Kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục tăng trưởng

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 theo (giá so sánh 2010) ước tính tăng 7,39% so với năm 2016 (kế hoạch 7,2%). Trong mức tăng chung: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,21%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,54%; khu vực dịch vụ tăng 9,64%. Thu nhập bình quân đầu người 1.865 USD, đạt 104,71% kế hoạch.

Năm 2018, Kiên Giang tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế biển

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 56.431,64 tỷ đồng, đạt 98,3% kế hoạch, tăng 4,6% so cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch lúa cả năm ước đạt 4.056.126 tấn, đạt 89,73% kế hoạch, giảm 2,54% so cùng kỳ. Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm 70% tổng diện tích sản xuất lúa. Năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 5,6 tấn/ha. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 765.275 tấn, đạt 101,4% kế hoạch năm, tăng 6,83% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp 41.811,69 tỷ đồng, đạt 98,41% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Ước tổng giá trị đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm đạt 659,679 tỷ đồng. Chương trình phát triển điện lưới quốc gia cho các xã đảo và điện nông thôn tiếp tục được đầu tư thực hiện, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 98,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 84.084 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch và tăng 15,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính 470 triệu USD, đạt 117,5% kế hoạch, tăng 34,27% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 60 triệu USD, đạt 120% kế hoạch, giảm 10,7% so cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Tổng lượt khách du lịch 6,079 triệu lượt khách, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 7,84% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 368,2 ngàn lượt khách, đạt 102,28% kế hoạch, tăng 18,86% so cùng kỳ. Riêng Phú Quốc, thu hút trên 2,96 triệu lượt khách, đạt 105,8% kế hoạch, tăng 11,8% so cùng kỳ.

Đã xây dựng được 381,42/328 km giao thông nôn thôn, đạt 116,3% kế hoạch năm, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa của tỉnh 5.116 km/7.084km, đạt 72,21% (kế hoạch đề ra 68%). Trong năm, có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 01 xã). Hiện nay, toàn tỉnh có 40 xã và huyện Tân Hiệp được công nhận huyện nông thôn mới. Toàn tỉnh bình quân đạt khoảng 14,7 tiêu chí/xã.

Tổng thu ngân sách đạt 8.938 tỷ đồng, tăng 1,1% so dự toán, tăng 12,6% so cùng kỳ. Tổng chi là 12.003 tỷ đồng, tăng 1,22% so dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 5,5% so đầu năm và tăng 18,72% so cùng kỳ. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, mức lãi suất huy động và cho vay ổn định, tỷ lệ nợ xấu còn 1,11% (giảm 0,07% so cùng kỳ).

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản được quan tâm. Tập trung chỉ đạo xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính ở một số địa phương. Giải quyết thủ tục hành chính, nhất là công tác xử lý hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từng bước khắc phục được sự chậm trễ, phiền hà cho nhân dân.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng được nâng lên. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp và an toàn. Thực hiện tốt việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp giảm.

Năm 2018, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5% trở lên

Với mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5% trở lên so với năm 2017 (tổng sản phẩm GRDP đạt 61.905,82 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 1.970 USD.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1,78%; tổng sản lượng lúa đạt 4,25 triệu tấn. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 784.000 tấn.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp 9,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 520 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu 55 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 95.500 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 9.236 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 14.328,63 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 46.322,63 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông ấp và liên ấp 76% (thêm 382km); phấn đấu có thêm 11 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 51/118 xã...

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2018, Tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Cụ thể là:

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, các cống ven biển bảo đảm hệ thống thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề tại các vùng bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý, tuần tra kiểm soát ngư trường và tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao giá trị sản xuất ngành công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế.

Tăng cường theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung khai thác tốt các thị trường truyền thống gắn với phát triển các thị trường mới. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết hoạt động du lịch với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài. Tạo chuyển biến rõ nét, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Tích cực huy động tối đa các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá tạo động lực nội sinh để thúc đẩy phát triển.

Hai là, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, quy hoạch mạng lưới trường, lớp bảo đảm cơ cấu hợp lý theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Thực hiện tốt việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường; làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học, hạn chế học sinh bỏ học. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nâng cao hiệu quả dạy nghề.

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại hệ thống tổ chức bộ máy ngành Y tế. Đẩy mạnh đào tạo và thu hút nhân lực y tế chuẩn bị cho các bệnh viện mới đi vào hoạt động. Tăng cường y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động tổ chức lễ hội, các sự kiện, biểu diễn nghệ thuật. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; chính sách bảo trợ xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ba là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và cải cách hành chính. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường, tội pham sử dụng công nghệ cao và các loại tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nắm tình hình tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý tình huống tranh chấp, vi phạm ngư trường; có biện pháp ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm nhập vùng biển nước ta và tàu thuyền ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông về hội nhập quốc tế. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực và quốc tế; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư phát triển./.