Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ tại ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm và những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng rà soát lại ATM để giao dịch ATM thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán

Đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư, nơi có nhu cầu rút tiền mặt lớn, chủ động có các biện pháp nhằm giảm tải cho ATM, tránh việc để người dân xếp hàng dài chờ rút tiền; đảm bảo cung ứng tiền mặt cho ATM được ưu tiên hàng đầu.

Các ngân hàng phối hợp, trao đổi thông tin với Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng thành viên về các điểm ATM/POS bị cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin thẻ và có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và cho ngân hàng.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh, trật tự địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM; đồng thời báo cáo kịp thời NHNN khi phát hiện các vụ việc liên quan đến ATM. Thứ bảy là chủ động theo dõi, phản hồi kịp thời các phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh đối với hoạt động ATM của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện kiểm tra hệ thống hạ tầng, kỹ thuật và bố trí nhân sự đầy đủ để đảm bảo hoạt động chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán thẻ qua ATM/POS an toàn, thông suốt và ổn định trong dịp cuối năm và Tết nguyên đán; Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, xử lý các sai sót, sự cố phát sinh; phàn hồi tra soát, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan một cách nhanh chóng, kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch tăng cao của khách hàng vào dịp cuối năm và Tết nguyên đán.

Cũng tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cung ứng kịp thời, đầy đủ tiền mặt cho nhu cầu phục vụ máy ATM của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt, tiếp quỹ cho ATM; Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ trên địa bàn tăng cường cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và có các biện pháp phù hợp để ngăng ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an inh, an toàn ATM dịp cuối năm.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động ATM trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Do vậy yêu cầu các ngân hàng tổ chức rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ATM và trang thiết bị tại ATM nhằm đảm bảo ATM hoạt động an toàn, hiệu quả vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Theo dõi và phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ để xử lý kịp thời các sai sót, sự cố phát sinh, phản hồi tra soát, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng./.