Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 7,1%

Báo cáo của cơ quan thống kê quốc gia cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 05/2018 ước tính tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 11,8%, đóng góp 9 điểm phần trăm vào mức tăng chung nhưng có xu hướng tăng chậm dần (2 tháng đầu năm nay tăng 15,5%; 3 tháng tăng 14,1%; 4 tháng tăng 12,5%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,2%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

Khu Công nghiệp DEEP C ở Hải Phòng

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dẫn đầu là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với mức tăng 18,7%, tuy nhiên các tháng gần đây đang tăng chậm lại (tháng 01 tăng 35,8%; tháng 02 tăng 33,2%; tháng 03 tăng 24,6%; tháng 04 tăng 5,4%; tháng 05 tăng 2,2%), nguyên nhân chủ yếu do năm nay Công ty TNHH Samsung Electronics tập trung sản xuất các dòng điện thoại cao cấp vào tháng 02 và tháng 03, trong khi năm 2017 sản xuất chủ yếu vào tháng 04 và tháng 05.

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm, như: Khai thác than cứng và than non tăng 3,5%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 3,4%; sản xuất thuốc lá tăng 2,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 2,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 2,3%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị tăng 1,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,8% (khai thác dầu thô giảm 10,2% và khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1%); khai khoáng khác giảm 0,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô tăng 39,7%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 25%; thức ăn cho thủy sản tăng 17,7%; đường kính tăng 15,5%; thép thanh, thép góc tăng 15,1%; sữa bột tăng 13,6%; ti vi tăng 12,4%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 1%; sữa tươi tăng 0,9%; điện thoại di động tăng 0,8%; ô tô tăng 0,6%; thức ăn cho gia súc bằng cùng kỳ năm trước; phân u rê giảm 1,6%; dầu gội đầu, dầu xả giảm 6,6%; sữa tắm, sữa rửa mặt giảm 8,4%; dầu thô khai thác giảm 10,2%.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,8%

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2018 của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số sản xuất của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 23,8%; Bắc Ninh tăng 22,2%; Thái Nguyên tăng 12,1%; Vĩnh Phúc tăng 11,7%; Hải Dương tăng 10,1%; Bình Dương và Đồng Nai cùng tăng 8,2%; Đà Nẵng tăng 8%; Hà Nội tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,3%; Quảng Ninh tăng 6,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2,5%; riêng Quảng Nam giảm 1,4%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5/2018 tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,4%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,2%.

Tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 0,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 4%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,2%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Cần Thơ tăng 23,3%; Hải Phòng tăng 14,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12,2%; Bắc Ninh tăng 5,9%; Hà Nội và Đồng Nai cùng tăng 4,9%; Thái Nguyên tăng 4,7%; Bình Dương tăng 4,5%; Hải Dương tăng 3,8%; Quảng Ninh tăng 0,7%.../.