Cụ thể, trong năm 2015, thu phí bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Từ năm 2016, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ bảo hiểm y tế. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với số tiền nộp vào quỹ bảo hiểm y tế.

Công văn cũng nhấn mạnh chỉ thực hiện thu phí bảo hiểm y tế một lần từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2016.

Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên thu phí bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Luật bảo hiểm y tế mới. Do vậy, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng cần phối hợp với sở giáo dục và đào tạo địa phương rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn đúng với quy định của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) trong việc tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Thông tư 41/TTLT- BTC-BYT hướng dẫn về việc thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. Theo đó, có quy định các địa phương tùy điều kiện cụ thể sẽ thu phí bảo hiểm linh hoạt 6 tháng hoặc 1 năm. Do chưa có hướng dẫn cụ thể về năm đầu tiên còn 3 tháng cuối năm 2015 nên đã có một số tỉnh, thành thu bảo hiểm y tế 15 tháng gây hiểu lầm trong dư luận./.