Thứ ba 25/06/2024 09:52 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Kiểm toán Nhà nước cần tránh chồng chéo với thanh tra
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trên 350.000 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2021
Tổng KTNN yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022