Thứ sáu 31/03/2023 16:51 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Kiểm toán Nhà nước cần tránh chồng chéo với thanh tra
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trên 350.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2021
Tổng KTNN yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022