“Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, diễn ra chiều nay (ngày 9/1).

Kiến tạo các không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, chất lượng cao với gần 350 lượt phát biểu tại 3 phiên thảo luận ở tổ và 7 phiên toàn thể tại hội trường. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đại biểu Quốc hội. Với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 Nghị quyết.

Kiến tạo các không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đại biểu Quốc hội dự họp phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV

Cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần quán triệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

“Đặc biệt, cần đổi mới tư duy, có cách tiếp cận mới, phương pháp và giải pháp mới, tích cực, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Tăng cường hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, kiến tạo các không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới. Coi trọng phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Vương Đình Huệ, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ…/.