Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Theo đó, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật được hưởng mức học bổng chính sách bằng 100% mức tiền lương cơ sở/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, mức học bổng chính sách bằng 80% mức tiền lương cơ sở/tháng.

Còn đối với học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, mức học bổng chính sách bằng 60% mức tiền lương cơ sở/tháng.

Ngoài ra, các đối tượng còn được hỗ trợ một lần số tiền 1 triệu đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân, như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

Học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán được hỗ trợ 150.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi học sinh, sinh viên được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại với mức 300.000 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.

Ngoài ra, các đối tượng thụ hưởng còn được miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; lệ phí tuyển sinh; cấp sổ khám sức khoẻ, khám sức khoẻ hàng năm; cấp Thẻ bảo hiểm y tế; cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 1 lần khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp.

Trong một năm học, học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 1 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm học đó. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế./.