“Trong tháng 7, 8/2022, toàn Ngành Kiểm toán đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tính đến hiện tại, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã triển khai 167 Đoàn kiểm toán; kết thúc 137 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 197 Báo cáo kiểm toán và phát hành 157 Báo cáo kiểm toán…”, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, tại Hội nghị về kết quả thực hiện công tác tháng 7, tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9/2022, do KTNN vừa tổ chức.

Cũng theo ông Kháng, Vụ Tổng hợp đã tham mưu lãnh đạo KTNN chuyển 6 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát và Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Liên quan đến định hướng nhiệm vụ trong tháng 9/2022 và thời gian tới, ông Kháng nêu 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và KTNN.

Các KTNN chuyên ngành, khu vực khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo KTNN phát hành Báo cáo kiểm toán của các Đoàn kiểm toán đợt 2, triển khai kiểm toán các Đoàn kiểm toán đợt 3 theo kế hoạch; tích cực đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN.

Kiểm toán Nhà nước chuyển 6 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra
Phó Tổng KTNN phụ trách Ngô Văn Tuấn yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chính nội bộ KTNN (nguồn: KTNN)

Phó Tổng KTNN phụ trách Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành toàn bộ Kế hoạch công tác năm 2022. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ các chương trình họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà trước mắt là hoàn thiện Báo cáo của Tổng KTNN về công tác năm 2022 của KTNN phục vụ kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Tuấn lưu ý, việc xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2023-2025, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá theo hướng thu gọn nội dung, đầu mối kiểm toán, căn cứ nhu cầu thực tiễn, đảm bảo trong điều kiện nguồn lực khả thi của KTNN để nâng cao chất lượng kiểm toán.

“Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động trong xây dựng Kế hoạch kiểm toán; sắp xếp thời gian hợp lý, linh hoạt để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ngành, đơn vị với mục tiêu ưu tiên là nâng cao chất lượng kiểm toán và tuân thủ đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên Nhà nước. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán và trong chính nội bộ KTNN...”, ông Tuấn yêu cầu.../.