Trái phiếu chính phủ: Sẽ phát hành kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế

Theo đó, về thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), năm 2022, Kho bạc nhà nước (KBNN) tiếp tục tập trung vào TPCP có kỳ hạn dài để cân đối và đáp ứng các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước. Nhiệm vụ theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán NSNN năm 2022 và Nhiệm vụ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 43/2002/QH15, năm 2022, KBNN dự kiến thực hiện phát hành TPCP với khối lượng vào khoảng 400.000 tỷ đồng, khối lượng gọi thầu được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với nhu cầu huy động vốn, chủ yếu phát hành TPCP bằng nội tệ với lãi suất cố định, trả lãi định kỳ, phát hành linh hoạt trái phiếu long/short coupon.

HNX: Thống nhất kế hoạch phát triển thị trường trái phiếu năm 2022
Quy mô niêm yết thị trường TPCP tại HNX đạt 1.511.220 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021

Năm 2021, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 224 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ với tổng giá trị gọi thầu 463.124 tỷ đồng, huy động thành công 339.737 tỷ đồng, giảm 2,99% so với năm 2020. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 318.213 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 11.024 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 10.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch huy động vốn năm 2021.

Trái phiếu chính phủ phát hành trong năm 2021 có kỳ hạn dài từ 5 năm đến 30 năm, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,69 năm, giảm 0,11 năm so với năm trước. Năm 2021, lãi suất phát hành TPCP tiếp tục giảm trên tất cả các kỳ hạn, trung bình giảm 0,55%/năm so với năm trước, từ mức lãi suất bình quân 2,85%/năm xuống còn 2,30%/năm, giúp tiết kiệm chi phí huy động vốn cho chính phủ một cách đáng kể.

Quy mô niêm yết thị trường TPCP tại HNX đạt 1.511.220 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021, tăng 11,33% so với năm 2020, tương đương 19,19% GDP năm 2020. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường TPCP đạt 2.809.888 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 11.240 tỷ đồng/phiên, tăng 9,44% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng giao dịch mua bán lại (repos) chiếm 33,19% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua ròng TPCP trong năm 2021, với giá trị mua ròng đạt 10.305 tỷ đồng TPCP, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2020. Tổng giá trị giao dịch TPCP của nhà đầu tư nước ngoài đạt 77.155 tỷ đồng, chiếm 1,37% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Năm 2021, các cơ quan quản lý thị trường đã thực hiện xây dựng, sửa đổi một số văn bản quan trọng, góp phần phát triển thị trường như dự thảo sửa đổi Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN, làm cơ sở đưa sản phẩm giao dịch mua lại vào thực hiện, giúp giao dịch repos tăng trưởng. Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp, giúp cho công tác hạch toán trái phiếu trích lập dự phòng, làm cho thị trường được thông suốt, các tổ chức có công cụ hạch toán, thúc đẩy giao dịch TPCP trong năm 2022. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp: Chuẩn bị mở thị trường giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ

HNX: Thống nhất kế hoạch phát triển thị trường trái phiếu năm 2022
HNX ghi nhận năm 2021 có 982 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công của 380 doanh nghiệp, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 605,6 tỷ đồng

Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tại hội nghị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) giới thiệu dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức thị trường giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ, dự kiến được ban hành sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 được ban hành. Thị trường giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ được tổ chức giao dịch tập trung để các tổ chức chuyên nghiệp có thể tham gia giao dịch và giúp phát triển thị trường minh bạch. Hiện tại HNX và VSD đang phối hợp triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống công nghệ cho hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch, đồng thời có phương án triển khai xây dựng dự thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan, đảm bảo triển khai thị trường trong thời gian sớm nhất.

Năm 2021, HNX đã vận hành Chuyên trang thông tin TPDN phát hành riêng lẻ; triển khai xây dựng bài toán giao dịch TPDN theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Năm 2022, HNX sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng hệ thống cho thị trường giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ và triển khai xây dựng dự thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan.

Trái phiếu doanh nghiệp: Cần sự hợp sức để tránh mọi hình thức lách luật

HNX: Thống nhất kế hoạch phát triển thị trường trái phiếu năm 2022
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK cho rằng, các chủ thể cần chấp hành đúng quy định pháp luật, tránh mọi hình thức lách luật, lách quy định từ đó phát sinh rủi ro

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCK đánh giá khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp được ban hành phù hợp theo cấp độ phát triển của thị trường. Song để thị trường này phát triển một cách bền vững thì các doanh nghiệp phát hành, công ty kiểm toán, tổ chức định giá, các CTCK và nhà đầu tư cần chấp hành đúng quy định pháp luật, tránh mọi hình thức lách luật, lách quy định từ đó phát sinh những rủi ro trong hoạt động này. Bộ Tài chính đã chỉ đạo sẽ tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong quản lý, giám sát thị trường TPDN bao gồm việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ đối với thị trường này.

HNX cho biết, qua tổng hợp thông tin của các tổ chức phát hành công bố qua chuyên trang của Sở cho thấy, tại thị trường trong nước, tính đến ngày 31/12/2021, có 982 đợt phát hành thành công của 380 doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành thành công đạt hơn 605,6 tỷ đồng. Như vậy, số đợt phát hành thành công trong năm 2021 tuy chỉ bằng 43% so với năm 2020 nhưng giá trị phát hành thành công tăng gần 169,3 tỷ đồng, tương đương mức tăng 138,8%. Tại thị trường nước ngoài, trong năm 2021 có 06 đợt phát hành thành công tổng giá trị phát hành thành công đạt 1.740 triệu USD. Như vậy, giá trị phát hành thành công ra thị trường nước ngoài trong năm 2021 đã tăng gấp 5 lần so với năm 2020./.