“Đến 30/6/2022, toàn Ngành Kiểm toán đã xét duyệt 145 kế hoạch kiểm toán, triển khai 138/234 Đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 95 cuộc. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức xét duyệt 159 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 127 báo cáo kiểm toán. KTNN hoàn thành công tác kiểm toán và đang xây dựng dự thảo báo cáo cuộc kiểm toán thí điểm từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…”, Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do KTNN vừa tổ chức.

Kiểm toán Nhà nước phải khắc phục tình trạng trùng chéo với thanh tra…
Theo Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa, KTNN kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 8.661 tỷ đồng (ảnh: KTNN)

Cũng theo ông Họa, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 30 dự thảo báo cáo kiểm toán, 127 báo cáo kiểm toán đã phát hành thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2022 và 6 báo cáo kiểm toán chuyển từ kế hoạch kiểm toán năm 2021 sang năm 2022, KTNN kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 8.661 tỷ đồng, kiến nghị khác 14.857 tỷ đồng; chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan điều tra, để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. KTNN kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi, hủy bỏ nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể, cá nhân…

Theo KTNN, 6 tháng đầu năm nay, Tổng KTNN đã kịp thời chỉ đạo, điều hành, đôn đốc quyết liệt trong hoạt động kiểm toán; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán; tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…

“6 tháng cuối năm 2022, KTNN tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán, từ kế hoạch kiểm toán, đến triển khai hoạt động kiểm toán, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và kiến nghị kiểm toán…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Kiểm toán Nhà nước phải khắc phục tình trạng trùng chéo với thanh tra…
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, KTNN cần nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán (ảnh: KTNN)

Cũng theo ông Hải, KTNN cần tập trung thời gian, nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm toán xác nhận báo cáo quyết toán, để kịp thời phục vụ hội đồng nhân dân và Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch kiểm toán; tổng kết, đánh giá cuộc kiểm toán thí điểm từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, để từng bước mở rộng thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong thời gian tới, tiệm cận với thông lệ kiểm toán quốc tế…

“KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán, để nâng cao chất lượng kiểm toán, chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán; khắc phục triệt để trùng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu tổng hợp kết quả kiểm toán theo các báo cáo chuyên đề, để kịp thời cung cấp các thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hội đồng nhân dân các cấp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...”, ông Hải nhấn mạnh./.