Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo nghiên cứu của Nhóm chuyên gia thực hiện Chương trình tại Hội thảo cho thấy Việt Nam có nhiều cơ hội, thuận lợi khi triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, có tỷ lệ thuê bao băng rộng (cả cố định và di động) so với một số quốc gia trong khu vực; sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của đại dịch khiến giao dịch số/online tăng mạnh, các giải pháp công nghệ thông tin tại Việt Nam đã và đang phát triển rất đa dạng và sẵn sàng cùng với sự quan tâm, định hướng của Chính phủ, nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số đã được tăng cường và nâng cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn khi tiến hành chuyển đổi số như năng lực quản trị nội bộ chưa cao, cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, tổ chức, quy trình chưa được chuẩn hóa; thiếu thông tin về thị trường giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với doanh nghiệp, năng lực tài chính đầu tư cho chuyển đổi số còn hạn chế...

Theo nhận định của Nhóm chuyên gia xây dựng chương trình, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp tồn tại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hơn trong sản xuất, tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng tốc và phát triển.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nguyễn Đức Trung cho biết, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là xu hướng tất yếu của các quốc gia nếu muốn phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để các doanh nghiệp Việt Nam không bị tụt hậu, đảm bảo một tương lai phát triển bền vững.

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, triển khai “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua: chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp số hóa các hoạt động kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp số hóa quy trình quản trị, quy trình công nghệ, sản xuất ; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp.

“Thông qua Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn nhận được sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ, các chuyên gia để cùng triển khai Chương trình đạt được các mục tiêu đề ra”, đại diện Cục nhấn mạnh.

Cũng tại Hội thảo, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp đã giới thiệu về Chuyển đổi số trong doanh nghiệp và giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Oracle đã trình bày về các giải pháp quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng số và thu thập thông tin giá trị; giải pháp loại bỏ thời gian ngừng hoạt động của hệ thống bằng khả năng đàn hồi và dự phòng và giải pháp bảo mật dữ liệu với nền tảng quản lý dữ liệu tiên tiến nhất thế giới".

Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm thảo luận các vấn đề nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực, khoảng cách về thông tin thị trường, tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả hơn./.