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ là đã có đủ thời gian niêm yết 6 tháng, tính từ ngày đầu tiên lên sàn.

LPB lên sàn ngày 9/11/2020 với giá khởi điểm 12.400 đồng/cổ phiếu. Mã này hiện giao dịch quanh giá 21.000 – 23.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 100% so với ngày chào sàn. Đại hội đồng cổ đông tới đây của LPB dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 12%.

VIB lên sàn ngày 10/11/2020, với giá khởi điểm 32.800 đồng/cổ phiếu. Sau 6 tháng đầu tiên, mã VIB hiện có giá quanh mức 61.000 - 64.000 đồng/cổ phiếu, cũng tăng gần 100%. Ngân hàng này vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng thêm tối đa 4.400 tỷ đồng vốn điều lệ từ mức 11.000 tỷ đồng vốn điều lệ hiện nay, bằng hình thức phát hành cổ phiếu mới, thưởng cho cổ đông.

Sau khi LPB và VIB ra khỏi danh sách các mã không được giao dịch ký quỹ, trên sàn HOSE hiện còn 68 mã không được giao dịch ký quỹ. Trong số này có những mã của doanh nghiệp lớn, như BVH của Tập đoàn Bảo Việt (do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán); BHN của Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội (do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán)…

Mã BHN của Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội thuộc diện không được giao dịch ký quỹ

Một số doanh nghiệp khác có cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ do những nguyên nhân đặc thù, chẳng hạn, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE). Lý do quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công ty niêm yết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Hầu hết các doanh nghiệp khác trong danh sách 68 mã này là do chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; thời gian niêm yết dưới 6 tháng hoặc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ là cổ phiếu mà người mua không được vay tiền để mua, chỉ có thể dung vốn tự có, nếu muốn đầu tư. Các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ với mức cho vay tối đa theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 50% giá trị giao dịch. Theo thống kê, đến hết quý I/2021, 30 công ty chứng khoán lớn nhất TTCK Việt Nam cho vay ký quỹ trên 100.000 tỷ đồng./.