Thứ ba 19/10/2021 19:12 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Kiểm toán Nhà nước cần tránh chồng chéo với thanh tra
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trên 350.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2021
Tổng KTNN yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai
“Siết” quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021